Төлөвлөгөө батлах тухай

2021-03-25 09:40:05

2021 оны 03 сарын 25-ны өдөр                                             Дугаар А/208                                       Улаанбаатар хот 

 

 

 

 

 

Төлөвлөгөө батлах тухай

 

 

       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.6 дахь хэсэг, Сангийн сайдын 2014 оны 65 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны дотоод хяналтын журам”-ыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1.Нийслэлийн дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн төрийн сангийн үйл ажиллагаанд 2021 онд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

 

     2.Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу дотоод хяналтыг зохион байгуулж, үр дүнг танилцуулж ажиллахыг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Н.Наранбаатар)-т үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

                                         НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                         БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                         ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                     Д.СУМЪЯАБАЗАР