Ачааны машиныг хотын зарим замд цагийн хязгаарлалттай хөдөлгөөнд оролцуулах журмыг буцаалаа
НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаан 2013 оны 3 дугаар сар 11-нд боллоо.  Хуралдаанаар нийслэлийн гудамж, замын хөдөлгөөнд ачааны автомашиныг цагийн хязгаарлалттайгаар оролцуулах журмын төслийг хэлэлцлээ.
2013 -оны 3 -р сарын 12
1619
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Үүргээ цагт нь биелүүлээгүй дарга нарт хариуцлага тооцно гэлээ
Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвөлгөөн 03 сарын 11-ний өдөр боллоо. Шуурхай зөвлөлгөөнөөр нийслэлийн өнгөрсөн 21 хоногийн нөхцөл байдлын талаар НЦГ, НЗЦГ, НОБГ, НМХГ-аас мэдээлэл хийлээ. Мэдээлэлд өнгөрсөн долоо хоногт Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр тохиосонтой холбоотойгоор гэмт хэргийн гаралт болон осол аваарын тоо тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэнийг дурдлаа
2013 -оны 3 -р сарын 11
1530
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Үүрэг даалгавар
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар                                                                                                              Огноо: 2013.03.20
Д/д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/Түүнийг нотлох нотолгоо/
 ТАВ. Дүүргүүдийн удирдлагууд шинээр томилогдсон болон ЗДТГ, харъяа байгууллагуудад бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийгдсэн, тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд эхлэхтэй холбогдуулан албан тушаалтнуудыг мэдээллээр хангах зорилгоор нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Өмчийн харилцааны газар зэрэг мэргэжлийн байгууллагууд дүүрэг, хороодод тухайн нутаг дэвсгэрийн инженерийн шугам сүлжээ, үл хөдлөх хөрөнгийн байршил бүхий дэвсгэр зургуудыг шинэчлэн гаргаж хүргүүлэх.
            Дүүргүүдийн ЗДТГ, эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгэсэн байгууллагууд гүйцэтгэсэн ажлын тухай мэдээллээ мэргэжлийн байгууллагуудад тухай бүр ирүүлж нийслэлийн мэдээллийн санд оруулдаг эргэх холбоотой ажиллах
1  Дүүрэг, хороодод тухайн нутаг дэвсгэрийн инженерийн шугам сүлжээ, үл хөдлөх хөрөнгийн байршил бүхий дэвсгэр зургуудыг шинэчлэн гаргаж хүргүүлэх.
 
 1. Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТөХК-ийн хамтран ажиллах гэрээний дагуу Улаанбаатар хотын 1:5000 масштабтай газар доорх инженерийн шугам сүлжээний байрзүйн дэвсгэр зургийн 154ш планшет, нэрэлбэрийн хамт dwg хэлбэрээр хүргүүлсэн.
2. "УБЦТС" ХХК-тай Улаанбаатар хотын байрзүйн дэвсгэр зураг өгөх нууцын гэрээ байгуулахаар албан бичиг хүргүүлсэн.
3. БЗД-ийн ЗДТГ-ын Дэд Бүтэц, Тохижилтын хэлтэст дүүргийн орон зайн мэлээллийг ГЗМС-ийн стандартын дагуу shp формат, атрибут мэдээллийн хамт 17 мэдээлэл, инженерийн шугам сүлжээний зургийг jpeg хэлбэрээр хүргүүлсэн.
4. СБД-ийн ЗДТГ-ын Дэд Бүтэц, Тохижилтын хэлтэст дүүргийн орон зайн мэлээллийг ГЗМС-ийн стандартын дагуу shp формат, атрибут мэдээллийн хамт 17 мэдээлэл хүргүүлсэн.
 ЗУРГАА. Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах. 2013 оны 3 дугаар сарын 01-ний байдлаар хэрэгжүүлсэн байх арга хэмжээнүүдийн тоогоор: Н.Батаа 11, С.Очирбат 134, Н.Гантөмөр 37, Ц.Энхцэнгэл 7, Ц.Буяндалай 6, Т.Бат- Эрдэнэ 39, Б.Бадрал 54, Н.Нацагдорж 40, Ё.Гэрэлчулуунд 38 байна. /Жишээ: Хотын төв хэсэгт авто замын  үзэгдэх орчин хязгаарласан рекламын байгууламжуудыг 2013 оны 03 дугаар сарын 01-ний дотор буулгах үүргийг Захирагчийн ажлын албанд өгсөн боловч хэрэгжээгүй/
2 Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудын биелэлтийг гаргах Улаанбаатар хотын Ерөнхий архитектор бөгөөд нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дарга Н.Нацагдоржийн нийслэлийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилтоос хариуцан хэрэгжүүлэх 34 ажлын төлөвлөгөөний 1, 2-р сарын хэрэгжилт 22 ажил 100 хувийн хэрэгжилттэй, 2 ажил хугацаа болоогүй 10 ажил нийслэлийн Засаг даргын захирамж гараагүй байна. НЭЗЗ-ын биелэлтийг НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст 3-р сарын 21-нд хүргүүлсэн болно.
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:  ГАЗРЫН ДАРГА                                                            Н.НАЦАГДОРЖ
                                               
Хянасан: Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга                         Т.Буянжаргал
                                                            Нэгтгэсэн: Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн ахлах
                                                                                                мэргэжилтэн                                        Б.Дуламсүрэн 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ- ҮҮЛ БОЛОН
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР


 
 
 
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
Огноо: 2013 оны 03 дугаар сарын 21                                                          
                   
                                                                                             
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
0 1 2   4
Үүрэг даалгавар 9: Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Усны барилга, байгууламж компани зэрэг газрууд нийслэлийн эргэн тойронд тогтсон их хэмжээний цас хайлж шар усны аюул учрах, авто болон явган хүний зам, гүүрэн байгууламж эвдрэх, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэр Д-1000-ын орчмын хөрсний усны халиа, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр Сэлбэ голын  гольдрилын дагуу суурьшсан өрхүүд үерт автахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй авах
    Нийслэлийн удирдлагуудын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүргийн дагуу Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга удирдамж батлан, Улаанбаатар хотын хэмжээнд ашиглагдаж байгаа үерийн хамгаалалтын далан сувгийн болон зам, талбайн борооны ус зайлуулах шугам сүлжээний барилга байгууламжийн ашиглалт, засвар, цэвэрлэгээний ажилд холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарсан хяналт шалгалт хийж эхлүүлээд байна.
Шалгалтад Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дүүргүүд дэх 9 улсын байцаагч хяналт тавин оролцож үерийн аманд буусан айл өрх, хог хаягдалтай болон эвдэрсэн далан сувгийн судалгааг гаргаж, одоогийн байдлаар 5 дүүрэгт цэвэрлэгээний ажил түүнд тавих хяналт шалгалтын ажил эхлэн цэвэрлэгээнд давхардсан тоогоор 6000 аж ахуйн нэгж, 17000 иргэн хамрагдаж 223 м3 хог хаягдлыг цэвэрлэж хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт  хүргэх ажил хийгдээд байна.
 Хяналт шалгалтын явцад хог хаягдал хуримтлагдсан далан суваг бүхий 19 хороодын Засаг дарга, 4 албан тушаалтанд 53 заалт бүхий 23 албан шаардлага, 1 албан тушаалтанд 1 албан бичиг боловсруулан хүргүүллээ.
Шалгалтын явцад  шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх  талаар шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх заавар, зөвлөгөөг өгч ажиллаж байна.
   
 
 
                                                            Нэгтгэсэн:                                Мэргэжилтэн Д.Урнаа
 
                                                            Хянасан:                                   Дэд дарга  М.Ням-Очир
 НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ- ҮҮЛ БОЛОН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2012.03.21
 
Үүрэг даалгавар 1. УИХ-ын 2012 оны 60 дугаар тогтоолын 4 дүгээр заалт, Засгийн газрын 2013 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралдааны 7 дугаар тэмдэглэлд заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгуулахаар ирүүлсэн саналыг газар дээр нь очиж нягтлан эрэмбэлэх, барилга байгууламж, объектын талаархи бодит мэдээллийн сан бүрдүүлэх үүрэг бүхий ЭЗХЯ, ҮХААЯ, Хөдөлмөрийн яам, БХБЯ-ны хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдаад байна. Энэ ажлын хэсгүүд дүүрэгт ажиллахад дүүргүүдийн Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, төлөөлөгчид идэвхтэй оролцон дээрх ажлыг хамтран зохион байгуулах.
 
Биелэлт: Үүрэг даалгавар 1. УИХ-ын 2012 оны 60-р тогтоолын 4 дүгээр  заалт, Засгийн газрын 2013 оны 02-р сарын 02-ны өдрийн хуралдааны 7 дугаар  тэмдэглэлд  заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгуулахаар ирүүлсэн саналыг газар дээр нь очиж үзэх нягтлан эрэмбэлэх, барилга байгууламж, обьектын талаархи бодит мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх үүрэг бүхий ЭЗХЯ, ҮХААЯ, ХЯ, БХБЯ”-ны хамтарсан 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэгтэй 2013 оны 03-р сарын 11-нээс  03 сарын 28-ны  өдрүүдэд хамтран   ажиллахаар  Баянзүрх дүүргийн  Засаг дарга захирамжаар Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан хэлтэс албадын дарга нарын 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй  ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна.
 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн нийт хорин найман  хороо тус бүрт хурал зохион байгуулан ажиллаж, хороодод  нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан барилга, байгууламж  цаашид өргөтгөх болон шинээр баригдах барилгын талаар танилцаж, хорооны  иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож  2014-2016 онд нийслэлийн төсвөөр баригдах барилга, байгууламж  нэн тэргүүнд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын ажлыг  нягтлан эрэмбэлэх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж  байна.
2013 оны 3 дугаар сар 20-ны өдрийн байдлаар ажлын явцын үр дүн 85 хувьтай явагдаж байна.
        
Үүрэг даалгавар 2. Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар төсөвт болон төрийн өмчит байгууллагуудтай /586 байгууллага/ “Өмч эзэмших гэрээ”-г шинэчлэн байгуулж байгаа учир дүүргүүдийн ЗДТГ гэрээ байгуулах ажлын явцыг түргэтгэх, өнгөрсөн онд шинээр байгуулагдсан нэгжүүдтэй гэрээ байгуулахад хамтран ажиллах.


Биелэлт: Баянзүрх дүүргээс 2012 онд 63 өмчийн байгууллагатай өмч эзэмших гэрээг хийсэн бөгөөд уг гэрээний биелэлтийг  2013 оны 03 сарын 20-ны өдөр нийслэлийн өмчийн газраас  холбогдох мэргэжилтнүүд дүгнэхээр ажиллаж байна. Уг биелэлтийг дүгнэсний дараа  2013 оны гэрээг хийхээр болоод байна.

Үүрэг даалгавар 4. Дулааны улиралд халдварт өвчний дэгдэлт нэмэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор золбин нохой устгалыг эрчимжүүлэх, ил задгай хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг Захирагчийн ажлын алба, Хот тохижилтын газар, дүүргүүдийн ЗДТГ энэ сард зохион байгуулах.
 
Биелэлт: Золбин нохой устгалын ажлыг Нийслэлийн Хот тохижилтын газартай хамтран зохион байгуулж байгаа бөгөөд  тус дүүрэгт 1 анчин нохой устгалын ажлыг хийж байсан бөгөөд нохой устгалын ажлыг эрчимжүүлэх хүсэлтийг удаа дараа тавьсанаар 2013 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөс хойш нэмэлтээр 2 анчинг ажиллуулан нохой устгалын ажлыг эрчимжүүлэхээр болов.
Дүүргийн хэмжээнд их цэвэрлэгээний ажлыг 03 сарын 29ны өдөр зохион байгуулахаар төлөвлөөд ажиллаж байна.
Үүрэг даалгавар 5. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураалт, үзлэг тооллого, оношлогооны ажлыг эхнээс нь жигд явуулах чиглэлээр нийслэлийн Татварын газар, Замын цагдаагийн газар, дүүргүүдийн ЗДТГ-ууд ажлаа уялдуулах, үзлэг тооллогын явцад замын сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх.


Биелэлт: АТБЄЯХАТ-ын хураалтын їйл ажиллагаа 2013.01.01-2013.03.20 ны хооронд нийт  2041 авто тээврийн хэрэгслийн 169,728.794 мянган тєгрєгийг, агаарын бохирдолын нийт 1761 авто тээврийн хэрэгслийн 15,004.460  мянган тєгрєгийг хураан барагдуулж нийслэл болон улсын тєсєвт тєвлєрїїлсэн байна.

Үүрэг даалгавар 6. Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Усны барилга, байгууламж компани зэрэг газрууд нийслэлийн эргэн тойронд тогтсон их хэмжээний цас хайлж шар усны аюул учрах, авто болон явган хүний зам, гүүрэн байгууламж эвдрэх, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэр Д-1000-ын орчмын хөрсний усны халиа, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр Сэлбэ голын  гольдрилын дагуу суурьшсан өрхүүд үерт автахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй авах.
 
Биелэлт:  Дүүргийн хэмжээнд 21,10-р хорооны нутаг дэвсгэр дээр шар усны үер гарлаа гэсэн мэдээллийн дагуу 2013оны 03 дугаар сарын 16 –ны өдрийн 10цагаас 15 цагийн хооронд  Онцгой байдлын хэлтэс 42 албан хаагч,7 автомашиныг дайчлан газар дээр нь ажилласан . Нийт 7 рейс шороо асгасан. Ганц худгийн амны эх уулаас бууж байгаа үерийг шороо асгаж зогсоосон. 27-р хороо руу орж байгаа усны үер зогссон. 10-р хорооны нутаг дэвсгэр дээр байгаа Өндөр хүчдэлийн шугаманд  чийгшилт өгсөн байсан ард нь шороо асгаж хамгаалсан ард нь  байсан айлуудыг яаралтай нүүх шаардлага тавьсан.Дүүргийн засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс 567000 төгрөгийн зардал гарган ажилласан .Шар усны үер нь 40 гаруй хоногт үргэлжлэн явагдана гэсэн тооцоо судалгаа гарган цаашид яаралтай дуудлага ирсэн тохиолдолд шуурхай ажиллах үүргийг Дүүргийн засаг даргын удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнөөс гаргалаа.

