Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

2021-04-05 09:25:49

2021 оны 04 сарын 05-ны өдөр                                           Дугаар А/257                                         Улаанбаатар хот 

 

 

 

 

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

 

 

    Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 02/11 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

   Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/1294 дүгээр захирамжийн 1 дүгээр хэсэгт “Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2019-2020 он дамжин санхүүжүүлэх” гэснийг “Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2020-2021 он дамжин санхүүжих” гэж өөрчилсүгэй.

 

 

 

 

 

 

                                       НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                       БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                       ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                 Д.СУМЪЯАБАЗАР