Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/157 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2021-03-11
А/156 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2021-03-11
А/155 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-11
А/153 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2021-03-10
А/152 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2021-03-10
А/151 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2021-03-10
А/150 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-03-10
А/148 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2021-03-10
А/147 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2021-03-09
А/146 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2021-03-09
А/145 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2021-03-09
А/144 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2021-03-09
А/142 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-05
А/141 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-05
А/140 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2021-03-05
А/139 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2021-03-04
А/138 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2021-03-04
А/137 “Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2021-03-04
А/135 Боловсрол сургалтын байгууллагын хаягт өөрчлөлт оруулах тухай 2021-03-04
А/134 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2021-03-03