Хөрөнгө гаргах тухай

2013-08-02 00:00:00
2013 оны 08 сарын 02 өдөр                                                   дугаар А/746                                         Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хоттой жил бүр уламжлал болгон хэрэгжүүлдэг хүүхэд солилцооны хөтөлбөрийн хүрээнд  Хөх хотын өсвөр үеийнхний төлөөлөл 11 хүүхэд 1 багшийн хамт 2013 оны 08 дугаар сарын 07-ноос 12-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод хүрэлцэн ирэх тул хүүхдүүдийг хүлээж авахад шаардлагатай 5.224.000 / таван сая хоёр зуун хорин дөрвөн мянга/ төгрөг, 2.760 /хоёр мянга долоон зуун жар/ ам.долларыг Гадаад арга хэмжээний зардлаас гаргахыг Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т зөвшөөрсүгэй.
 
 
 
 
                            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
                            САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ
                            ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ                                         Н.БАТАА