Үүрэг даалгавар 7.  Нийслэлийн ЗДТГ, Архивын газартай хамтран нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудад албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаар сургалт зохион байгуулах.
 
Биелэлт: Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас Архивын газартай хамтран нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын албан хэрэг хөтлөльийн стандартын сургалтанд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсийн дарга нар хамрагдсан. Мөн дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас Засаг даргын тамгын газрын болон хороодын албан хаагч нарт сургалтыг зохион байгуулсан.

Үүрэг даалгавар 8.  Нийслэлийн хэмжээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, тохижилтын ажлын гүйцэтгэх хугацаа, нийт хэмжээний талаар холбогдох байгууллагууд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах.
 
Биелэлт: Дүүрэгт хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөөг олон нийтэд мэдээллэх зорилгоор хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр сурталчилан ажиллаж байна.

Үүрэг даалгавар 9. Захирагчийн ажлын алба бичвэрүүд нь тухайн цаг үетэйгээ нийцэхгүй болсон, өнгө үзэмж муутай зар сурталчилгааны самбар, рекламын байгууламжуудыг буулгах.

Биелэлт: Дүүргийн засаг даргын Тамгын газраас бичвэрүүд нь тухайн цаг үетэйгээ нийцэхгүй болсон, өнгө үзэмж муутай зар сурталчилгааны самбар, рекламын байгууламжуудыг буулгахаар хориглосон байгууламж болон тусгаарлах зурваст байрлах самбаруудын судалгааг гаргаж баталгаажуулаад буулгах ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

Үүрэг даалгавар 10.  Малчдад туслах хөдөлгөөнийг нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын дунд өрнүүлэх.
 
Биелэлт: Засаг даргын Тамгын газраас малчдад туслах хөдөлгөөнийг өрнүүлэн албан хаагч бүрээс нэг өдрийг цалинг хандивлахаар холбогдох шийдвэрийг гаргуулан хэрэгжүүлж
 байна.
Үүрэг даалгавар 11.  Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Батаа 2014 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг ИТХ-д танилцуулан Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлэх.
Дүүргүүд хог тээвэрлэлт, ногоон байгууламжийн асуудлыг бие даан шийдвэрлэхтэй уялдаж төсвийн тодотгол хийх.
 
Биелэлт: Дүүргийн хог тээвэрлэлт, ногоон байгууламжийг бие даан шийдвэрлэх үүднээс дүүргийн Засаг даргын орлогч Т.Батцогтоор ахлуулсан ажлын хэсэг гарч Тохижилт үйлчилгээний компаний үйл ажиллагаатай танилцаж байна.
             
                                   
 
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 Найм. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар агаарын бохирдлын төлбөр хураалт, үзлэг,тооллого, оношлогооны ажлыг эхнээс нь жигд явуулах чиглэлээр нийслэлийн Татварын газар, Замын цагдаагийн газар ,дүүргүүдийн ЗДТГ-ууд ажлаа уялдуулах,үзлэг тооллогын явцад замын сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх.
Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар агаарын бохирдлын төлбөр хураалтыг эхнээс нь жигд явуулах, Замын цагдаагийн газар ,дүүргүүдийн ЗДТГ-ууд, холбогдох бусад газруудтай ажлаа уялдуулах, замын сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд дараахь ажлуудыг зохион байгуулсан. Үүнд:Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хууль, Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор  Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 01 дугаар сарын 23-ний өдрийн 48 тоот захирамжийг гаргуулж, тус захирамжийн дагуу зохион байгуулж байна.
 1. Төрийн үйлчилгээг татвар төлөгчдөд хөнгөн шуурхай хүргэх зорилгоор албан татвар, төлбөр хураах ажлыг нэг цэгийн үйлчилгээний хэлбэрээр зохион байгуулж, нутаг дэвсгэрийн зарчмаар явуулж байна.
 2.  Дүүргийн салбар комиссуудыг байгуулж, албан татвар, төлбөр хураах нэг цэгийн үйлчилгээний цэгїїдийг хороодод, иргэдэд їйлчилгээ нь жигд хїрэхээр  тооцож  байршуулж  байна.
 3. Хороодын ажлын хэсэг нь хорооныхоо иргэд, нутаг дэвсгэртээ байрлах ААНБ, хуулийн этгээдийн тээврийн хэрэгслийг  нэг цэгийн үйлчилгээнд бүрэн хамруулах, ашиглагдахгүй байгаа боловч улсын бүртгэлээс хасагдаагүй тээврийн хэрэгслийг татварт хамруулахаар ажлаа төлөвлөн ажиллаж байна.
 4. Татварын хэлтсүүд өөрийн байран дахь нэг цэгийн үйлчилгээгээр дамжуулан албан татвар, төлбөр хураах ажиллагааг нийтийн дунд нээлттэй явуулж байна.
 5. Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг, оношлогооны суурин төвүүд болон явуулын цэгүүд дээр НТГ, Автотээврийн газраас томилсон ажилтнууд албан татвар, төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулж байна.
 6. Иргэд, ААНБ, хуулийн этгээдийн Улаанбаатар хотод бүртгэлтэй өөрийн нэр дээр байдаг хөдөө орон нутагт байгаа бүх төрлийн автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварыг харьяалах татварын албаны дансанд төлүүлэхээр ажлаа зохион байгуулж байна.
 7. Албан татвар, төлбөрөө хуульд заасан хугацаанд төлөөгүй автотээврийн хэрэгсэл эзэмшигчдэд хяналт тавих, хуулийн дагуу хариуцлага тооцох ажлыг Замын цагдаагийн газартай хамтран зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
 8. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар агаарын бохирдлын төлбөр хураалтыг эхнээс нь жигд явуулах зорилгоор реклам, сурталчилгаа явуулах ажлыг зохион байгуулж байна.
 9. Төсөвт 3 дугаар сарын 19-ны байдлаар нийт  1.802.568.500 мян/төг орохоос 909.681.200 мян/төг орж гүйцэтгэл 50 %тай явж байна..Арван зургаа. Малчдад туслах хөдөлгөөнийг нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын дунд өрнүүлэх.
  Нийслэлийн татварын газраас малчдад туслах хөдөлгөөнийг дэмжин өрнүүлж, тус газрын  ажилтан албан хаагчдаас нийт 1474277 мянган төгрөгийг хандивласан
Үүрэг даалгавар-1: Өргөдөл гомдлыг иргэдэд хурдан шуурхай үнэн зөв хариу өгөх /ЗХХ/
  Хан-Уул Дүүргийн иргэдийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ
2013.02.06-2013.03.01
д/д     Хэлбэр       Агуулга Бусад байгууллагад
шилжүүлсэн
Хуулийн хугацаанд
 хариу өгсөн
Хугацаа болоогүй Хугацаа хэтэрсэн
Өргөдөл
гомдлын
агуулга
Нийт тоо Амаар Бичгээр Утсаар Цахим сүлжээгээр Гомдол Санал Мэдээлэл Хүсэлт
1 ЗХХ 25   4 1 3 2     0   23 2  
2 СТСХ 0               0   0    
3 ЭЗТХ 0               0   0    
4 НХ 50 3 6 1         10        
5 ДБТХ 31   7   24 30       1 30    
6 ХҮХ 45 17 14 14     9       45    
7 ЦШ 0               0   0    
8 ЗАСАГ ДАРГА 4   4           3   3 1  
9 ЗДТГ-ЫН ДҮН 155 20 35 16 27 32 9   13 1 101 3  
10 БХ 4   4               4    
11 ЗЦТ                          
12 ОБ                          
13 ХҮХ 1222   1222     1     1221   1222    
14 ЦХ                          
15 ХХ                          
16 ГА 918 160 758               805 86 27
16 ХОРООД 0               0   0    
17 Дүүргийн нийт дүн 2299   2019 16 27 33 9   1234 1 2132 89 27
 
 
                  Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн дэлгэрэнгүй тайлан              
                                                 
  2/20/2013 - 3/20/2013           Тайлан гаргасан - 2013оны 3-р сарын 20. 13цаг : 26минут      
                             
                                                 
Ангилал Нийт Шийдвэрлэх шатандаа байгаа Шийдвэрлэж хариу өгсөн
Хугацаандаа байгаа Хугацаа хэтэрсэн Бүгд Хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн Бүгд
1=4+7 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6
тоо % тоо % тоо % тоо % тоо % тоо % тоо %
191 1200 тусгай дугаарын утас тоо 17 100.00% 1 5.88% 0 0.00% 1 5.88% 16 94.12% 0 0.00% 16 94.12%
% 48.57%   10.00%   0.00%   10.00%   64.00%   0.00%   64.00%  
192 www.ub1200.mn цахим хуудас тоо 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
% 0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%  
193 Засгийн газрын  11-11 төв тоо 18 100.00% 9 50.00% 0 0.00% 9 50.00% 9 50.00% 0 0.00% 9 50.00%
% 51.43%   90.00%   0.00%   90.00%   36.00%   0.00%   36.00%  
194 Иргэдийг хүлээн авах төв тоо 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
% 0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%  
195 Байгууллага тоо 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
% 0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%  
Нийт тоо 35 100.00% 10 28.57% 0 0.00% 10 28.57% 25 71.43% 0 0.00% 25 71.43%
% 100.00%   100.00%   0.00%   100.00%   100.00%   0.00%   100.00%  
                                                 
                                 
 
             
Үүрэг даалгавар-2: Тэнмэл иргэдэд хяналт тавих, бүртгэлжүүлэх /НХХ, ЦАГДАА/
    Дүүргийн нутаг дэвсгэрт орон гэргүй, тэнэмэл байдлаар амьдарч байгаа эмзэг бүлгийн иргэдэд хяналт тавих, бүртгэлжүүлэх ажлыг Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс
хамтран дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Тус арга хэмжээний хүрээнд орон гэргүй, тэнэмэл 90 иргэд бүртгэгдсэн.
 • Насанд хүрсэн болон насанд хүрээгүй тэнэмэл иргэд , архаг архичид, архинд донтох өвчтэй орон гэргүй хүмүүс орогнож болзошгүй газруудын судалгааг гаргаж, хороо хариуцсан хэв журмын ажилтнууд чиглэл гарган хогийн цэг 12, траншей 18, бүлэг бөөгнөрөл үүсгэдэг үүсгэдэг айл өрх 14-ийг шалгасан.
 • 24 иргэнийг АСБТ-д хүргүүлж, бүртгэл судалгаанд авч санд бүртгүүлсэн.
 • Ар гэрийн байдлын улмаас үүдэн гэр орноосоо дайжсан болон байнгын тэнэмэл амьдралтай насанд хүрээгүй 3 хүүхдийг Хүүхэд хамгаалал, хаяг тогтоох төвд хүргүүлсэн.
 •  Тодорхой оршин суух хаяггүй Дарьсүрэнгийн Нармандах, Пүрэвдоржийн Шихбат нарыг “Эрчүүд, эрүүл гэр бүл”, төрийн бус байгууллагад, “Эгэл амьдралын мөр” төрийн бус байгууллагад Мижидийн Отгонтуяа, Түмэн-Өлзийгийн Мөнхбат нарыг нийгэмшүүлэхээр хүлээлгэн өгч ажиллалаа.
 
 
 
Цаашид зохион байгуулах ажлын талаар:
 1. Хороодын нутаг дэвсгэрт байрлах орон гэргүй, тэнэмэл иргэдийг нэгдсэн байдлаар цуглуулж, ХУД-ийн Эрүүл мэндийн нэгдэлтэй хамтран нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгт хамруулах.
 2. Тэнэмэл иргэдээс санал сэтгэгдлийг сонсож, цаашид хийх шаардлагатай ажлын төлөвлөгөөнд тусган ажиллах.
 3. Бичиг баримтгүй иргэдийн судалгааг гаргаж, дүүргийн Иргэний бүртгэлийн хэлтэстэй хамтран бичиг баримтжуулах ажлыг зохион байгуулах.
 4. Дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран түр болон байнгын ажлын байранд зуучлах, ажилтай орлоготой болгох, нийгэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
 5. Иргэдийг нийгэмшүүлэх талаар сэтгэл зүйч, сургагч багш нарыг урьж сургалт зохион байгуулах.
 
 
 
Үүрэг даалгавар-3: Мөрийн  хөтөлбөрт байгаа хөрөнгө оруулалтын 2013-2016 ажлуудыг он оноор гарган танилцуулах /ЭЗТХ/
       Засаг даргын мөрийн  хөтөлбөрт байгаа хөрөнгө оруулалтын 2013-2016 ажлуудыг он оноор гаргах ажил төлөвлөлтийн шатанд явж байна. Дараагийн шуурхайд танилцуулна.
 
 
Үүрэг даалгавар-4: Төсвийн орлогыг эрчимжүүлэх, яагаад тасраад байгаа шалтгаан /Татвар/
               Хан-Уул дүүргийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 2013 оны эхний 2 сарын байдлаар 17.9 хувиар буюу 345.0 сая төгрөгөөр тасарсан дүнтэй байна. /Хавсралт 1-ээс харна уу/
            Төлөвлөгөөний нийт тасалдлын 52.8 хувийг буюу 411.5 сая төгрөгийг улсын тэмдэгтийн хураамж, 16.2 хувийг буюу 126.0 сая төгрөгийг үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны албан татвар, 11 хувийг буюу 85.6 сая төгрөгийг ус рашаан ашигласны төлбөр, 10.3 хувийг буюу 80.0 сая төгрөгийг хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж эзэлж байна.
Төсвийн орлогын төлөвлөгөө болон гүйцэтгэлийн дүнд эзэлж байгаа хувийн жинг татварын төрөл тус бүрээр харуулбал:

Графикаас харахад 2013 оны байдлаар улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлогын төлөвлөгөө нийт төлөвлөгөөний 51.9 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд энэ үзүүлэлт 2009 онд дөнгөж 7.4 хувьтай байснаа 2010 онд 56.6 хувь, 2011 онд 64.8 хувь болж нэмэгдсэн боловч 2012 оноос эхлэн буурсан дүнтэй байна.

