Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай

2021-04-01 09:10:08

2021 оны 04 сарын 01-ний өдөр                                         Дугаар А/242                                         Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

Тээврийн хэрэгсэл балансаас

балансад шилжүүлэх тухай

 

 

    Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2.“а”, 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.2.1 дэх заалт, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 66 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн, түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам”-ын 5.2-т заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

    1.Хан-Уул дүүргийн “Тохижилт үйлчилгээ төв” ОНӨААТҮГ, “Хан-Уул агро” ОНӨААТҮГ-ын балансад бүртгэлтэй хавсралтад заасан тээврийн хэрэгслүүдийг балансаас балансад шилжүүлж, данс бүртгэлээсээ хасахыг “Хан-Уул тохижилт үйлчилгээ төв” ОНӨААТҮГ (Ц.Эрдэнэбаатар), “Хан-Уул Агро”ОНӨААТҮГ (Ц.Цогтсайхан)-т зөвшөөрсүгэй.

 

     2.Тээврийн хэрэгслийг зохих журмын дагуу бүртгэн авч, өмчийн ашиглалт, хамгаалалтыг хариуцан ажиллахыг “Хан-Уул Агро” ОНӨААТҮГ (Ц.Цогтсайхан)-т, “Хан-Эко тээвэр” ОНӨААТҮГ (Н.Наранцацрал)-т үүрэг болгосугай.

 

   3.Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газар (М.Баяраа)-т даалгасугай.

 

 

 

 

                                         НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                         БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                         ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                             Д.СУМЪЯАБАЗАР