Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2020-04-30 09:00:24

2020 оны 04 сарын 30-ны өдөр                                       Дугаар А/578                                          Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 54 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар баталсан “Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын захиралтай контракт байгуулах, дүгнэх журам”-ыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      1.Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын захиралтай байгуулсан Контрактыг дүгнэх Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ахлагч                        -Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын асуудал       

                                  хариуцсан нэгдүгээр орлогч Ж.Батбаясгалан

 

Гишүүд                       -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Р.Батрагчаа;

 

                                  -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн 

                                   сангийн хэлтсийн дарга Э.Ганхүү;

 

                                    -Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын

                                    даргын үүрэг гүйцэтгэгч Ш.Үнэнбат;

 

                                    -Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын

                                     орлогч дарга Д.Рэнцэнбямба;

 

                                    -Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны

                                    Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга Э.Энхцэцэг;

 

                                    -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн 

                                     сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Баясгалан.

Нарийн бичгийн

дарга                           -Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын
                                    Өмчийн төлөөлөл, менежментийн хэлтсийн даргын үүрэг
                                    гүйцэтгэгч С.Сэржжаргал

 

     2.“Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын захиралтай Контракт байгуулах дүгнэх журам”-ын дагуу дүгнэх ажлыг 2020 оны 5 дугаар сарын 10-ны дотор зохион байгуулж, танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Ж.Батбаясгалан/-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

 

                                                      НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                                      БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                                      ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                        С.АМАРСАЙХАН