Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2021-04-30 09:25:19

2021 оны 04 сарын 30-ны өдөр                                           Дугаар А/345                                         Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.11 дэх заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 13 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.Улаанбаатар хот орчмын түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалуудын бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт, хамгаалалтын бүсийг тогтоолгох ажлыг зохион байгуулах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр, газруудын жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

 

    2.Захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж үр дүнг 2021 оны 2 дугаар улиралд багтаан танилцуулахыг Ажлын хэсэг (З.Төмөртөмөө)-т үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

                                           НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                           БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                           ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                   Д.СУМЪЯАБАЗАР