Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/618 Ерөнхий боловсролын сургууль байгуулах тухай 2021-08-05
А/612 Захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2021-08-05
А/609 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2021-08-04
А/608 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 2021-08-04
А/590 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-07-29
А/589 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2021-07-28
А/588 Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай 2021-07-28
А/586 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-07-27
А/585 Боловсрол сургалтын байгууллагын хаягт өөрчлөлт оруулах тухай 2021-07-27
А/584 Сургуулийн бүтэц өөрчлөх тухай 2021-07-27
А/583 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2021-07-27
А/580 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2021-07-23
А/579 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2021-07-23
А/578 Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үйл ажиллагаа зохион байгуулах зарим арга хэмжээний тухай 2021-07-23
А/577 Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2021-07-23
А/565 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай 2021-07-19
А/561 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-07-09
А/560 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-07-09
А/559 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-07-09
А/558 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-07-09