Орлогын гүйцэтгэлийн мэдээнээс харахад улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлогын нийт орлогын дүнд эзлэх хувийн жин нь  62.9 хувиас 37.2 хувь хүртэл буурсан дүнтэй байна. Энэ нь . . . . . . . . . . . . . . . . . .шалтгаантай юм.                                                              Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны албан татварын орлого нь 2013 оны эхний 2 сарын байдлаар нийт төлөвлөгөөний 12.2 хувийг эзэлж байгаа бол 2013 нийт орлогын гүйцэтгэлийн 6.9 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд гүйцэтгэл нь дөнгөж 46.6 хувьтай байгаа нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэ ихээхэн өсч байгаагаас шалтгаалан хүлээлт үүссэний улмаас худалдах нь багассантай холбоотой гэж үзэж байна. Үүнээс гадна хог хаягдлын үйлчилгээний орлогоос огт орлого төвлөрөөгүй байна. Энэ нь нийт төлөвлөгөөний 4.1 хувийг эзэлж байгаа юм.
 
Үүрэг даалгавар-5: Далан, гуу жалга, суваг шуудуу цэвэрлэх. Төсөв мөнгөө оруулж ирээрэй /ДБТХ/
       Шар усны үер үүсч болох 34 гуу жалга, суваг, шуудууг судалгаагаар тогтоож эдгээрээс 594 тонн хог хаягдлыг цэвэрлэж зайлуулахад шаардлагатай 8574900 / найман сая таван зуун далан дөрвөн мянга есөн зуун / төгрөг шийдвэрлүүлэхээр Захирамжийн төсөл боловсрууллаа.  
Үүрэг даалгавар -6: Бүтээгдхүүн нийлүүлэх гэрээг хэлтсийн дарга нартай хурдан шуурхай байгуулья /СТСХ/
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013.03.11-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2013-03-20
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам
Үүрэг, даалгавар-НЭГ. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын багцад тусгагдсан 2013 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний захиалгыг төсөл, арга хэмжээ бүрийн техникийн тодорхойлолт, техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, ажлын даалгавар болон бусад шаардлагатай мэдээллүүдийг нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар төвлөрүүлэн авсан байх. Тус газар Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Худалдан авах ажиллагааны газартай ажлын уялдаа холбоо сайтай ажиллах.
   Засгийн газрын хуралдаанд төсвийн тодотголд санхүүжилтийг нэмж тусгах, эсхүл уг төсөл арга хэмжээг бүхэлд нь хасах талаар төсвийн ерөнхийлөн захирагч нараас ирүүлсэн саналыг хэлэлцэхийн өмнө манай өгсөн санал ямар хэмжээнд танилцуулагдахаар төлөвлөгдсөнийг нийслэлийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны газрын дарга, нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч нар урьдчилан танилцах.
1.
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай Монгол Улсын хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Засгийн газрын 2012 оны 115, 144 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/03 тоот захирамжийг үндэслэн дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдан авах ажиллагааны албыг Засаг даргын 2013 оны Б/84 тоот захирамжаар нийт 8 хүний орон тоотойгоор байгуулан ажиллах журмыг батлан үйл ажиллагааг албан ёсоор эхлүүлээд байна.

== Худалдан авах ажиллагааг хэрэгжүүлэх чиг, үүрэг бүхий мэргэжлийн байгууллагын орон нутаг дахь нэгжийг бий болгох.
Үүрэг, даалгавар-ХОЁР. УИХ-ын 2012 оны 60 дугаар тогтоолын 4 дүгээр заалт, Засгийн газрын 2013 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралдааны 7 дугаар тэмдэглэлд заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгуулахаар ирүүлсэн саналыг газар дээр нь очиж нягтлан эрэмбэлэх, барилга байгууламж, объектын талаархи бодит мэдээллийн сан бүрдүүлэх үүрэг бүхий ЭЗХЯ, ҮХААЯ, Хөдөлмөрийн яам, БХБЯ-ны хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдаад байна. Энэ ажлын хэсгүүд дүүрэгт ажиллахад дүүргүүдийн Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, төлөөлөгчид идэвхтэй оролцон дээрх ажлыг хамтран зохион байгуулах.
2. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгуулахаар ирүүлсэн саналыг иргэдээр хэлэлцүүлэн эрэмбэлэх ажлыг зохион байгуулах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/75 тоот захирамжийг гарган ажлын хэсгийг байгуулан 4 яамнаас томилогдсон ажлын хэсэгтэй хамтран 19 хорооны иргэдтэй хийх уулзалтыг 2013 оны 03 дугаар сарын 15,16-ны өдрүүдэд хуваарийн дагуу зохион байгууллаа. Одоогоор дүн, мэдээг нэгтгэх ажил хийгдэж байна.


=


=
Барилга байгууламж, объектын талаархи бодит мэдээллийн санг бүрдүүлэх.
Үүрэг, даалгавар-ГУРАВ. Нийслэлийн хэмжээнд он дамжин хийгдэж байгаа болон энэ онд шинээр төлөвлөгдсөн ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх бэлтгэл, зохион байгуулалтыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтнууд хугацаа алдахгүй хийх.
Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаас хөрөнгө оруулалтын холбогдолтой асуудлаар хэд хэдэн удаагийн тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн хэрэгжилтийн явцад нийслэлийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс хяналт-шинжилгээ хийж дараагийн шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулах.
3.     Дүүргийн хэмжээнд он дамжин хийгдэж байгаа нийт 6 ажлаас 17,19 дүгээр хорооны цогцолбор барилгын ажил, 4 дүгээр хорооны 33-ын А байрны гадна засварын ажлуудын явц 80 хувьтай байгаа ба 3 дугаар хорооны цогцолбор барилгын ажил эхлээд байгаа болно.
     1, 14 дүгээр хорооны цогцолбор барилгын ажлын төсөв хүрэлцэхгүй шалтгаанаар гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулаагүй бөгөөд нэмэлт санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 1/460 тоот албан бичгийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.   
    Дүүргийн 8, 11, 16, 18 дугаар хороодод баригдах цэцэрлэгийн газрын асуудлаар иргэдтэй уулзан Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөлтийн болон Хөрөнгө оруулалтын газарт иргэдийн газрыг нөхөн төлбөрөөр худалдан авах хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр албан тоотыг  хүргүүлээд байна. Энэхүү ажлын хүрээнд нийт 4 хорооны 6 айлаас нийт 325,0 сая төгрөгийн үнийн саналыг ирүүлээд байна. Мөн 7, 12, 17 дугаар хороодод бага сургуулийн барилга бариулахаар газрын асуудлыг судалж байна. =


= Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг гүйцэтгэх.
Үүрэг, даалгавар-ДӨРӨВ. Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар төсөвт болон төрийн өмчит байгууллагуудтай /586 байгууллага/ “Өмч эзэмших гэрээ”-г шинэчлэн байгуулж байгаа учир дүүргүүдийн ЗДТГ гэрээ байгуулах ажлын явцыг түргэтгэх, өнгөрсөн онд шинээр байгуулагдсан нэгжүүдтэй гэрээ байгуулахад хамтран ажиллах.
4. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах нийт 61 төсөвт байгууллагатай “Нийслэлийн өмчийг эзэмших гэрээ”-г шинэчлэн байгуулсан. Төсөвт болон орон нутгийн өмчийн нийт 62 байгууллагаас 61 газартай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэн ажиллалаа.    
=
=
  “Өмч эзэмших гэрээ”-г шинэчлэн байгуулах.
Үүрэг, даалгавар-ДОЛОО. Дулааны улиралд халдварт өвчний дэгдэлт нэмэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор золбин нохой устгалыг эрчимжүүлэх, ил задгай хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг Захирагчийн ажлын алба, Хот тохижилтын газар, дүүргүүдийн ЗДТГ энэ сард зохион байгуулах.
7. Дулааны улирал эхэлж буйтай холбогдуулан халдварт өвчний дэгдэлт, нэмэгдэхээс урьдчилэн сэргийлэх зорилгоор ерөнхий боловсролын 39 дүгээр сургууль, 103, 124, 174 дугаар цэцэрлэгүүдэд салхин цэцэг, гахай хавдар, Менингококт халдвар, Гепатит А, цусан суулга, сальмонеллез, гар хөл ам зэрэг цочмог халдварт өвчнөөс  урьдчилан сэргийлэх талаар болон байнгын халдваргүйтгэлийг хэрхэн хийх аргын талаар мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөг өгч хяналт тавин ажиллалаа.
Нийслэлийн Эрүүл Мэндийн Газрын даргын 2013 оны А/28 тоот тушаалын дагуу  халдварт менингокок өвчний талаар өрх, нарийн мэргэжлийн эмч нарт танилцуулан “Менингококт халдвараас сэргийлэе” сэдэвт зөвлөмжийг үйлчлүүлэгч нарт хүргэн самбарт байршуулан тусгай төлөвлөгөөний дагуу ажиллан сургалт, сурталчилгааг хийн назофарингитын үзлэгийг сар бүр чанартай зохион байгуулан ажиллахаар бэлтгэлийг хангаад байна.
Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бүх нийтийн “Их цэвэрлэгээ”-ний ажлыг 2013 оны 3 дугаар сарын 29, 30-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөн бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.

=

= Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх.
Үүрэг, даалгавар- НАЙМ. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураалт, үзлэг тооллого, оношлогооны ажлыг эхнээс нь жигд явуулах чиглэлээр нийслэлийн Татварын газар, Замын цагдаагийн газар, дүүргүүдийн ЗДТГ-ууд ажлаа уялдуулах, үзлэг тооллогын явцад замын сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх.
8. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын 2013 оны 1 дүгээр улирлын төлөвлөгөөг нийт 234,141,400 төгрөгөөр төлөвлөснөөс 2013 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 1350 авто тээврийн хэрэгсэл хамрагдан 126,627,024 төгрөгийг төвлөрүүлэн 54,1 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.
агаарын бохирдлын төлбөр хураалтын албан татварын 2013 оны 1 дүгээр улирлын төлөвлөгөөг нийт 17,194,800 төгрөгөөр төлөвлөснөөс 2013 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 932 авто тээврийн хэрэгсэл хамрагдан 5,624,590 төгрөгийг төвлөрүүлэн 32,7 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

=

= Замын сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх.
Үүрэг, даалгавар-ЕС. Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Усны барилга, байгууламж компани зэрэг газрууд нийслэлийн эргэн тойронд тогтсон их хэмжээний цас хайлж шар усны аюул учрах, авто болон явган хүний зам, гүүрэн байгууламж эвдрэх, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэр Д-1000-ын орчмын хөрсний усны халиа, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр Сэлбэ голын  гольдрилын дагуу суурьшсан өрхүүд үерт автахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй авах.
9. Дүүргийн Онцгой комиссын “Үер, хөлдөлтийн аюултай тэмцэх” ажлын хэсэг, “Усны барилга байгууламж” НӨҮГ-тай хамтран 10, 11 дүгээр хорооны нутагт байрлах Дэнжийн мянгын 1, 3 дугаар сувгуудад үүссэн булгийн усны халиаг цэвэрлэн усны урсгалыг өнгөрүүлэх суваг шуудуйг татаж автомашины зам, явган хүний гүүрний доогуур ус чөлөөтэй нэвтрүүлэх боломжийг бүрдүүлэн ус, мөс халихаас урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийг арилгах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
Үерийн хамгаалалтын далан суваг, автозам доогуурх ус нэвтрүүлэх хоолой, инженерийн байгууламжийн ашиглалтын байдалт үзлэг, шалгалтыг хийн зөрчлийг арилгах зорилгоор 2013 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 1 сарын хугацаанд “Их цэвэрлэгээ”-ний ажлыг зохион байгуулахаар бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.
=
= Шар усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх.

Үүрэг, даалгавар-АРАВ. Нийслэлийн ЗДТГ, Архивын газартай хамтран нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудад албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаар сургалт зохион байгуулах.
10. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг мөрдлөг болгон хэрэгжүүлж төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Үндэсний болон Нийслэлийн Архивын газартай хамтран дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, хороодын ажилтан, албан хаагчдад “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт”-аар иж бүрэн сургалтуудыг зохион байгуулан “Үзүүлэх сургууль”-ийг явуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

=

= Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг мөрдлөг болгох.
Үүрэг, даалгавар-АРВАН ХОЁР. Захирагчийн ажлын алба бичвэрүүд нь тухайн цаг үетэйгээ нийцэхгүй болсон, өнгө үзэмж муутай зар сурталчилгааны самбар, рекламын байгууламжуудыг буулгах.
12. Нийслэлийн ИТХ-ын 2013 оны 3/32 тоот тогтоолоор  батлагдсан “Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах хориглосон цагаан бүсэд хамрагдах нийт 29 самбрыг буулгах албан мэдэгдлийг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн. Самбар эзэмшигч байгууллагаас уг арга хэмжээг хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд нэгдсэн журмаар буулгах ажлыг 2013 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрөө 15-ны дотор буулгах ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөн холбогдох тооцоо, судалгааг гарган ажиллаж байна.


