Үүрэг даалгавар

2020-07-27
Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газраас баяр наадмын өдрүүдэд НУБГ болон дүүргүүдийн улсын бүртгэлийн хэлтсүүдэд хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг баталж, хуваарийн дагуу ажилласан. Баяр наадмын өдрүүдэд элдэв хэрэг зөрчилгүй, тайван байсан.
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР