Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай

2021-04-05 09:15:00

2021 оны 04 сарын 05-ны өдөр                                      Дугаар А/255                                             Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

Газар эзэмших эрхийн талбайн

хэмжээг өөрчлөх тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 21.2.4, 33 дугаар зүйлийн 33.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

   1.Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах нийслэлийн Боловсролын газар (РД:9077065)-т Цэцэрлэгийн зориулалтаар эзэмшүүлсэн 3027 м.кв газрын талбайн хэмжээг 2694 м.кв болгон өөрчилж 15 жилийн хугацаатайгаар газар эзэмшүүлсүгэй.

 

      2.Энэ захирамжид заасан байгууллагатай холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба (А.Энхманлай)-нд даалгасугай.          

 

       3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан "Газар эзэмших эрх олгох тухай" нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/1081 дүгээр захирамжийн хавсралтын “10” (арав) дахь хэсгийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

 

 

 

                                                 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                                 БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                                 ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                 Д.СУМЪЯАБАЗАР