Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/471 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2021-06-15
А/470 Боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2021-06-15
А/469 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлөөс чиглэл хасах тухай 2021-06-15
А/457 Үер, усны ослын аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-06-10
А/447 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-06-08
А/438 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2021-06-07
А/437 Цагийн хязгаартай ажиллах авто машингүй гудамж төсөл хэрэгжүүлэх тухай 2021-06-07
А/431 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-06-04
А/429 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-06-04
А/425 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-06-02
А/405 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-06-02
А/393 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-05-27
А/392 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-05-27
А/386 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-05-26
А/382 Нийслэлийн 2020-2021 оны өвөлжилтийн дүн, 2021-2022 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай 2021-05-21
А/380 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-05-21
А/378 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-05-20
А/376 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-05-20
А/375 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-05-20
А/374 “Эко орчин-цэвэр агаар” аян зохион байгуулах тухай 2021-05-20