=


= Журмын хэрэгжилтийг хангах.
Үүрэг, даалгавар- АРВАН ГУРАВ. Нийслэлийн Засаг даргын нийгмийн хөгжил, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан орлогч дарга нар Улаанбаатар хотын тэнэмэл иргэдийг нийгэмшүүлэх асуудлаар төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж үр дүнг тооцох.
13. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Цагдаагийн хэлтэс, Улаан загалмайн нийгэмлэг, Эрх зүйн соёл төрийн бус байгууллагатай хамтран тэнэмэл иргэдийг нийгэмшүүлэх зорилгоор 2013 оны 03 дугаар сарын 04-ээс 06-ны өдрүүдэд “Эрүүл ёс зүйг төлөвшүүлэх нь” сэдэвт арга хэмжээг зохион байгуулан нийт 45 иргэнийг хамтруулан ажиллалаа. Хүүхдээ хараа хяналтгүй болох эрсдэлд оруулсан эцэг, эхэд Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн  дагуу дүүргийн Засаг даргын шийдвэрээр 9 хүнд хуулийн хариуцлага ногдуулахаар материалыг хүлээн аваад байна.


=


= Тэнэмэл иргэдийг нийгэмшүүлэх.
Үүрэг, даалгавар- АРВАН ТАВ. Хотын хөрөнгөөр хийгдэх тохижилт, орон сууцны байрын лифт шинэчлэх, дээврийн засварын ажил гүйцэтгэх эрхийг дүүргүүдийн Засаг дарга нарт шилжүүлэх.
15.
Нийтийн зориулалттай нийт 7 орон сууцны байрны дээврийн засварын ажлыг 2013 онд хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна.
=
= Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлыг гүйцэтгэх.
Үүрэг, даалгавар- АРВАН ЗУРГАА. Малчдад туслах хөдөлгөөнийг нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын дунд өрнүүлэх.
16. Улсын хэмжээнд цас ихээр орж өвөлжилт хүндэрч буйтай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс малчдад туслахаар гаргасан уриалгыг дэмжин дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, хороодын ажилтан, албан хаагчдаас 1027985 төгрөг, Онцгой байдлын хэлтсийн бие бүрэлдэхүүнээс 1.315.000 төгрөг, ерөнхий боловсролын 50, 117 дугаар сургууль, 39, 155, 173, 174 дүгээр цэцэрлэгийн багш, сурагчдаас лаа, шүдэнз зэрэг малчдын хэрэгцээний нийт 665 ширхэг эд материал, 937000 төгрөгийг бэлнээр хандивлан Нийслэлийн Онцгой комиссын дансанд төвлөрүүлсэн.


=


= Малчдад туслах хөдөлгөөнийг өрнүүлэх.
Үүрэг, даалгавар-АРВАН ДОЛОО. Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Батаа 2014 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг ИТХ-д танилцуулан Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлэх.
Дүүргүүд хог тээвэрлэлт, ногоон байгууламжийн асуудлыг бие даан шийдвэрлэхтэй уялдаж төсвийн тодотгол хийх.
17. Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудаас төсвийн тодотголын судалгааг авч нэгтгэж байна.
=
= Төсвийн тодотгол хийх.

ТАНИЛЦСАН: ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                    Д.ГАНБОЛД
ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                     Д.МӨНХБАТ
ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                              З.НАРАНТУЯА

НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ- ҮҮЛ БОЛОН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДЫН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2012.03.21
 
НЭГ. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын багцад тусгагдсан 2013 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний захиалгыг төсөл, арга хэмжээ бүрийн техникийн тодорхойлолт, техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, ажлын даалгавар болон бусад шаардлагатай мэдээллүүдийг нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар төвлөрүүлэн авсан байх. Тус газар Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Худалдан авах ажиллагааны газартай ажлын уялдаа холбоо сайтай ажиллах.
            Засгийн газрын хуралдаанд төсвийн тодотголд санхүүжилтийг нэмж тусгах, эсхүл уг төсөл арга хэмжээг бүхэлд нь хасах талаар төсвийн ерөнхийлөн захирагч нараас ирүүлсэн саналыг хэлэлцэхийн өмнө манай өгсөн санал ямар хэмжээнд танилцуулагдахаар төлөвлөгдсөнийг нийслэлийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны газрын дарга, нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч нар урьдчилан танилцах.
 
БИЕЛЭЛТ:
 • Орон нутгийн хөгжлийн  сангийн хөрөнгөөр 2013 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлуудын саналыг  дүүргийн иргэдээс санал авч, ач холбогдолоор нь эрэмбэлж 5 хороонд хүн амын тоонд харьцуулж, хувиарлаж дүүргийн ИТХ-р оруулж батлуулахад бэлэн болоод байна.
 • Дүүргийн төрийн болон төсвийн байгууллага, Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадуудын төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээг дүүргийн худалдан авах ажиллагааны албанд  төвлөрүүл гэсэн дүүргийн Засаг даргын  үүрэг даалгавар өгсөний дагуу шууд худалдан авах төсөвт  өртөгөөс давсан бараа, ажил үйлчилгээний саналыг худалдан авах ажиллагааны албанд төвлөрүүлж байна.
 • Дүүргийн Засаг даргын үүрэг даалгавар өгсөний дагуу 2014 онд хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын зураг төсвийн саналыг боловсруулж  байна.
 
ХОЁР. УИХ-ын 2012 оны 60 дугаар тогтоолын 4 дүгээр заалт, Засгийн газрын 2013 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралдааны 7 дугаар тэмдэглэлд заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгуулахаар ирүүлсэн саналыг газар дээр нь очиж нягтлан эрэмбэлэх, барилга байгууламж, объектын талаархи бодит мэдээллийн сан бүрдүүлэх үүрэг бүхий ЭЗХЯ, ҮХААЯ, Хөдөлмөрийн яам, БХБЯ-ны хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдаад байна. Энэ ажлын хэсгүүд дүүрэгт ажиллахад дүүргүүдийн Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, төлөөлөгчид идэвхтэй оролцон дээрх ажлыг хамтран зохион байгуулах.
БИЕЛЭЛТ:
            УИХ-ын 2012  оны 60 дугаар тогтоолын 4 дүгээр заалт, Засгийн газрын 2013 оны 02 дугаар сарын 02-ний өдрийн хуралдааны тэмдэглэлийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Багануур дүүрэгт  2013 оны 03-р сарын 19-21-ний өдрүүдэд 4 яамны хамтарсан  6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг  ажиллаж байна.  Улсын  төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт  тусгуулах саналтай танилцах,  барилга байгууламж, обьектын мэдээллийн сан бүрдүүлэх  ажлыг зохион байгууллаа.  Ажлын хэсэгт холбогдох материал зургийг гарган өгсөн.  Хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар иргэдийн саналыг авч эрэмбэлэх ажлыг иргэдийн оролцоотойгоор 2013 оны 03 сарын 19 өдөр зохион байгуулсан. Ажлын хэсгийн дүн одоогийн байдлаар гараагүй байна.
 
ГУРАВ. Нийслэлийн хэмжээнд он дамжин хийгдэж байгаа болон энэ онд шинээр төлөвлөгдсөн ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх бэлтгэл, зохион байгуулалтыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтнууд хугацаа алдахгүй хийх.
Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаас хөрөнгө оруулалтын холбогдолтой асуудлаар хэд хэдэн удаагийн тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн хэрэгжилтийн явцад нийслэлийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс хяналт-шинжилгээ хийж дараагийн шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулах.
БИЕЛЭЛТ:
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа он дамжсан ажил
 • Усан, бассейн бүхий биеийн тамир, спортын төв байгуулах  2011-2013 он
 • 850 хүний суудалтай соёлын ордон  2012-2013он
 • Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төвийн барилга 2012-2013 он
 • Боулингийн төвийн барилга 2012-2013 он
 • Орон сууцны дундах тоглоомын талбайн тохижилт/26-27-р байр/ 2012-2013 он
 • Цэвэр усны төв шугамын шинэчлэл 2012-2013
 • Хөл бөмбөгийн талбай байгуулах 2012-2013 он
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт
 • Гэр хорооллыг инженерийн шугамд холбох ажил 2013 он
 • Нийтийн зориулалтта орон сууцны дээвэр засах 2013 он
 • Гэр хорооллын ус түгээх цэг 2013он
 • Нийслэлийн цагдаагийн газрын хөдөлгөөнт болон явган эргүүлд автомашины парк шинэчилэлт хийх 2013 он
 • Шинээр барих барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, авто замын зураг төсөв, ТЭЗҮ хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах 2013 он
 • Авто замын тэмдэглэгээний ажил 2013 он
 • Авто замын засварын ажил 2013 он
 • Авто тээврийн хэрэгслийн улсын үзлэг, тооллого 2013 он
 • Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн гэрэлтүүлэг 2013 он
 • Гэр хорооллын гудамж талбайн гэрэлтүүлэг 2013 он
 Үүнээс: Хөл бөмбөгийн талбайг 6 дугаар сарын 1-нд ашиглалтанд өгөхөөр бэлтгэл ажил хангагдаад байна. 
Боулинг, усан бассейны төвийн барилга баригдаж, төвлөрсөн инженерийн шугамд бүрэн холбосон ба дотоод заслын ажил 90 хувьтай явагдаж байна. Төвийн дотоод тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил хийгдэж байна. 4-р сард фасадын засварыг дуусгаж,  ашиглалтанд өгөх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.
 
 ДӨРӨВ. Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар төсөвт болон төрийн өмчит байгууллагуудтай /586 байгууллага/ “Өмч эзэмших гэрээ”-г шинэчлэн байгуулж байгаа учир дүүргүүдийн ЗДТГ гэрээ байгуулах ажлын явцыг түргэтгэх, өнгөрсөн онд шинээр байгуулагдсан нэгжүүдтэй гэрээ байгуулахад хамтран ажиллах.
БИЕЛЭЛТ:
 НӨХГазраас дүүргийн төсөвт болон төрийн өмчит байгууллагуудын 2012 оны “Өмч эзэмших гэрээ”-г дүгнэсэн ба дүүргийн 28 байгууллага 2013 оны  “Өмч эзэмших гэрээ”-г шинэчилэн  байгуулсан.
 
ДОЛОО.  Дулааны улиралд халдварт өвчний дэгдэлт нэмэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор золбин нохой устгалыг эрчимжүүлэх, ил задгай хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг Захирагчийн ажлын алба, Хот тохижилтын газар, дүүргүүдийн ЗДТГ энэ сард зохион байгуулах.
БИЕЛЭЛТ:
2013 он гарсаар дүүрэгт 1, 3 дугаар саруудад Авто жим НӨҮГ гэрээт анчинтай хамтран нохой устгалын ажлыг 2 удаа /1-р сарын 23,24, 3-р сарын 17,18-ны өдрүүдэд/ зохион байгуулж, нийт 342  золбин  нохой устгасан. Ил задгай хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулж,  38м3  хог хаягдал цэвэрлэж, хогийн цэгт буулган  түрж, булж устгах ажлыг хийсэн байна.
 
НАЙМ. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураалт, үзлэг тооллого, оношлогооны ажлыг эхнээс нь жигд явуулах чиглэлээр нийслэлийн Татварын газар, Замын цагдаагийн газар, дүүргүүдийн ЗДТГ-ууд ажлаа уялдуулах, үзлэг тооллогын явцад замын сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх.
БИЕЛЭЛТ:
 Дүүргийн Засаг даргын  2013 оны 02 сарын 27 өдрийн дугаар А/38 дугаар  захирамжаар,  “Авто тээврийн  болон өөрөө явагч хэрэгслийн  албан татвар, Агаарын  бохирдлын төлбөр хураах ажлыг  зохион байгуулах ажлын хэсэг” байгуулагдан ажиллаж байна. Нутаг дэвсгэрт бүртгэлтэй бүх төрлийн авто тээврийн болон  өөрөө явагч хэрэгслийн үзлэг оношлогоог дүүрэгт 4-р сарын  1-ээс Авто тээврийн газартай хамтран явуулахаар график гарган бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
АТБӨЯХ-ийн албан татварт 120 тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч 10319.6 сая төгрөгийн татвар төлж, төлөвлөгөө 5.6% та, агаарын бохирдлын төлбөрт 91 тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч 863.2 мянган төгрөгийг төвлөрүүлж,  орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 6,4%тай байна.
 
ЕС.Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Усны барилга, байгууламж компани зэрэг газрууд нийслэлийн эргэн тойронд тогтсон их хэмжээний цас хайлж шар усны аюул учрах, авто болон явган хүний зам, гүүрэн байгууламж эвдрэх, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэр Д-1000-ын орчмын хөрсний усны халиа, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр Сэлбэ голын  гольдрилын дагуу суурьшсан өрхүүд үерт автахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй
БИЕЛЭЛТ:
Îíöãîé áàéäëûí õýëòñèéí áèå á¿ðýëäýõ¿¿í 2013 îíû 03 äóãààð ñàðûí 11-12-íû ºäрүүдэд ä¿¿ðãèéí үерийн хамгаалалтын äàëàí, сувагт ¿çëýã øàëãàëò õèéëýý.
 • Ä¿¿ðãèéí нутаг дэвсгэр дэх 6 êì үерийн суваг, óñ çàéëóóëàõ шүүлтүүр /äåðíàæ/, төв замын дагуу байрлах 4-н ус зайлуулах гаргалгаа хэвийн ажиллагаатай байна. 1 êì  суваг  тасарч á¿äãýðñíèéã сэргээх шаардлагатай гэсэн дүн гарсан байна.
 
АРАВ. Нийслэлийн ЗДТГ, Архивын газартай хамтран нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудад албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаар сургалт зохион байгуулах.
БИЕЛЭЛТ:
Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/68 дугаар захирамжаар “Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн  үндсэн заавар”, “Баримт бичгийн стандартын хэрэгжилт”-ийг хангах зорилгоор  төрийн болон төрийн өмчийн  оролцоотой байгууллагуудын дунд 2013 оны 03 дугаар сарын 20-оос 04 дүгээр сарын 20-ыг хүртэл “ Баримт бичгийн  стандарт” –ын нэг сарын  аяныг зарласан. ЗДТГ, Худалдан авах ажиллаганы алба, Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, Хөдөлмөрийн хэлтсийн ний 34 ажилтнуудын дунд  албан хэрэг хөтлөлтийн  үндсэн заавар, Баримт бичгийн  стандарт сэдвээр сургалт зохион байгуулсан.
 
