Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2021-09-03 13:10:04

2021 оны 09 сарын 03-ны өдөр                                Дугаар А/677                                                       Улаанбаатар

 

 

 

 

 

 

   Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

 

          Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6.а, 29.2, 30 дугаар зүйлийн 30.1.17 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1.Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан нийслэл хотын дүрэм боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.

         

     2.Нийслэл хотын дүрмийг хууль тогтоомж, хөтөлбөр төлөвлөгөөнд  нийцүүлэн боловсруулахад зөвлөх үйлчилгээ авч, дүрмийн төслийг 2021 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Ажлын хэсэг (Р.Дагва)-т, холбогдох зардлыг шийдвэрлэхийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар (Т.Оюунчимэг)-т даалгасугай.

      

                   

 

 

                                   НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                   БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН      

                                   ЗАХИРАГЧ                                            Д.СУМЪЯАБАЗАР