2008.12.29 Даваа
2008 -оны 12 -р сарын 29
1071
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2008.04.27 Даваа
2008 -оны 4 -р сарын 27
992
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Атрын-3 дахь аян
2008 -оны 1 -р сарын 1
1258
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