АРВАН ХОЁР. Захирагчийн ажлын алба бичвэрүүд нь тухайн цаг үетэйгээ нийцэхгүй болсон, өнгө үзэмж муутай зар сурталчилгааны самбар рекламын байгууламжуудыг буулгах.
БИЕЛЭЛТ. Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх өнгө үзэмж муутай, цаг үеийн хэрэгцээ шаардлага хангахгүй болсон реклам, сурталчилгааны 10 ш анонс, самбарыг буулгасан ба рекламын байгууламжуудыг буулгах асуудлыг судалж байна.
 
АРВАН ЗУРГАА. Малчдад туслах хөдөлгөөнийг нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын дунд өрнүүлэх.
БИЕЛЭЛТ:
Дүүргийн Засаг дарга, Тамгын газар дүүргийн улаан загалмайн  салбар хороотой хамтран төрийн болон төсвийн байгууллагуудын дунд “ Малчдад туслах” уриалга гарган ажиллаж байна. 03 дугаар сарын 20-ны байдлаар 8 байгууллагаас 390950 төгрөгийн эд материалын, 364700 төгрөгийн бэлэн мөнгөний тусламжийг төвлөрүүлээд байна .
         
БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН:  Эрхзүй, төрийн захиргааны асуудал
хариуцсан мэргэжилтэн
Ч.Одгэрэл
 
ХЯНАСАН: Захиргаа хуулийн хэлтсийн дарга                               Д.ЦэрэннадмидНийслэл, дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн дээр
нийслэлийн  Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2013.03.21                                                                                                                                            Сонгинохайрхан дүүрэг
 
Д/д
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг, даалгавар: 1. УИХ-ын 2012 оны 60 дугаар тогтоолын 4 дүгээр заалт, Засгийн газрын 2013 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралдааны 7 дугаар тэмдэглэлд заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгуулахаар ирүүлсэн саналыг газар дээр нь очиж нягтлан эрэмбэлэх, барилга байгууламж, объектын талаархи бодит мэдээллийн сан бүрдүүлэх үүрэг бүхий ЭЗХЯ, ҮХААЯ, Хөдөлмөрийн яам, БХБЯ-ны хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдаад байна. Энэ ажлын хэсгүүд дүүрэгт ажиллахад дүүргүүдийн Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, төлөөлөгчид идэвхтэй оролцон дээрх ажлыг хамтран зохион байгуулах.
1 Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгуулахаар ирүүлсэн саналыг газар дээр нь очиж нягтлан эрэмбэлэх, барилга байгууламж, объектын талаарх бодит мэдээллийн сан бүрдүүлэх үүрэг бүхий ЭЗХЯ, ҮХААЯ, Хөдөлмөрийн яам, БХБЯ-ны хамтарсан ажлын хэсгийг ирж ажиллахад шаардлагатай судалгааг бэлтгэх ажлыг хэлтэс тасгууд зохион байгуулсан.                                      
 
 
 
 
 
Үүрэг, даалгавар: 2. Дулааны улиралд халдварт өвчний дэгдэлт нэмэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор золбин нохой устгалыг эрчимжүүлэх, ил задгай хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг Захирагчийн ажлын алба, Хот тохижилтын газар, дүүргүүдийн ЗДТГ энэ сард зохион байгуулах.
2 Хог тээвэрлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг дүүргийн Засаг даргын хот, нийтийн аж ахуй хариуцсан орлогч дарга Б.Батдоржоор ахлуулсан 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан ажлаа эхлүүлээд байна.
   Хог хаягдлыг цуглуулж,, тээвэрлэгчийг  сонгон  шалгаруулах, санхүүжүүлэх,   үйлчилгээний   хураамжийг  төвлөрүүлэхэд  мөрдөх  журмын  дагуу  дүүргийн  нутаг дэвсгэр  дэх  хог  хаягдлыг  тээвэрлэгч  байгууллагуудтай  хийх  гэрээг  боловсруулсан ба  гэрээ  хийгдэх  шатандаа  явагдаж  байна.       32 хорооны 115 цэгт хур болон үүсмэл хогийн цэг буй болсныг судалгаагаар тогтоож, тухайн хогийг  цэвэрлэх нийтийг  хамарсан ажилд нийт 755 хүн, 116 өдөр  ажиллахаар  судалгааг гаргасан.
   Хороодоос золбин нохой устгах судалгааг авч байгаа бөгөөд хэрэгжилт 70%-тай байна.  
      
Үүрэг, даалгавар: 3. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураалт, үзлэг тооллого, оношлогооны ажлыг эхнээс нь жигд явуулах чиглэлээр нийслэлийн Татварын газар, Замын цагдаагийн газар, дүүргүүдийн ЗДТГ-ууд ажлаа уялдуулах, үзлэг тооллогын явцад замын сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх.
3 1. Нийслэлийн Засаг Даргын 2013 оны А/48 дугаар захирамжийг үндэслэн Сонгинохайрхан дүүрэгт авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн үзлэг тооллогын татвар хураалтын ажлыг 2013 оны 3 дугаар сарын 01-нээс эхлүүлэн өөрийн байранд тусгайлан өрөө байр гарган, зөвхөн АТБӨЯХАТ, Агаарын бохирдлын төлбөр хураах 2 байцаагч гарган ажиллуулж байна. Мөн Сонгинохайрхан оношлогооны төвд татвар хураах ажил явагдаж байна.   Энэ онд АТБӨЯХАТ-аар 2522449,0 мянган төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгээс биелэлт 5,9%-тай,    
2. Агаарын бохирдлын төлбөр хураамж 206941,0 мянган төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгээс 3,9%-тай байна.
   -Тээврийн хэрэгслийн үзлэгийн ажлыг  эрчимжүүлэхээр Дүүргийн Замын цагдаагийн тасагтай хамтран ажиллах, ажлыг сайн зохион байгуулсан хороодыг шалгаруулах, хэсгийн ахлагч нарт урамшуулал олгох, зар сурталчилгааг 4 чиглэлд  рекламын самбарт байршуулахаар шийдвэрлэв.
   
 
 
Цаашид авто тээврийн татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураах ажлыг эрчимжүүлнэ.
Үүрэг, даалгавар: 4. Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Усны барилга, байгууламж компани зэрэг газрууд нийслэлийн эргэн тойронд тогтсон их хэмжээний цас хайлж шар усны аюул учрах, авто болон явган хүний зам, гүүрэн байгууламж эвдрэх, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэр Д-1000-ын орчмын хөрсний усны халиа, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр Сэлбэ голын  гольдрилын дагуу суурьшсан өрхүүд үерт автахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй авах.
4 Онцгой байдлын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн дарга нарын 2013 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 15-ны хооронд хамтран баталсан “Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн, ашиглалт цэвэрлэгээний байдалд хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу Сонгинохайрхан дүүргийн 2, 3 дугаар хорооны зааг жалга, 9 дүгээр хорооны Гандангийн жалга, 6. 23 дугаар хорооны зааг жалгууд, 1 дүгээр хорооллын арын баруун уулын даланд хог хаягдал ихээр хуримтлагдсан байгаа тул хог, хаягдлыг нэн даруй цэвэрлүүлэх тухай гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын ахлах байцаагчийн заавал биелүүлэх хугацаатай албан шаардлагыг 4 аж ахуй нэгж байгууллага, 8 хорооны Засаг даргад тус тус хүргүүлсэн. 7 дугаар хороонд Аврах гал унтраах 29 дүгээр ангийн баруун талд үерийн аманд буусан 9 айлд газар чөлөөлөх,  аюулгүй бүсэд нүүх тухай шаардах хуудсыг өгсөн.
Нийслэлийн Усны барилга байгууламж,  НӨҮГазар, Дүүргийн Дэд бүтэц тохижилтын хэлтэм, Тохижилт үйлчилгээний компани,  Тээвэрлэлт үйлчилгээний компани, 2, 3, 5, 6, 9, 20,   23, 26 дугаар хороодын засаг дарга нарт хуримтлагдсан хог, хаягдлыг цэвэрлүүлэх тухай гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын ахлах байцаагчийн заавал биелүүлэх албан шаардлагыг дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс хүргүүлээд байна.
    Цаашид тухайн үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ.
Үүрэг, даалгавар: 5. Хотын хөрөнгөөр хийгдэх тохижилт, орон сууцны байрын лифт шинэчлэх, дээврийн засварын ажил гүйцэтгэх эрхийг дүүргүүдийн Засаг дарга нарт шилжүүлэх.
5 Сууц өмчлөгчдийн холбоодоос орон сууцны байруудын дээвэр, цахилгаан шатны засварын судалгааг гарган Дүүргийн Засаг даргын 1/474 дугаар албан бичгийн хавсралтаар УИХ-ын гишүүн, МУ-ын шадар сайд Д.Тэрбишдагвад хүргүүлсэн. Судалгаанд нийт 33 СӨХ засвар хийлгэхээр захиалга өгсөн.
Дүүргийн 16 хорооны нутаг дэвсгэрт хүүхдийн тоглоомын талбайг тохижуулах, 12-17-р хорооны гудамжуудыг тохижуулах, 6, 12-20, 26, 29-р хороодын  орон сууцны хорооллын 5 байршилд усан оргилууртай бичил цэцэрлэг байгуулах, 29-р хорооны  Авто вокзалын өмнөх нийтийн эзэмшлийн талбайг тохижуулах, гэр хорооллын 1-11, 21-25, 27, 28, 30-32-р хороодын  5 байршилд бичил цэцэрлэг байгуулах судалгаа гарсан.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Цаашид хийгдэх ажлыг төлөвлөлтийн дагуу эрчимжүүлнэ.
   
                 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГА                                          М.ЧИНБОЛД
 
ХЯНАСАН:
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ДАРГА                                      С.МӨНХЧУЛУУН
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                     Ш.НАСАНБУЯН
 НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 03  ДУГААР САРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГ БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
2013.03.21
Д/Д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ
 
1 Үүрэг даалгавар-1: Нийслэлийн Засаг даргын нийгмийн хөгжил, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан орлогч дарга нар Улаанбаатар хотын тэнэмэл иргэдийг нийгэмшүүлэх асуудлаар төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж үр дүнг тооцох.
              Нийгмийн Хамгааллын тухай хуулийн 18.2.8 дахь заалтад заасан орон гэргүй тэнэмэл амьдралтай иргэдэд халуун хоол цайгаар үйлчлэх, түр хугацаагаар байршуулах, нийгэмшүүлэх, 22 дугаар зүйлийн 22,1,2 дахь заалтад заасан гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэнийг явуулын болон суурин халуун хоол цайгаар үйлчлэх үйлчилгээг Нийслэлийн төвийн 6-н дүүрэгт зохион байгуулж байна. Тус үйлчилгээг Хүн амын хөгжил Нийгмийн хамгааллын сайдын А/51 тоот тушаалаар 2012 оны 12 сарын 15-наас хэрэгжүүлж эхэлсэн. Одоогоор Өөрчлөгдсөн амьдрал,  Гэрэлт ирээдүй, Заюу тайж,  Шинэ амьдрал ялагч, Мон хар бор, Эхийн гол, Алтан элч, Тэмүүлэн амьдрал, Шинэ зуун гэр хороолол, Улаан загалмайн хороо, Сайнчо, Сайн сэтгэлийн дуудлага ТББ, Нандин ирээдүй ХХК, Хүүхдийн төлөө амьдрах ухаан зэрэг байгууллагууд  үйлчилгээг  үзүүлж байгаа ба тус үйлчилгээнд нийт 1548 орон гэргүй, тэнэмэл иргэн хамрагдсанаас түр байршуулах үйлчилгээнд 156-н иргэн, суурин газарт халуун хоол цайгаар үйлчлэх үйлчилгээнд 520 иргэн, явуулын халуун хоол цайгаар үйлчлэх үйлчилгээнд 872 иргэн хамрагдаад байна.
 
  Тэнэмэл, орон гэргүй иргэдийг нийгэмшүүлэхэд төрийн бус байгууллагын оролцоо нэмэгдэж байна
 
 

 
   
 
           
                              НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ- ҮҮЛ БОЛОН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 

            НЭГ. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын багцад тусгагдсан 2013 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний захиалгыг төсөл, арга хэмжээ бүрийн техникийн тодорхойлолт, техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, ажлын даалгавар болон бусад шаардлагатай мэдээллүүдийг нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар төвлөрүүлэн авсан байх. Тус газар Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Худалдан авах ажиллагааны газартай ажлын уялдаа холбоо сайтай ажиллах.
            Засгийн газрын хуралдаанд төсвийн тодотголд санхүүжилтийг нэмж тусгах, эсхүл уг төсөл арга хэмжээг бүхэлд нь хасах талаар төсвийн ерөнхийлөн захирагч нараас ирүүлсэн саналыг хэлэлцэхийн өмнө манай өгсөн санал ямар хэмжээнд танилцуулагдахаар төлөвлөгдсөнийг нийслэлийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны газрын дарга, нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч нар урьдчилан танилцах.
 
