Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2021-05-26 09:00:38

2021 оны 05 сарын 25-ны өдөр                                           Дугаар А/386                                      Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

            Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 54 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар баталсан “Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын захиралтай контракт байгуулах, дүгнэх журам”-ыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

            1.Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын захиралтай байгуулсан Контрактыг дүгнэх Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

             Ахлагч:                          -Нийслэлийн Засаг даргын Хүний хөгжил, нийгмийн

                                                    бодлогын асуудал хариуцсан орлогч Ж.Сандагсүрэн

 

              Гишүүд                          -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү,

                                                   төрийн сангийн хэлтсийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч Н.Наранбаатар

                                                   -Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрындарга М.Баяраа

                                                   -Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын

                                                    орлогч дарга Б.Болор-Эрдэнэ

                                                   -Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны

                                                   Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч Б.Мөнхбаяр

                                                   -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү,

                                                    төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Баясгалан

 

            Нарийн бичгийн

            дарга:                              -Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын
                                                    Өмчийн төлөөлөл, менежментийн хэлтсийн дарга С.Сэржжаргал

 

            2.“Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын захиралтай Контракт байгуулах дүгнэх журам”-ын дагуу дүгнэх ажлыг 2021 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор зохион байгуулж, танилцуулахыг Ажлын хэсэг (Ж.Сандагсүрэн)-т даалгасугай.

                                                                                                                       

 

 

 

                                       НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                       БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                       ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                 Д.СУМЪЯАБАЗАР