Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/785 Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-10-14
А/753 Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-10-04
А/748 Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай 2021-09-30
А/733 Дурсгалын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах тухай 2021-09-24
А/723 Ерөнхий боловсролын сургуулийг өөрчлөн байгуулах тухай 2021-09-22
А/721 Хугацаат цэргийн албаны татлагын ажлыг зохион байгуулах тухай 2021-09-21
А/715 Бодлогын баримт бичиг боловсруулахад оролцуулах тухай 2021-09-17
А/712 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-09-14
А/711 Сургуулийн бүтэц өөрчлөх тухай 2021-09-14
А/710 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-09-13
А/709 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-09-13
А/708 Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2021-09-13
А/707 Боловсрол сургалтын байгууллагын хаягт өөрчлөлт оруулах тухай 2021-09-13
А/706 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2021-09-06
А/694 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-09-08
А/690 Хяналт шалгалт хийх тухай 2021-09-07
А/684 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2021-09-06
А/683 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-09-06
А/681 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2021-09-03
А/680 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2021-09-03