Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2021-05-20 09:00:56

2021 оны 05 сарын 20-ны өдөр                                         Дугаар А/375                                           Улаанбаатар хот 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6.а, 29.2, Газрын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2, 20 дугаар зүйлийн 20.2.2, Барилгын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.1, 35.1.2, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт орчны бохирдол үүсгэсэн, газар шорооны ажил дутуу хийгдэж удаан хугацаанд ухсан нүхтэй, овоолсон шороотой, эвдэрч нурсан хашаатай байршлуудад газрын зөрчил арилгуулах талаар хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж, Улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргуулан орчны аюулгүй байдлыг хангуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.

           

       2.Захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, үр дүнг 2021 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Д.Батмөнх/-т даалгасугай.

 

           

 

 

 

 

 

                                            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                            ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                               Д.СУМЪЯАБАЗАР