Дүрэм батлах тухай

2016-11-24 00:00:00
2016 оны 11 сарын 24-ний өдөр                                                                         Дугаар А/833                                                                      Улаанбаатар хот
 
 
 
 
Дүрэм батлах тухай
 
 
             Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Засгийн газрын 2016 оны 08 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
              1.Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай.
 
              2.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан “Дүрэм, бүтэц, зохион байгуулалтыг шинэчлэн батлах тухай” Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/110 дугаар захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
 
 
 
                                                           НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                                           БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
                                                           ЗАХИРАГЧ                                                                     С.БАТБОЛД