Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/211 Боловсрол сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2021-03-25
А/210 Гэр оронгүй иргэдийн талаар авах арга хэмжээний тухай 2021-03-25
А/209 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-25
А/208 Төлөвлөгөө батлах тухай 2021-03-25
А/207 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2021-03-25
А/206 Газар эзэмших, ашиглах эрх баталгаажуулах тухай 2021-03-25
А/203 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2021-03-25
А/202 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-25
А/200 Цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2021-03-25
А/199 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2021-03-23
А/198 Зээл, зээлийн хүүг балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2021-03-23
А/197 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-22
А/194 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-22
А/193 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2021-03-22
А/192 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2021-03-22
А/191 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-22
А/189 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2021-03-22
А/188 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2021-03-22
А/187 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-22
А/186 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-22