БИЕЛЭЛТ. Дүүргийн 2013 оны батлагдсан төлөвлөгөөгөөр Орон нутгийн хөгжлийн сан болон хөрөнгө оруулалт нийт дүнгээр батлагдсан бөгөөд төсөл арга хэмжээ тус бүрээр задраагүй байгаатай холбогдон 2013 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний захиалга, тус албанд ирээгүй байгаа тул төсөл, арга хэмжээ бүрийн техникийн тодорхойлолт, техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, ажлын даалгавар болон бусад шаардлагатай мэдээллүүдийг нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар төвлөрүүлэн хүргэх боломжгүй байна.
Хэрэгжих төсөл арга хэмжээ бүрээр батлагдсан Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт гарсан даруйд холбогдох дээд байгууллагадаа хүргэж, төлөвлөгөөний дагуу ажлаа зохион байгуулж хэрэгжүүлэх болно.
ГУРАВ. Нийслэлийн хэмжээнд он дамжин хийгдэж байгаа болон энэ онд шинээр төлөвлөгдсөн ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх бэлтгэл, зохион байгуулалтыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтнууд хугацаа алдахгүй хийх.
Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаас хөрөнгө оруулалтын холбогдолтой асуудлаар хэд хэдэн удаагийн тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн хэрэгжилтийн явцад нийслэлийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс хяналт-шинжилгээ хийж дараагийн шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулах.
БИЕЛЭЛТ. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2013 онд төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх шаардлагатай байгаа  тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлын жагсаалтыг гарган холбогдох газруудад хүргүүлсэн болно.
 ДӨРӨВ. Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар төсөвт болон төрийн өмчит байгууллагуудтай /586 байгууллага/ “Өмч эзэмших гэрээ”-г шинэчлэн байгуулж байгаа учир дүүргүүдийн ЗДТГ гэрээ байгуулах ажлын явцыг түргэтгэх, өнгөрсөн онд шинээр байгуулагдсан нэгжүүдтэй гэрээ байгуулахад хамтран ажиллах.
БИЕЛЭЛТ: Сүхбаатар дүүргийн төсөвт байгууллагуудын өмч эзэмших гэрээ дүгнэх ажлын явц 2013 оны 3 дугаар сарын 20-ны байдлаар 98 хувьтай байна. Өнгөрсөн онд шинээр байгуулагдсан нэгжүүд болох Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, Худалдан авах ажиллагааны албатай өмч эзэмших гэрээ шинээр байгууллаа. Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт  гэрээний биелэлтийг 2013 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр илтгэх хуудсаар танилцуулна.
ТАВ. Дүүргүүдийн удирдлагууд шинээр томилогдсон болон ЗДТГ, харъяа байгууллагуудад бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийгдсэн, тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд эхлэхтэй холбогдуулан албан тушаалтнуудыг мэдээллээр хангах зорилгоор нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Өмчийн харилцааны газар зэрэг мэргэжлийн байгууллагууд дүүрэг, хороодод тухайн нутаг дэвсгэрийн инженерийн шугам сүлжээ, үл хөдлөх хөрөнгийн байршил бүхий дэвсгэр зургуудыг шинэчлэн гаргаж хүргүүлэх.
Дүүргүүдийн ЗДТГ, эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгэсэн байгууллагууд гүйцэтгэсэн ажлын тухай мэдээллээ мэргэжлийн байгууллагуудад тухай бүр ирүүлж нийслэлийн мэдээллийн санд оруулдаг эргэх холбоотой ажиллах.
БИЕЛЭЛТ: Тус ажлын хүрээнд нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газартай 2013 оны 3 дугаар сарын 05-ны өдрийн 11 тоот  гэрээ байгуулан нийслэлийн мэдээллийн сангаас Сүхбаатар дүүргийн авто зам, хороодын хилийн зааг, барилга, дулааны ЦТП, цахилгааны ТП, гэр хорооллын айл өрхийн хашаа, Хороодын ажлын албаны байр, гудамж талбайн нэршил, гудамж талбайн гэрэлтүүлэг, сургууль, цэцэрлэг гэх мэт тоон мэдээллийг ship өргөтгөлөөр хүлээн авч мэдээллийн санг баяжуулан ажиллаж байна.
ЗУРГАА. Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах. 2013 оны 3 дугаар сарын 01-ний байдлаар хэрэгжүүлсэн байх арга хэмжээнүүдийн тоогоор: Н.Батаа 11, С.Очирбат 134, Н.Гантөмөр 37, Ц.Энхцэнгэл 7, Ц.Буяндалай 6, Т.Бат- Эрдэнэ 39, Б.Бадрал 54, Н.Нацагдорж 40, Ё.Гэрэлчулуунд 38 байна. /Жишээ: Хотын төв хэсэгт авто замын  үзэгдэх орчин хязгаарласан рекламын байгууламжуудыг 2013 оны 03 дугаар сарын 01-ний дотор буулгах үүргийг Захирагчийн ажлын албанд өгсөн боловч хэрэгжээгүй/
БИЕЛЭЛТ. Хотын төв хэсэгт авто замын  үзэгдэх орчин хязгаарласан рекламын байгууламжуудыг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг нийслэлийн ЗАА-наас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу холбогдох байгууллага аж ахуй нэгжүүдэд өөрсдийн хөрөнгөөр буулган газар чөлөөлөхийг мэдэгдэн дурьдсан хугацаанд рекламны байгууламжийг аваагүй тохиолдолд албадан буулгаж гарсан зардлыг нөхөн төлүүлэх тухай мэдэгдсэн болно.
 ДОЛОО. Дулааны улиралд халдварт өвчний дэгдэлт нэмэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор золбин нохой устгалыг эрчимжүүлэх, ил задгай хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг Захирагчийн ажлын алба, Хот тохижилтын газар, дүүргүүдийн ЗДТГ энэ сард зохион байгуулах.
БИЕЛЭЛТ: Дулааны улирал ирж байгаатай холбогдуулан Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 1а/669 дугаар албан даалгаврын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын  захирамж гаргаж Дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтэс, 1-12, 14, 18-20-р хороодтой хамтран Дүүргийн ХХҮГ-т бүртгэлтэй ажилгүй 200 иргэнийг хамруулан 03 дугаар сарын 14-15-ний өдрүүдэд цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгууллаа.
Цэвэрлэгээний ажилд Сүхбаатар тохижилт ХХК, Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ, Улаанбаатар шинэчлэл ХХК-ний хог тээврийн нийт 12 машин 1 ковш ажиллаж нийт 24 рейс буюу 68 тонн хог хаягдлыг тээвэрлэж зайлуулсан.
3 сарын 29-нд НЗАА-наас ирсэн удирдамжийн дагуу бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулахаар захирамжийн төсөл, хуваарь боловсруулж байна.
НАЙМ. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураалт, үзлэг тооллого, оношлогооны ажлыг эхнээс нь жигд явуулах чиглэлээр нийслэлийн Татварын газар, Замын цагдаагийн газар, дүүргүүдийн ЗДТГ-ууд ажлаа уялдуулах, үзлэг тооллогын явцад замын сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх
БИЕЛЭЛТ. Автотээвэр болон єєрєє явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын тєлбєр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай НИТХ-н тогтоол, Нийслэлийн ЗДТГ-н захирамж, СБД-н Засаг даргын захирамжийг їндэслэн ажлын хэсэг зохион байгуулах ажлын удирдамжийн дагуу бэлтгэл ажлууд хийгдэж байна.
Ажлын хэсэг нь 2013 оны 03 дугаар сарын 01-нээс Сїхбаатар дїїргийн нэг цонхны їйлчилгээний заал, Татварын хэлтсийн нэг цэгийн їйлчилгээний заалаар їйлчилгээ їзїїлэн албан татвар хураах ажлыг эхлүүлээд байна. Мөн уг ажлын талаар удирдамжинд заагдснаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж, Хяналтын үзлэгийн хугацаанд албан татвар төлөөгүй тээврийн хэрэгсэлд хяналт тавьж ажиллана. Дүүргийн хэмжээнд 30151 тээврийн хэрэгсэл бүртгэгдсэнээс өнөөдрийн байдлаар 293 тээврийн хэрэгслийн 19.321.9 сая төгрөгний татвар хураагаад байна.
ЕС. Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Усны барилга, байгууламж компани зэрэг газрууд нийслэлийн эргэн тойронд тогтсон их хэмжээний цас хайлж шар усны аюул учрах, авто болон явган хүний зам, гүүрэн байгууламж эвдрэх, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэр Д-1000-ын орчмын хөрсний усны халиа, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр Сэлбэ голын  гольдрилын дагуу суурьшсан өрхүүд үерт автахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй авах.
БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн хэмжээнд эхний улирлын байдлаар 88 гал түймрийн дуудлагаар 38.6% буюу 34 нь хог шатсан дуудлага ирсэн байна. Хогын дуудлагын тоог багасгах зорилгоор хороодын Засаг дарга нар Дөл салбар зөвлөл, Сүхбаатар салбар зөвлөл, Сүхбаатар-1 салбар зөвлөлүүдээр дамжуулан 40 СӨХ-дод болон “Сүхбаатар дэвшил”, “Сүхбаатар ТҮК”, “Улаанбаатар менежмент” компаниудад хур хог үүсгэхгүй байх, байрны хогын суваг траншейнд гал түймэр гаргахгүй байх талаар 2013 оны 04 дүгээр сарын 15-ныг хүртэл хугацаатай албан шаардлага өгч хяналт тавьж ажиллаж байна. Мөн Шууд телевиз, Монголын радиогоор сэрэмжлүүлэг мэдээллийг хүргэн ажиллаж байна.
АРВАН НЭГ. Нийслэлийн хэмжээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, тохижилтын ажлын гүйцэтгэх хугацаа, нийт хэмжээний талаар холбогдох байгууллагууд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах.
БИЕЛЭЛТ. Улсын болон нийслэл, орон нутгийн төсвөөр хийгдэх тохижилт бүтээн байгуулалтын ажлын санал бүрэн батлагдаагүй ба хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр иргэдэд сурталчлах ажлын бэлтгэл ханган ажиллаж байна
АРВАН ХОЁР. Захирагчийн ажлын алба бичвэрүүд нь тухайн цаг үетэйгээ нийцэхгүй болсон, өнгө үзэмж муутай зар сурталчилгааны самбар, рекламын байгууламжуудыг буулгах.
БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа  1200 орчим иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага, хуулийн этгээдүүдийн Монгол крилл, реклам сурталчилгааны самбарын судалгааг  шинэчлэн гаргасан болно. Эдгээр байгууллагуудаас хаяг рекламны байгууламж нь  нийслэлийн өнгө төрөхөд сөргөөр нөлөөлж буй хаяг рекламны байгууламжийг товгор үсгэн, гэрэлтдэг өнгө үзэмж сайтай болгож солиулахаар мэдэгдэх хуудас хүргүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна
АРВАН ГУРАВ. Нийслэлийн Засаг даргын нийгмийн хөгжил, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан орлогч дарга нар Улаанбаатар хотын тэнэмэл иргэдийг нийгэмшүүлэх асуудлаар төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж үр дүнг тооцох.
БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн Халамж үйлчилгээний хэлтсээс тендер зарлан “Сайн үйлс сэтгэлийн дуудлага”, “Сайнчо”, “Бид хоршоо” зэрэг ТББ-ыг шалгаруулан хамтран ажилласан. Энэ ажлын хүрээнд 12 дугаар сарын 10-наас 1 дүгээр сарын 31-ныг дуустал гэр оронгүй тэнэмэл иргэдэд халуун цай хоол болон түр орогнуулах байр, зөөврийн хоолоор үйлчилсэн ба эдгээр иргэдийг нийгэмшүүлэх асуудлаар дүүргийн ЭМН-тэй хамтран эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах, ИБМ-ийн хэлтэстэй  хамтран бичиг баримтжуулах, Улаан загалмайн хорооноос дулаан хувцасаар хангах зэрэг ажлуудыг тус тус хийж гүйцэтгээд байна. Энэ ажилд явуулын 3783, суурин 5556 тэнэмэл иргэд хамрагдсан ба Улсын төсвөөс 50 сая төгрөг зарцуулаад байна.  Дээрх ажлын үргэлжлэл буюу 2 дахь ээлж 2 дугаар сарын 1-нээс 4 дүгээр сарын 1 хүртэл  явагдахаар хэрэгжиж эхлээд байна.
 
АРВАН ЗУРГАА. Малчдад туслах хөдөлгөөнийг нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын дунд өрнүүлэх
БИЕЛЭЛТ. Байгаль цаг уурын хүндрэлтэй нөхцөлд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс санаачилсан “Нийт иргэд ээ, Хүн бүр, аж ахуйн нэгж бүр, байгууллага бүр малчиддаа туслах үйл ажиллагааг өрнүүлцгээе” уриалгыг дэмжиж, малчин түмэндээ ЗДТГ, хэлтэс, албад болон хороодын ажлын албаны нийт 151 ажилтан, албан хаагчид нэг өдрийнхөө цалинг хандивлаж нийт  3.148.683 төгрөгний тусламж үзүүлэв.
АРВАН ДОЛОО. Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Батаа 2014 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг ИТХ-д танилцуулан Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлэх. Дүүргүүд хог тээвэрлэлт, ногоон байгууламжийн асуудлыг бие даан шийдвэрлэхтэй уялдаж төсвийн тодотгол хийх.
БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн 2013 оны төсвийн тодотголыг хийхээр бэлтгэж байна. Тодотголд дээрх асуудлыг тусгахаар тооцоог хийж байна.НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ- ҮҮЛ БОЛОН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2013.03.21
 
Үүрэг-1.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын багцад тусгагдсан 2013 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний захиалгыг төсөл, арга хэмжээ бүрийн техникийн тодорхойлолт, техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, ажлын даалгавар болон бусад шаардлагатай мэдээллүүдийг нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар төвлөрүүлэн авсан байх. Тус газар Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Худалдан авах ажиллагааны газартай ажлын уялдаа холбоо сайтай ажиллах.
Засгийн газрын хуралдаанд төсвийн тодотголд санхүүжилтийг нэмж тусгах, эсхүл уг төсөл арга хэмжээг бүхэлд нь хасах талаар төсвийн ерөнхийлөн захирагч нараас ирүүлсэн саналыг хэлэлцэхийн өмнө манай өгсөн санал ямар хэмжээнд танилцуулагдахаар төлөвлөгдсөнийг нийслэлийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны газрын дарга, нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч нар урьдчилан танилцах.
 
