Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл


Гарчиг Огноо
1 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 6-р сарын мэдээ 2021-07-09
2 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 6-р сарын мэдээ 2021-07-09
3 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 5-р сарын мэдээ 2021-06-08
4 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 5-р сарын мэдээ 2021-06-08
5 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ 2021-05-07
6 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 4-р сарын мэдээ 2021-05-07
7 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 3-р сарын мэдээ 2021-04-05
8 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 3-р сарын мэдээ 2021-04-05
9 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2-р сарын мэдээ 2021-03-09
10 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 2-р сарын мэдээ 2021-03-09
11 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 1-р сарын мэдээ 2021-02-17
12 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 1-р сарын мэдээ 2021-02-17
13 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 12-р сарын мэдээ 2021-01-07
14 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 12-р сарын мэдээ 2021-01-07
15 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 11-р сарын мэдээ 2020-12-08
16 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 11-р сарын мэдээ 2020-12-08
17 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 10-р сарын мэдээ 2020-11-09
18 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 10-р сарын мэдээ 2020-11-09
19 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 9-р сарын мэдээ 2020-10-12
20 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 9-р сарын мэдээ 2020-10-12