Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

2021-08-31 15:00:37

   2021 оны 08 сарын 31-ний өдөр                               Дугаар А/666                                           Улаанбаатар хот

 

 

 

 

                                                               Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

 

 

            Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6.”к”, 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2014 оны 393 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 

 

             1. Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/362 дугаар захирамжийн 1 дэх хэсэгт заасан 2021 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдөр гэснийг 10 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл гэж өөрчилсүгэй.

 

         2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар (Т.Оюунчимэг), хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлж сурталчлахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтэс (Г.Хонгорзул)-т үүрэг болгосугай.

 

           

 

 

 

                                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                        БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                        ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                      Д.СУМЪЯАБАЗАР