2011 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 42, Зэвсэгт Хүчний Жанжин Штабын даргын 2011 оны н/69 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ: Нийслэлийн хэмжээнд цэргийн...
2011 -оны 9 -р сарын 22
531
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь; Иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн анхан шатны...
2011 -оны 9 -р сарын 19
546
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Өрхийн эмнэлгүүдэд хэрэглэгдэх компьютер техник хэрэгсэл нийлүүлэх
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2011-09-19 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар нь Баянгол дүүргийн өрхийн эмнэлгүүдэд компьютер, техник хэрэгсэл нийлүүлэх ажлыг гүйцэтгэх битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг эрх бүхий тендерт оролцогчоос урьж байна. Тухайн ажлыг гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл тус бүрийг 150,000...
2011 -оны 9 -р сарын 19
1517
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай
Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүужилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны "Нийслэлийн 2011 оны төсөв батлах тухай" 6/44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн...
2011 -оны 9 -р сарын 16
535
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Улаанбаатар хотын гол гудамж замуудад техник ашиглалтын түвшин тогтоох судалгаа хийх
Огноо : 2011- 9-14 Нийслэлийн Авто замын газар нь 2011 онд Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэн автозамын мэдээллийн сангийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай мэдээллийг бүрдүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор дараах судалгааны ажилд зөвлөхийн үйлчилгээ авах тул оролцох хүсэлтэй этгээдийг саналаа ирүүлэхийг урьж байна.Үүнд: 1-р багц. Улаанбаатар хотын гол гудамж замуудад техник ашиглалтын...
2011 -оны 9 -р сарын 14
1565
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Өнөөдөp сонин: Сэлбийн хөрсийг тэгшилж дуусчээ
Р.Оюунцэцэг Сэлбэ голыг сэргээх төсөл хэрэгжиж эхлээд сар орчим болж байна. Энэ хугацаанд хийсэн ажил болон төслийн явцын талаар Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын зөвлөх Н.Энхцогтоос тодрууллаа. -“Сэлбэ” төслийн явц ямар байгаа талаар ярихгүй юу? -Хотын даргын санаачилгаар хэрэгжүүлж буй “Сэлбэ” төсөл эхлээд 20 хонож байна. Төслийн зураг төсөл, тендер зэргээс хамаараад ерөнхийдөө орой...
2011 -оны 9 -р сарын 12
1921
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Баримтанд кодификаци хийх ажлыг тогтмолжуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2011 оны 6/43 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2011 оны зорилтын арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх нэгдсэн төлөвлөгөө"-ний 5.14 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн...
2011 -оны 9 -р сарын 9
1344
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эрх шилжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны...
2011 -оны 9 -р сарын 8
512
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай
Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны "Нийслэлийн 2011 оны төсөв батлах тухай" 6/44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн...
2011 -оны 9 -р сарын 8
494
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Амьтны аймгийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.6, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2010 оны 6/44 дүгээр тогтоолын 2 дугаар бүлгийн 28.3 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Туул голд Минж шилжүүлэн нутагшуулах судалгааны ажлын хэсгийг хавсралтаар...
2011 -оны 9 -р сарын 7
522
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1, 39.2, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, 12 дугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсэг, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ...
2011 -оны 9 -р сарын 7
544
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1 дэх хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд "Цэвэр агаарын сан"-гаас...
2011 -оны 9 -р сарын 6
552
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
'Улаанбаатар-Түншлэл 2011" Олон улсын үзэсгэлэн яармаг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, туүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дугаар заалт, Монголын Үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийн 4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАН ТУШААХ нь: Монгол Улсын Засгийн Газраас2011 оныг "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих жил", Монголын үндэсний худалдаа аж...
2011 -оны 9 -р сарын 5
528
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Журам батлах тухай
Улсын Их Хурлын 2011 оны 30 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2010 оны 35, 2011 оны А/133 дугаар тушаалуудыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Засгийн газраас жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор Улсын төсвөөс хөнгөлөлттэй нөхцлөөр олгогдох зээлээс...
2011 -оны 8 -р сарын 31
682
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Халаалтын улирал эхлэх хугацааг тогтоох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 "д", 29.2, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, Эрчим хүчний тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэл хотын байгаль, цаг уурын олон жилийн дундаж, энэ жилийн цаг агаарын ерөнхий төлөв байдлыг харгалзан нийслэлийн хэмжээнд 2011-2012 оны...
2011 -оны 8 -р сарын 30
854
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29.2 дахь хэсэг, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4 дэх заалт, Боловсролын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэг, 22 дугаар зүйл, 30 дугаар зүйлийн 30,1.6 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн Засагдаргын 2010 оны...
2011 -оны 8 -р сарын 30
546
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө гаргах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Ажилчин Залуучуудын ээлжийн сургууль нь Сүхбаатар дүүргийн 35 дугаар сургуулийн бага сургуулийн барилгад шилжин орсонтой холбогдон тус барилгын сантехникийн...
2011 -оны 8 -р сарын 30
532
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зуйлийн 29.1.4 "д" дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны "Ажлын цагт зохицуулалт хийх тухай" 129 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын ажил эхлэх, дуусах цагт өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан...
2011 -оны 8 -р сарын 30
543
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