Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
1 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2021-01-21
2 Нийслэлийн 2021 оны төсөв 2020-12-11
3 Төсвийн 2020 оны хуваарь 2020-11-27
4 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн өөрчлөлт 2020-11-24
5 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2020-02-17
6 Нийслэлийн 2020 оны батлагдсан төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-20
7 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 2019-11-18
8 Нийслэлийн 2019 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тогтоол 2019-07-01
9 Нийслэлийн 2019 оны төсөвт зохицуулалт, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-04-03
10 Нийслэлийн 2019 оны төсөв батлах тухай 2018-12-10
11 Нийслэлийн 2018 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-09-26
12 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө 2017-12-26
13 2018 оны төсөв батлах тухай 2017-12-11
14 2017 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2017-12-01
15 2018 оны төлөвлөлтийн маягт 2017-06-16
16 Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай 2017-05-29
17 2017 оны төсвийн тодотгол 2017-05-24
18 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2016 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2017-05-18
19 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-12-26
20 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09