Биелэлт.
Нийсэлийн Багахангай дүүргийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад 2013 онд улс болон бүс нутгийн чанартай хийгдэх төсөл арга хэмжээ тусгагдаагүй. Улсын төсвийн 1.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Онцгой байдлын хэлтсийн барилга”-ийн ажил, 2013-2015 онд 8.6 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй, үүнээс 2013 онд 3.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Цэвэр бохир усны шугам сүлжээ, усан сан, насосны станц, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт”-ийн ажил хийгдэхээр төлөвлөгдсөн байна.
Үүрэг- 2.
УИХ-ын 2012 оны 60 дугаар тогтоолын 4 дүгээр заалт, Засгийн газрын 2013 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралдааны 7 дугаар тэмдэглэлд заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгуулахаар ирүүлсэн саналыг газар дээр нь очиж нягтлан эрэмбэлэх, барилга байгууламж, объектын талаархи бодит мэдээллийн сан бүрдүүлэх үүрэг бүхий ЭЗХЯ, ҮХААЯ, Хөдөлмөрийн яам, БХБЯ-ны хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдаад байна. Энэ ажлын хэсгүүд дүүрэгт ажиллахад дүүргүүдийн Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, төлөөлөгчид идэвхтэй оролцон дээрх ажлыг хамтран зохион байгуулах.
Биелэлт.
УИХ-ын 60 дугаар тогтоолын 4 дүгээр заалт, Засгийн газрын 2013 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралдааны 7 дугаар тэмдэглэлд заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгуулахаар ирүүлсэн саналыг газар дээр нь очиж нягтлан эрэмбэлэх, барилга байгууламж, объектын талаарх бодит мэдээллийн сан бүрдүүлэх” үүрэг бүхий ЭЗХЯ, ҮХААЯ, Хөдөлмөрийн яам, БХБЯ-ны хамтарсан Ажлын хэсэгтэй хамтран ажиллах дүүргийн Ажлын хэсгийг Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/28 дугаар захирамжийн дагуу байгуулсан. Ажлын хэсэг Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар, Эдийн засгийн хөгжлийн яамтай хамтран 2013 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр дүүргийн ажлын хэсгийн 9 гишүүн, нутаг дэвсгэрийн 17 ААНБ-ын дарга, эрхлэгч нарт сургалт зохион байгуулсан.        4 яамнаас бүрдсэн 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2013.03.20-ны өдөр дүүрэгт хүрэлцэн ирж, 2013-2016 онд улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгах иргэдийн саналыг авах Иргэдийн нийтийн хурлыг 1-р хороонд  тус өдрийн 10.00 цагт, 2-р хороонд 14.00 цагт тус тус зохион байгуулж, ЭЗХЯамнаас ирсэн 58 ажил, иргэдийн санаачлагаар гарсан 21 ажлын саналыг иргэдийн санал хураалтаар эрэмбэлсэн. Хуралд иргэдийг идэвхтэй оролцуулах, ирц бүрдүүлэх зорилгоор хороодод зар мэдээг хүргэн ажилласнаар ирц бүрэн хангалттай бүрдсэн. ЭЗХЯ-наас ирүүлсэн 8 төрлийн 45 судалгааг заасан маягтын дагуу холбогдох ААНБ, хэлтэс албадаас гаргуулан Ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгсөн. Мөн дүүрэгт байгаа 25 объектын зургийг авч баталгаажуулах болон бусад ажлыг хамтран зохион байгуулсан.
Үүрэг-3.
 Нийслэлийн хэмжээнд он дамжин хийгдэж байгаа болон энэ онд шинээр төлөвлөгдсөн ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх бэлтгэл, зохион байгуулалтыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтнууд хугацаа алдахгүй хийх.
Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаас хөрөнгө оруулалтын холбогдолтой асуудлаар хэд хэдэн удаагийн тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн хэрэгжилтийн явцад нийслэлийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс хяналт-шинжилгээ хийж дараагийн шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулах.
Биелэлт.
Дүүргийн хэмжээнд он дамжигдан хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажил байхгүй.
Үүрэг-4.
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар төсөвт болон төрийн өмчит байгууллагуудтай /586 байгууллага/ “Өмч эзэмших гэрээ”-г шинэчлэн байгуулж байгаа учир дүүргүүдийн ЗДТГ гэрээ байгуулах ажлын явцыг түргэтгэх, өнгөрсөн онд шинээр байгуулагдсан нэгжүүдтэй гэрээ байгуулахад хамтран ажиллах.
Биелэлт.
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар төсөвт болон төрийн өмчит байгууллагуудтай “Өмч эзэмших гэрээ”-г шинэчлэн байгуулах ажлын хүрээнд 2013 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Өмчийн ашиглалт хамгаалалтын хэлтсийн дарга Н.Буянхишигтэй  дүүргийн төсөвт болон төрийн өмчит 14 байгууллагын дарга, эрхлэгч нар гэрээ байгуулсан.
Үүрэг-5.
Дүүргүүдийн удирдлагууд шинээр томилогдсон болон ЗДТГ, харъяа байгууллагуудад бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийгдсэн, тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд эхлэхтэй холбогдуулан албан тушаалтнуудыг мэдээллээр хангах зорилгоор нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Өмчийн харилцааны газар зэрэг мэргэжлийн байгууллагууд дүүрэг, хороодод тухайн нутаг дэвсгэрийн инженерийн шугам сүлжээ, үл хөдлөх хөрөнгийн байршил бүхий дэвсгэр зургуудыг шинэчлэн гаргаж хүргүүлэх.
Дүүргүүдийн ЗДТГ, эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгэсэн байгууллагууд гүйцэтгэсэн ажлын тухай мэдээллээ мэргэжлийн байгууллагуудад тухай бүр ирүүлж нийслэлийн мэдээллийн санд оруулдаг эргэх холбоотой ажиллах.
Биелэлт.
Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар болон Өмчийн харилцааны газар зэрэг байгууллагуудаас нутаг дэвсгэрийн инженерийн шугам сүлжээ, үл хөдлөх хөрөнгийн байршил бүхий шинэчилсэн дэвсгэр зургууд ирээгүй байна.
2012 онд дүүрэгт эрх шилжиж ирсэн “Дүүргийн төв талбайн иж бүрэн засврын ажил”, “Кабелийн телевизгүй айл өрхүүдэд олон суваг хүлээн авагч сансрын антенн нийлүүлэн суурилуулах ажил”, “Дүүрэг доторх асфальтан хучилттай замыг нөхөөс хийж засварлах ажил”, “Хог ачиж буулгах тусгай зориулалтын 2 автомашинтай болох” гэсэн ажлуудын мэдээллийг тухай бүр холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж ажилласан. Энэ онд дүүрэгт эрх шилжиж ирсэн ажил одоогоор байхгүй байна.
Үүрэг-6.
Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах. 2013 оны 3 дугаар сарын 01-ний байдлаар хэрэгжүүлсэн байх арга хэмжээнүүдийн тоогоор: Н.Батаа 11, С.Очирбат 134, Н.Гантөмөр 37, Ц.Энхцэнгэл 7, Ц.Буяндалай 6, Т.Бат- Эрдэнэ 39, Б.Бадрал 54, Н.Нацагдорж 40, Ё.Гэрэлчулуунд 38 байна. /Жишээ: Хотын төв хэсэгт авто замын  үзэгдэх орчин хязгаарласан рекламын байгууламжуудыг 2013 оны 03 дугаар сарын 01-ний дотор буулгах
Биелэлт.
Нийслэл, дүүргийн  эдийн  засаг нийгмийн 2013 оны зорилтод тусгагдсан ажлууд хуваарийн дагуу хийгдэж байна.
Үүрэг-7.
Дулааны улиралд халдварт өвчний дэгдэлт нэмэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор золбин нохой устгалыг эрчимжүүлэх, ил задгай хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг Захирагчийн ажлын алба, Хот тохижилтын газар, дүүргүүдийн ЗДТГ энэ сард зохион байгуулах.
 Биелэлт.
        Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2002 оны 222 тоот тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс нохой, муур тэжээх, арчлах, золбин нохой, муурыг устгахад мөрдөх журам”-ын 4.1, 4.2-т заасны дагуу дүүргийн хэмжээнд золбин нохой устгах ажлыг зохион байгуулж, 1-р хороонд 30, 2-р хороонд 60  нийт 90 нохой устгав.
       2-р хорооны нутаг дэвсгэрт 3 га газарт шинээр үүсч хуримтлагдсан ил задгай хогийг дарж булах ажлыг дүүргийн Хот тохижилтын албанаас хийж гүйцэтгэлээ.
Үүрэг-8.
Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураалт, үзлэг тооллого, оношлогооны ажлыг эхнээс нь жигд явуулах чиглэлээр нийслэлийн Татварын газар, Замын цагдаагийн газар, дүүргүүдийн ЗДТГ-ууд ажлаа уялдуулах, үзлэг тооллогын явцад замын сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх.
Биелэлт.
Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураалт, үзлэг оношлогооны ажилд дүүргийн Татварын хэлтэс ЗДТГ болон аж ахуйн нэгж, албан байгууллагууд хамтран ажиллаж байна.
2013.03.21-ний өдрийн байдлаар  авто тээврийн хэрэгслийн татварт 12 тээврийн хэрэгслийн 486000 төгрөг, агаарын бохирдлын төлбөрт 12 авто тээврийн хэрэгслийн 16100 төгрөг төвлөрсөн байна.
Үүрэг-9.
Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Усны барилга, байгууламж компани зэрэг газрууд нийслэлийн эргэн тойронд тогтсон их хэмжээний цас хайлж шар усны аюул учрах, авто болон явган хүний зам, гүүрэн байгууламж эвдрэх, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэр Д-1000-ын орчмын хөрсний усны халиа, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр Сэлбэ голын  гольдрилын дагуу суурьшсан өрхүүд үерт автахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй авах
Биелэлт.
Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Аврах гал унтраах 80-р ангийн ажилтан албан хаагчид дүүргийн 1, 2-р хорооны гэр хорооллын айл өрхүүдээр явж шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх тухай сэрэмжлүүлэг мэдээллийг хүргэж, үзлэг шалгалт хийсэн ба шар усны үерт өртөж болзошгүй айл өрхийн судалгааг гаргахад уг аюулд өртөж болзошгүй 5 өрх байсан. Эдгээр айлуудад мэдэгдэл өгсөн байгаа.
Мөн дүүргийн Хот тохижилтын албатай хамтран үерийн далан сувагт үзлэг хийж далан сувгийн цэвэрлэгээг 2 удаа хийсэн бөгөөд үерийн ус чөлөөтэй нэвтрэх боломжийг хангасан.
Үүрэг-10.
Нийслэлийн ЗДТГ, Архивын газартай хамтран нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудад албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаар сургалт зохион байгуулах.
Биелэлт.
Нийслэлийн ЗДТГ, Архивын газраас хамтран 2013.03.20-ны өдөр нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудад зохион байгуулсан албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын сургалтанд дүүргийн ЗДТГ-ын хэлтсийн дарга нар болон бусад удирдлагууд оролцсон.  
Үүрэг-11.
Нийслэлийн хэмжээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, тохижилтын ажлын гүйцэтгэх хугацаа, нийт хэмжээний талаар холбогдох байгууллагууд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах
Биелэлт.
Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Ц.Сандаг-Очир, дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчид,  дүүргийн удирдлагуудтай хамтран 2013.03.15-ны өдөр иргэд хөдөлмөрчидтэй уулзалт  зохион байгуулж, Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт,  тохижилтын ажлын талаарх мэдээллийг иргэдэд өгсөн бөгөөд  мэдээ мэдээллийг дүүргийн зүгээс тухай бүр  хүргэн сурталчилж  байна. 
Үүрэг-12.
Захирагчийн ажлын алба бичвэрүүд нь тухайн цаг үетэйгээ нийцэхгүй болсон, өнгө үзэмж муутай зар сурталчилгааны самбар, рекламын байгууламжуудыг буулгах.
 
Биелэлт.
 Дүүрэгт тухайн цаг үетэйгээ нийцэхгүй болсон, өнгө үзэмж муутай зар сурталчилгааны самбар, рекламын байгууламж одоогоор байхгүй байна.
Үүрэг-13.
Хотын хөрөнгөөр хийгдэх тохижилт, орон сууцны байрын лифт шинэчлэх, дээврийн засварын ажил гүйцэтгэх эрхийг дүүргүүдийн Засаг дарга нарт шилжүүлэх.
Биелэлт.
Энэ онд дүүрэгт эрх шилжсэн ажил байхгүй.
Үүрэг-14.
Малчдад туслах хөдөлгөөнийг нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын дунд өрнүүлэх
Биелэлт.
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 3/581 тоот албан бичгийн дагуу дүүргийн Засаг даргын А/19 дугаар захирамжаар Ажлын хэсэг байгуулан зарим нутагт өвөлжилт хүндэрсэнтэй холбогдуулан малчдад туслах ажлыг зохион байгууллаа.
       Энэ ажлын хүрээнд аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийг 1 өдрийн цалингаараа хандив өргөхийг уриалж ажилласнаар   4516776  төгрөгийг төвлөрүүлэн Нийслэлийн Онцгой комиссын дансанд хийгээд байна.
Үүрэг-15.
 
Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Батаа 2014 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг ИТХ-д танилцуулан Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлэх.
Дүүргүүд хог тээвэрлэлт, ногоон байгууламжийн асуудлыг бие даан шийдвэрлэхтэй уялдаж төсвийн тодотгол хийх.
 
Биелэлт.
Тус дүүргийн Хот тохижилтын албанд хог тээвэрлэлт, ногоон байгууламжийн төсвийн тодотгол одоогийн байдлаар хийгдээгүй байгаа бөгөөд Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанд тодотгох тухай саналыг хүргүүлсэн.

