Тээвриин хэрэгслиин талаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2005 оны 197 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Аудиторын 2011 оны 35 дугаар тушаал, дүгнэлтийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн өмчит зарим байгууллагуудын үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй, техникийн комиссын актаар ашиглалтын шаардлага хангахгүй,...
2011 -оны 7 -р сарын 20
395
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйл, 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 144 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчийн 2007 оны 05-04/8881, 2009 оны 11-208/213, 2010 оны 07-208/1687 тоот дүгнэлтүүдээр ашиглалтын шаардлага хангахгүй, сургалтын үйл ажиллагаа...
2011 -оны 7 -р сарын 20
255
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 "а", "б", 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйл, 78 дугаар зүйлийн 78.2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 63 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Баянгол...
2011 -оны 7 -р сарын 20
268
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө бүртгэн авах тухай
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.2.1, дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 115 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Бүс, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бэлтгэгдсэн Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг дэвсгэрт байрлалтай 399 000 000 /гурван зуун ерэн есөн сая/ төгрөгийн...
2011 -оны 7 -р сарын 20
264
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Гэр хорооллын газар чөлөөлөх, эрчимжүүлэх тухай
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 6/44 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 26 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Сүхбаатар дүүргийн 9,10,11,12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байгаа айл өрхийг нүүлгэн шилжүүлж, газар чөлөөлсөн тухай бүрд хашаа барьж, хамгаалалтанд авах, хог хаягдлыг татан зайлуулж,...
2011 -оны 7 -р сарын 19
908
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Дэлхийн оюутны спортын зуны Универсиад XXVI их наадамд оролцуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулын 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 10.1.1 дэх хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: БНХАУ-ын Шинжин хотноо 2011 оны 08 дугаар сарын 12-23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах Дэлхийн оюутны спортын зуны...
2011 -оны 7 -р сарын 18
260
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хэвлэл мэдээлэл, ном сонин борлуулах цэгийн байршил тогтоох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Хэвлэл мэдээлэл, реклам зар сурталчилгаа, ном соёлын төвлөрсөн цэгийн үйлчилгээг олон нийтэд хүргэх, үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор хүн ам олноор төвлөрсөн автобусны зогсоол, үзвэр үйлчилгээ болон олон нийтийн үйлчилгээний байгууллагуудын орчимд...
2011 -оны 7 -р сарын 10
474
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
"Тал нутгийн марафон - 2011" Олон улсын марафон гүйлтийн тэмцээн зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5-ын "А", 29.2, Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.3, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2009 оны 4/22 дугаар тогтоол, 2005 оны 49 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Улаанбаатар хотын аялал жуулчлал-2015 хөтөлбөрийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ...
2011 -оны 7 -р сарын 10
299
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Японы хүйтэн уур амьсгалд тохирсон дэд бүтцийг Улаанбаатар хотод бий болгоно
Нийслэл Улаанбаатар хот Японы Асахикава хоттой хамтын ажиллагааны гэрээ байгууллаа. Ингэснээр Японы хүйтэн бүс нутгийн дэд бүтцийг Улаанбаатар хотод бий болгох төсөл 3 жилийн хугацаатай хэрэгжинэ. Нийслэлийн Засаг дарга Г.Мөнхбаярын урилгаар Японы Хоккайда мужийн Асахикава хотын дарга ноён Нишикава Масахито болон бусад албаны хүмүүс Улаанбаатарт айлчилж байна. Айлчлалын бүрэлдэхүүнд тус хотын...
2011 -оны 7 -р сарын 9
1515
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 92 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэл дэх гэр хорооллын газрыг чөлөөлөх, орон сууцжуулах ажлыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдож үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг хийх ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр...
2011 -оны 7 -р сарын 9
216
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эрх шилжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн...
2011 -оны 7 -р сарын 8
274
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд "Цэвэр агаарын сан"-гаас санхүүжигдэн хийгдэх Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо Цагаан Давааны орчмын нам даралтын халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн халаалтын...
2011 -оны 7 -р сарын 8
326
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эрх шилжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн Төр захиргааны Авто баазын парк шинэчлэлт, гаражийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн засварлахад зориулж 2010 оны нийслэлийн Засаг даргын нөөц сангийн үлдэгдэлийн...
2011 -оны 7 -р сарын 8
276
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2011 оны төсвийн тухай хуулийг тус тус...
2011 -оны 7 -р сарын 8
300
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, "Нийслэлийн 2011 оны төсөв батлах тухай"...
2011 -оны 7 -р сарын 8
269
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Цахилгаан тээвэр” НӨҮГ-ын троллейбус угсрах ажлын байр, үйлдвэрлэлийн барилгын өргөтгөлийн ажил гүйцэтгэх
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА “Цахилгаан тээвэр” НӨҮГ-ын троллейбус угсрах ажлын байр, үйлдвэрлэлийн барилгын өргөтгөлийн ажил гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг эрх бүхий тендерт оролцогчоос урьж байна.      №  Ажлын нэр Гэрээний № 1 “Цахилгаан тээвэр” НӨҮГ-ын троллейбус угсрах ажлын байр, үйлдвэрлэлийн барилгын...
2011 -оны 7 -р сарын 8
2341
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Нийслэлийн Нийтийн тээврийн газар нь Дэнжийн 1000-ийн автобусны эцсийн зогсоолын орчны зам, талбайн өргөтгөл, шинэчлэл, үйлчилгээний барилга, байгууламжийн ажил гүйцэтгэх
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Нийслэлийн Нийтийн тээврийн газар нь Дэнжийн 1000-ийн автобусны эцсийн зогсоолын орчны зам, талбайн өргөтгөл, шинэчлэл, үйлчилгээний барилга, байгууламжийн ажил гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг эрх бүхий тендерт оролцогчоос урьж байна.  №  Ажлын нэр 1 Дэнжийн 1000-ийн автобусны эцсийн зогсоолын орчны зам,...
2011 -оны 7 -р сарын 8
1423
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эрүүлжүүлэх шинжилгээ зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 "а", 29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 23 дугаар тогтоолоор баталсан "Монгол мал" үндэсний хөтөлбөр, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2010 оны А/289 дүгээр тушаал, Улсын Мал Эмнэлэг Үржлийн газрын даргын 2011 оны 54 дүгээр тушаалыг...
2011 -оны 7 -р сарын 7
277
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
"Хог хаягдлын менежмент" сэдэвт хичээл оруулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Боловсролын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.2 дахь заалт, Бага, дунд боловсролын болон эрүүл мэндийн боловсролын стандартыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Хог хаягдлыг ангилан ялгах, дахин боловсруулах, ашиглах талаар хүүхэд, залуучуудын мэдлэгийг дээшлүүлэх...
2011 -оны 7 -р сарын 6
269
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