Тендер


Гарчиг Огноо
221 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-12
222 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-12
223 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-12
224 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-12
225 ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 2015-03-12
226 ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 2015-03-12
227 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-10
228 ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-09
229 СБД-“1 дүгээр хороо 1, 4, 25, 33 дугаар байр, 2 дугаар хороо 2б байр, 3 дугаар хороо 10 дугаар байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх” 2015-03-09
230 СБД-“7 дугаар хороо 4, 7, 8, 9, 10 дугаар байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх” 2015-03-09
231 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-06
232 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-06
233 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-06
234 СБД-“10 дугаар хорооны 16, 17, 18, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 41 дүгээр байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх” 2015-03-06
235 СБД-“1 дүгээр хорооны 24, 2 дугаар хорооны 1а, 27, 31, 32, 3 дугаар хорооны 14б, 16, 17, 18, 19, 43, 44, 45 дугаар байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх” 2015-03-06
236 СБД-“5 дугаар хорооны 2, 4, 6, 23, 28, 30, ТК30, 39, 52б, 7 дугаар хорооны 5, 5а, 6 дугаар байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх” 2015-03-06
237 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-06
238 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-05
239 “1 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /СБД, 4 дүгээр хороо/” 2015-03-03
240 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-02-27