Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2021-04-22 09:00:02

2021 оны 04 сарын 22-ны өдөр                                         Дугаар А/310                                         Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Авто замын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.8 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

  1.Нийтийн тээврийн маршрут, сүлжээ төлөвлөлт, хүртээмжийг сайжруулах, такси үйлчилгээний хүрэлцээг нэмэгдүүлэх, санал боловсруулах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.

 

     2.Захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, үр дүнг 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн дотор Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Б.Одсүрэн/-т даалгасугай.

 

 

 

                        

 

                                       НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                       БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                       ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                         Д.СУМЪЯАБАЗАР