2008.12.29 Даваа
2008 -оны 12 -р сарын 29
2229
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2008.04.27 Даваа
2008 -оны 4 -р сарын 27
2125
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Атрын-3 дахь аян
2008 -оны 1 -р сарын 1
2611
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ойн тухай хууль зөрчихгүй байхыг анхааруулж байна

Сүүлийн үед Ойн тухай хууль, тогтоомжийг санаатай болон санамсаргүйгээр зөрчих явдал нэмэгдэж байна. Ойгоос зөвшөөрөлгүй мод бэлтгэх, самар түүх, шинэ жилийн баярын чимэглэл болгон зулзаган мод тайрч ашигласан зөрчлүүд цөөнгүй шалгагдаж байна. Ойгоос зохих зөвшөөрөлгүйгээр мод, ойн дагалт баялаг бэлтгэсэн, тээвэрлэсэн бол экологи эдийн засгийн үнэлгээ тогтоож, авто тээврийн хэрэгслийг улсын

1915 -оны 11 -р сарын 30
1330
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