Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/678 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-09-03
А/677 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-09-03
А/672 Ургац хураалтын ажилд иргэдийг хамруулах тухай 2021-09-02
А/666 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-08-31
А/658 Сургууль, цэцэрлэгийн зориулалтаар барилга түрээслэх тухай 2021-08-27
А/657 Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол, үйлдвэрлэл үйлчилгээний түүхий эд нийлүүлэх үйл ажиллагааны тухай 2021-08-27
А/653 Хот байгуулалтын зарим үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай 2021-08-26
А/652 Дэд зөвлөл байгуулах тухай 2021-08-26
А/651 Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн 27 дугаар нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах тухай 2021-08-25
А/642 Замын хөдөлгөөний түгжрэл, ачааллыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-08-19
А/641 Хичээлийн шинэ жилийг угтан зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээ авах тухай 2021-08-19
А/638 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2021-08-19
А/637 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2021-08-19
А/635 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн байршил, үйлчлэх хүрээг тогтоох тухай 2021-08-17
А/632 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-08-16
А/630 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2021-08-16
А/627 Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл байгуулах тухай 2021-08-11
А/623 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-08-10
А/622 Хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2021-08-09
А/619 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-08-06