Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/141 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-05
А/140 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2021-03-05
А/139 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2021-03-04
А/138 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2021-03-04
А/137 “Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2021-03-04
А/135 Боловсрол сургалтын байгууллагын хаягт өөрчлөлт оруулах тухай 2021-03-04
А/134 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2021-03-03
А/133 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-03
А/132 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-03
А/131 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-03
А/130 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-03
А/129 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-03
А/128 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-03
А/127 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-03
А/126 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2021-03-03
А/125 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2021-03-03
А/124 Газар ашиглуулах эрх олгох тухай 2021-03-02
А/123 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-01
А/122 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-01
А/121 Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухай 2021-03-01