Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/681 Аттестатчлал зохион байгуулах тухай 2012-11-12
А/680 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2012-11-08
А/679 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-11-08
А/677 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2012-11-08
А/676 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-11-07
А/675 “Иргэдийг хүлээн авах төв”-ийг ажиллуулах тухай 2012-11-02
А/674 Өмч хүлээлцэх тухай 2012-11-05
А/673 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-11-02
А/672 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-11-02
А/671 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2012-11-02
А/670 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2012-11-02
А/669 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-11-02
А/668 Газрыг албадан чөлөөлөх арга хэмжээ авах тухай 2012-11-02
А/667 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах болон шинээр өмч олж авах тухай 2012-11-02
А/666 Бохир усны шугам солих ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2012-11-01
А/610 Төрийн нууцын хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах тухай 2012-11-30
А/665 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх, шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2012-10-31
А/664 Нийслэлийн Засаг захиргааны байруудын нэрийг өөрчлөх, хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2012-10-31
А/663 Дүрэм, бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2012-10-31
А/662 Филиппин Улсын нийслэл Манила хотод чуулганд оролцуулах тухай 2012-10-31