Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2021-09-03 13:25:28

2021 оны 09 сарын 03-ны өдөр                                 Дугаар А/678                                                      Улаанбаатар

 

 

 

 

 

 

  Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

          Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 30 дугаар зүйлийн 30.1.17 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

          1.Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан Эдийн засгийн тусгай бүсийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл боловсруулах, эрх бүхий этгээдэд хүргүүлэх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

                                               Ахлагч:

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

төлөөлөгч, Нийслэлийн Засаг даргын ахлах зөвлөх

Р.Дагва

 

                                               Гишүүд:

-Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Т.Оюунчимэг

 

 

-Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Хууль эрх зүй, хяналт үнэлгээний хэлтсийн дарга

А.Анхбаяр /Зөвшилцсөнөөр/   

                               

 

-Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль,

эрх зүйн хэлтсийн дарга Б.Мөнгөншагай

 

 

-Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Д.Баялагцэнгэл

 

 

-Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн ахлах

мэргэжилтэн Б.Төгслхам

 

 

-Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын           

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн 

С.Энхжаргал

 

 

-Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны

Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Уянга

 

Нийслэлийн Татварын газрын Хуулийн хэлтсийн

дарга Б.Сүхбаатар

                                       Нарийн бичгийн                                                                     дарга:

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль,

эрх зүйн хэлтсийн Захиргааны шийдвэрийн

бүртгэл, системчлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Үйтүмэн

 

Нийслэлийн иргэдийн  Төлөөлөгчдийн  Хурлын

Хууль эрх зүй, хяналт үнэлгээний хэлтсийн

Тогтоол шийдвэр, хуулийн асуудал хариуцсан

ахлах зохион байгуулагч Ж.Лхагвабат

/Зөвшилцсөнөөр/

 

 

          2.Хуулийн төслийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу боловсруулж, хэлэлцүүлж 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор Засгийн газарт хүргүүлэхийг Ажлын хэсэг (Дагва)-т, холбогдох зардлыг шийдвэрлэхийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар (Т.Оюунчимэг)-т даалгасугай.

      

                 

         

 

                                     НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                     БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН      

                                     ЗАХИРАГЧ                                            Д.СУМЪЯАБАЗАР