Тендер


Гарчиг Огноо
81 “Налайх дүүргийн 60 ортой Ахмадын сувилалын барилга барих” төсөл 2016-03-03
82 “14-р цэцэрлэгийн эдэлбэр газарт тохижилт хийх”-СБД 2016-02-29
83 “45-р сургуулийн гадна фасад сэргээн засварлах”-СБД 2016-02-22
84 “16-р сургуулийн халаалтын засвар”-СБД 2016-02-22
85 “Эрүүл мэндийн төвд эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл худалдан авах”-СБД 2016-02-22
86 “8-р хороо, 1-р байрны орц дундын тохижилт хийх”-СБД 2016-02-19
87 Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал 2016-02-19
88 Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал 2016-02-19
89 Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал 2016-02-19
90 “Салбар амбулатори-1-ийн засвар”-СБД 2016-02-17
91 “Нийслэлийн Налайх дүүргийн захирагчийн ажлын албаны оффис үйлчилгээний барилга барих” төсөл 2016-02-17
92 Багануур дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн барилга барих төсөл 2016-02-17
93 Сонгинохайрхан дүүргийн 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт “Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн барилгын өргөтгөл барих” төсөл 2016-02-17
94 Баянгол дүүргийн Замын цагдаагийн тасгийн конторын барилга барих төсөл 2016-02-17
95 “ЕБС-ын технологийн эрэгтэй кабинетад тоног төхөөрөмж, сургалтын хэрэгсэл худалдан авах”-СБД 2016-02-16
96 “ЕБС-ын технологийн эмэгтэй кабинетад тоног төхөөрөмж, сургалтын хэрэгсэл худалдан авах”-СБД 2016-02-16
97 “Хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд үйлчилгээний автомашин худалдан авах”-СБД 2016-02-13
98 Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотыг утасгүй интернетжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх 2016-02-02
99 “Нийслэлийн Засаг захиргааны 1 дүгээр байр буюу Засаг даргын Тамгын газрын байрыг буулгаж шинээр барих” 2016-02-01
100 Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороонд 47 дугаар цэцэрлэгийн 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга барих төсөл 2016-01-29