Тендер


Гарчиг Огноо
41 “10 дугаар хороо, 46, 20 дугаар байрны дунд тохижилт хийх”-СБД 2016-07-08
42 “14 хороо, цэцэрлэгт хүрээлэнд цамхагт гэрэлтүүлэг, спортын талбай бүхий тохижилт хийх”-СБД 2016-07-08
43 “15-р хорооны гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг шинээр хийх”-СБД 2016-07-08
44 “7,10,13-р хорооны гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг шинээр хийх”-СБД 2016-07-08
45 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “14-р хороонд гудамж талбайн гэрэлтүүлэг шинээр хийх” ажил 2016-07-07
46 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “13,18-р хорооны гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг шинээр хийх” ажил 2016-07-07
47 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 8, 16-р хороонд “Хөршийн хамгаалалт”-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор гэрэлтүүлэг камержуулалт хийх 2016-07-07
48 “1 дүгээр хороо, 2 дугаар байрны хойд талд тохижилт хийх”-СБД 2016-07-07
49 “5 дугаар хороо, 13/2 дугаар байрны орчим тохижилт хийх”-СБД 2016-07-07
50 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “1,2,3,5,7,8,10-р хороонд гудамж талбайн гэрэлтүүлэг шинээр хийх” 2016-07-06
51 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “149 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга барих”-СБД 2016-05-27
52 “1 дүгээр сургуулийн дээврийн засвар”-СБД 2016-05-25
53 “234 дүгээр цэцэрлэгийн эдэлбэр газарт тохижилт хийх”-СБД 2016-05-20
54 “Салбар амбулатори-1, 2 сувиллын цогцолборт эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж худалдан авах”-СБД 2016-05-20
55 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ 2016-05-18
56 “5-р хороо, 4, ТК30, 6-р байрны орчим тохижилт хийх”-СБД 2016-05-18
57 Нийслэлийн харилцаа холбооны зардлыг хэмнэх интернет болон суурин утасны үйлчилгээнд дэвшилтэд технологийг нэвтрүүлэх 2016-05-06
58 Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй “71 дүгээр сургуулийн биеийн тамирын заалны барилга" /СБД/ 2016-04-13
59 “5-р хороо, 39-р байрны орчимд тохижилт хийх”-СБД 2016-04-11
60 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа эмнэлгүүдийн 2016 оны хэрэгцээт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах 2016-04-06