Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа


Гарчиг Огноо
1 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2018 оны биелэлт 2019-01-31
2 Нийслэлийн Нутгийн захиргааны байгууллагын Төрийн захиргааны албан хаагчийн Ёс зүйн зөрчлийн 2018 оны мэдээ 2019-01-09
3 Ёс зүйн зөрчлийн 2018 оны эхний хагас жилийн мэдээ 2018-04-02
4 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-03-26
5 Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал 2015-06-08
6 Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргагчид өгөх зөвлөмж 2015-05-20
7 Нийслэлийн авлигын эсрэг 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2015-05-20
8 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгдийн Хурлын тогтоол 2015-05-20
9 Хууль зүйн байнгын хорооны 05 дугаар тогтоолын нэмэлт 2015-05-20
10 Хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 2015-05-20
11 Хууль Зүйн байнгын хорооны 05 дугаар тогтоол 2015-05-20
12 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2015-05-20
13 Авлигын эсрэг хууль 2015-05-19
14 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ 2015-02-02