Хөрөнгө данснаас хасах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын балансанд бүртгэлтэй хямд өртөгтэй долоон загвар орон сууцнаас нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газар, нийслэлийн...
2012 -оны 1 -р сарын 10
566
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Үйл ажиллагааны зардал батлах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоол, Батлан хамгаалахын сайд, Нийслэлийн Засаг даргатай бүтээгдэхүүн нийлүүлэлт, санхүүжилтын талаар 2012 онд байгуулсан гэрээг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. 2012 онд Нийслэл, дүүргийн...
2012 -оны 1 -р сарын 6
610
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Өвлийн өдөрлөг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 246, 2009 оны 05 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит “Лондон-2012 -Олимп” сэдэвт 2012 оны өвлийн улиралд зохион...
2012 -оны 1 -р сарын 6
1040
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
"Иргэдийн оролцоо-Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил"-ийн зорилтыг хэрэгжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 01 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Нийслэлийн Засаг даргын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийн зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2012 оныг “Иргэдийн оролцоо-Өрхийн хөгжлийг дэмжих...
2012 -оны 1 -р сарын 3
1171
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОД СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ
Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 95 дүгаар тогтоолын хавсралт МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОД СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ /албан байгууллагын нэр/ д /д № Стратегийн зорилт Арга хэмжээний дугаар Хэрэгжүүлэх арга...
2012 -оны 1 -р сарын 1
3004
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилт
/албан байгууллагын нэр/ д /д № Стратегийн зорилт Арга хэмжээний дугаар Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт /Хэмжих нэгж/ Хүрэх үр дүн /2015 он/ Хүрэх үр дүн /2021...
2012 -оны 1 -р сарын 1
3002
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн мэдээ
Төсөл хэрэгжүүлэгч, яам, агентлаг,байгууллагын нэр.................................... Хөтөлбөрүүдийн мэдээллийг татаж авах хэсгээс бүрэн эхээр нь үзнэ үү
2012 -оны 1 -р сарын 1
3023
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