             
                                    БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
             ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ- ҮҮЛ БОЛОН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 

 
2013.03.21
 
Өгсөн үүрэг даалгавар Өгсөн үүргийн биелэлт  Хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авах арга хэмжээ
1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын багцад тусгагдсан 2013 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний захиалгыг төсөл, арга хэмжээ бүрийн техникийн тодорхойлолт, техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, ажлын даалгавар болон бусад шаардлагатай мэдээллүүдийг нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар төвлөрүүлэн авсан байх. Тус газар Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Худалдан авах ажиллагааны газартай ажлын уялдаа холбоо сайтай ажиллах.
Засгийн газрын хуралдаанд төсвийн тодотголд санхүүжилтийг нэмж тусгах, эсхүл уг төсөл арга хэмжээг бүхэлд нь хасах талаар төсвийн ерөнхийлөн захирагч нараас ирүүлсэн саналыг хэлэлцэхийн өмнө манай өгсөн санал ямар хэмжээнд танилцуулагдахаар төлөвлөгдсөнийг нийслэлийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны газрын дарга, нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч нар урьдчилан танилцах.
 


 
Нийсэлийн Багахангай дүүргийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад 2013 онд улс болон бүс нутгийн чанартай хийгдэх төсөл арга хэмжээ тусгагдаагүй. Улсын төсвийн 1.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Онцгой байдлын хэлтсийн барилга”-ийн ажил, 2013-2015 онд 8.6 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй, үүнээс 2013 онд 3.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Цэвэр бохир усны шугам сүлжээ, усан сан, насосны станц, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт”-ийн ажил хийгдэхээр төлөвлөгдсөн байна.
 
   
2. УИХ-ын 2012 оны 60 дугаар тогтоолын 4 дүгээр заалт, Засгийн газрын 2013 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралдааны 7 дугаар тэмдэглэлд заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгуулахаар ирүүлсэн саналыг газар дээр нь очиж нягтлан эрэмбэлэх, барилга байгууламж, объектын талаархи бодит мэдээллийн сан бүрдүүлэх үүрэг бүхий ЭЗХЯ, ҮХААЯ, Хөдөлмөрийн яам, БХБЯ-ны хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдаад байна. Энэ ажлын хэсгүүд дүүрэгт ажиллахад дүүргүүдийн Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, төлөөлөгчид идэвхтэй оролцон дээрх ажлыг хамтран зохион байгуулах. УИХ-ын 60 дугаар тогтоолын 4 дүгээр заалт, Засгийн газрын 2013 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралдааны 7 дугаар тэмдэглэлд заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгуулахаар ирүүлсэн саналыг газар дээр нь очиж нягтлан эрэмбэлэх, барилга байгууламж, объектын талаарх бодит мэдээллийн сан бүрдүүлэх” үүрэг бүхий ЭЗХЯ, ҮХААЯ, Хөдөлмөрийн яам, БХБЯ-ны хамтарсан Ажлын хэсэгтэй хамтран ажиллах дүүргийн Ажлын хэсгийг Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/28 дугаар захирамжийн дагуу байгуулсан. Ажлын хэсэг Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар, Эдийн засгийн хөгжлийн яамтай хамтран 2013 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр дүүргийн ажлын хэсгийн 9 гишүүн, нутаг дэвсгэрийн 17 ААНБ-ын дарга, эрхлэгч нарт сургалт зохион байгуулсан.        4 яамнаас бүрдсэн 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2013.03.20-ны өдөр дүүрэгт хүрэлцэн ирж, 2013-2016 онд улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгах иргэдийн саналыг авах Иргэдийн нийтийн хурлыг 1-р хороонд  тус өдрийн 10.00 цагт, 2-р хороонд 14.00 цагт тус тус зохион байгуулж, ЭЗХЯамнаас ирсэн 58 ажил, иргэдийн санаачлагаар гарсан 21 ажлын саналыг иргэдийн санал хураалтаар эрэмбэлсэн. Хуралд иргэдийг идэвхтэй оролцуулах, ирц бүрдүүлэх зорилгоор хороодод зар мэдээг хүргэн ажилласнаар ирц бүрэн хангалттай бүрдсэн. ЭЗХЯ-наас ирүүлсэн 8 төрлийн 45 судалгааг заасан маягтын дагуу холбогдох ААНБ, хэлтэс албадаас гаргуулан Ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгсөн. Мөн дүүрэгт байгаа 25 объектын зургийг авч баталгаажуулах болон бусад ажлыг хамтран зохион байгуулсан.    
3. Нийслэлийн хэмжээнд он дамжин хийгдэж байгаа болон энэ онд шинээр төлөвлөгдсөн ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх бэлтгэл, зохион байгуулалтыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтнууд хугацаа алдахгүй хийх.
Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаас хөрөнгө оруулалтын холбогдолтой асуудлаар хэд хэдэн удаагийн тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн хэрэгжилтийн явцад нийслэлийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс хяналт-шинжилгээ хийж дараагийн шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулах.
           
Дүүргийн хэмжээнд он дамжигдан хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажил байхгүй.
 
   
4. Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар төсөвт болон төрийн өмчит байгууллагуудтай /586 байгууллага/ “Өмч эзэмших гэрээ”-г шинэчлэн байгуулж байгаа учир дүүргүүдийн ЗДТГ гэрээ байгуулах ажлын явцыг түргэтгэх, өнгөрсөн онд шинээр байгуулагдсан нэгжүүдтэй гэрээ байгуулахад хамтран ажиллах. Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар төсөвт болон төрийн өмчит байгууллагуудтай “Өмч эзэмших гэрээ”-г шинэчлэн байгуулах ажлын хүрээнд 2013 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Өмчийн ашиглалт хамгаалалтын хэлтсийн дарга Н.Буянхишигтэй  дүүргийн төсөвт болон төрийн өмчит 14 байгууллагын дарга, эрхлэгч нар гэрээ байгуулсан.
 
   
5. Дүүргүүдийн удирдлагууд шинээр томилогдсон болон ЗДТГ, харъяа байгууллагуудад бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийгдсэн, тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд эхлэхтэй холбогдуулан албан тушаалтнуудыг мэдээллээр хангах зорилгоор нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Өмчийн харилцааны газар зэрэг мэргэжлийн байгууллагууд дүүрэг, хороодод тухайн нутаг дэвсгэрийн инженерийн шугам сүлжээ, үл хөдлөх хөрөнгийн байршил бүхий дэвсгэр зургуудыг шинэчлэн гаргаж хүргүүлэх.
Дүүргүүдийн ЗДТГ, эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгэсэн байгууллагууд гүйцэтгэсэн ажлын тухай мэдээллээ мэргэжлийн байгууллагуудад тухай бүр ирүүлж нийслэлийн мэдээллийн санд оруулдаг эргэх холбоотой ажиллах.


 
Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар болон Өмчийн харилцааны газар зэрэг байгууллагуудаас нутаг дэвсгэрийн инженерийн шугам сүлжээ, үл хөдлөх хөрөнгийн байршил бүхий шинэчилсэн дэвсгэр зургууд ирээгүй байна.
 
2012 онд дүүрэгт эрх шилжиж ирсэн “Дүүргийн төв талбайн иж бүрэн засврын ажил”, “Кабелийн телевизгүй айл өрхүүдэд олон суваг хүлээн авагч сансрын антенн нийлүүлэн суурилуулах ажил”, “Дүүрэг доторх асфальтан хучилттай замыг нөхөөс хийж засварлах ажил”, “Хог ачиж буулгах тусгай зориулалтын 2 автомашинтай болох” гэсэн ажлуудын мэдээллийг тухай бүр холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж ажилласан. Энэ онд дүүрэгт эрх шилжиж ирсэн ажил одоогоор байхгүй байна.
   
6. Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах. 2013 оны 3 дугаар сарын 01-ний байдлаар хэрэгжүүлсэн байх арга хэмжээнүүдийн тоогоор: Н.Батаа 11, С.Очирбат 134, Н.Гантөмөр 37, Ц.Энхцэнгэл 7, Ц.Буяндалай 6, Т.Бат- Эрдэнэ 39, Б.Бадрал 54, Н.Нацагдорж 40, Ё.Гэрэлчулуунд 38 байна. /Жишээ: Хотын төв хэсэгт авто замын  үзэгдэх орчин хязгаарласан рекламын байгууламжуудыг 2013 оны 03 дугаар сарын 01-ний дотор буулгах Нийслэл, дүүргийн  эдийн  засаг нийгмийн 2013 оны зорилтод тусгагдсан ажлууд хуваарийн дагуу хийгдэж байна.    
7. Дулааны улиралд халдварт өвчний дэгдэлт нэмэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор золбин нохой устгалыг эрчимжүүлэх, ил задгай хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг Захирагчийн ажлын алба, Хот тохижилтын газар, дүүргүүдийн ЗДТГ энэ сард зохион байгуулах.
 


 
       Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2002 оны 222 тоот тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс нохой, муур тэжээх, арчлах, золбин нохой, муурыг устгахад мөрдөх журам”-ын 4.1, 4.2-т заасны дагуу дүүргийн хэмжээнд золбин нохой устгах ажлыг зохион байгуулж, 1-р хороонд 30, 2-р хороонд 60  нийт 90 нохой устгав.
       2-р хорооны нутаг дэвсгэрт 3 га газарт шинээр үүсч хуримтлагдсан ил задгай хогийг дарж булах ажлыг дүүргийн Хот тохижилтын албанаас хийж гүйцэтгэлээ.
   
8. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураалт, үзлэг тооллого, оношлогооны ажлыг эхнээс нь жигд явуулах чиглэлээр нийслэлийн Татварын газар, Замын цагдаагийн газар, дүүргүүдийн ЗДТГ-ууд ажлаа уялдуулах, үзлэг тооллогын явцад замын сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх.

 
Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураалт, үзлэг оношлогооны ажилд дүүргийн Татварын хэлтэс ЗДТГ болон аж ахуйн нэгж, албан байгууллагууд хамтран ажиллаж байна.
2013.03.21-ний өдрийн байдлаар  авто тээврийн хэрэгслийн татварт 12 тээврийн хэрэгслийн 486000 төгрөг, агаарын бохирдлын төлбөрт 12 авто тээврийн хэрэгслийн 16100 төгрөг төвлөрсөн байна.
   
9. Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Усны барилга, байгууламж компани зэрэг газрууд нийслэлийн эргэн тойронд тогтсон их хэмжээний цас хайлж шар усны аюул учрах, авто болон явган хүний зам, гүүрэн байгууламж эвдрэх, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэр Д-1000-ын орчмын хөрсний усны халиа, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр Сэлбэ голын  гольдрилын дагуу суурьшсан өрхүүд үерт автахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй авах.
 


 
Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Аврах гал унтраах 80-р ангийн ажилтан албан хаагчид дүүргийн 1, 2-р хорооны гэр хорооллын айл өрхүүдээр явж шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх тухай сэрэмжлүүлэг мэдээллийг хүргэж, үзлэг шалгалт хийсэн ба шар усны үерт өртөж болзошгүй айл өрхийн судалгааг гаргахад уг аюулд өртөж болзошгүй 5 өрх байсан. Эдгээр айлуудад мэдэгдэл өгсөн байгаа.
Мөн дүүргийн Хот тохижилтын албатай хамтран үерийн далан сувагт үзлэг хийж далан сувгийн цэвэрлэгээг 2 удаа хийсэн бөгөөд үерийн ус чөлөөтэй нэвтрэх боломжийг хангасан.
   
10. Нийслэлийн ЗДТГ, Архивын газартай хамтран нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудад албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаар сургалт зохион байгуулах. Нийслэлийн ЗДТГ, Архивын газраас хамтран 2013.03.20-ны өдөр нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудад зохион байгуулсан албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын сургалтанд дүүргийн ЗДТГ-ын хэлтсийн дарга нар болон бусад удирдлагууд оролцсон.      
11. Нийслэлийн хэмжээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, тохижилтын ажлын гүйцэтгэх хугацаа, нийт хэмжээний талаар холбогдох байгууллагууд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах.
 


 
    Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Ц.Сандаг-Очир, дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчид,  дүүргийн удирдлагуудтай хамтран 2013.03.15-ны өдөр иргэд хөдөлмөрчидтэй уулзалт  зохион байгуулж, Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт,  тохижилтын ажлын талаарх мэдээллийг иргэдэд өгсөн бөгөөд  мэдээ мэдээллийг дүүргийн зүгээс тухай бүр  хүргэн сурталчилж  байна. 
 
   
12. Захирагчийн ажлын алба бичвэрүүд нь тухайн цаг үетэйгээ нийцэхгүй болсон, өнгө үзэмж муутай зар сурталчилгааны самбар, рекламын байгууламжуудыг буулгах.
 


 
Дүүрэгт тухайн цаг үетэйгээ нийцэхгүй болсон, өнгө үзэмж муутай зар сурталчилгааны самбар, рекламын байгууламж одоогоор байхгүй байна.    
13. Хотын хөрөнгөөр хийгдэх тохижилт, орон сууцны байрын лифт шинэчлэх, дээврийн засварын ажил гүйцэтгэх эрхийг дүүргүүдийн Засаг дарга нарт шилжүүлэх. Одоогийн байдлаар энэ онд дүүрэгт эрх шилжсэн ажил байхгүй.
 
   
14 Малчдад туслах хөдөлгөөнийг нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын дунд өрнүүлэх.

 
       Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 3/581 тоот албан бичгийн дагуу дүүргийн Засаг даргын А/19 дугаар захирамжаар Ажлын хэсэг байгуулан зарим нутагт өвөлжилт хүндэрсэнтэй холбогдуулан малчдад туслах ажлыг зохион байгууллаа.
       Энэ ажлын хүрээнд аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийг 1 өдрийн цалингаараа хандив өргөхийг уриалж ажилласнаар   4516776  төгрөгийг төвлөрүүлэн Нийслэлийн Онцгой комиссын дансанд хийгээд байна.
   
15. Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Батаа 2014 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг ИТХ-д танилцуулан Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлэх.
Дүүргүүд хог тээвэрлэлт, ногоон байгууламжийн асуудлыг бие даан шийдвэрлэхтэй уялдаж төсвийн тодотгол хийх.
 
Тус дүүргийн Хот тохижилтын албанд хог тээвэрлэлт, ногоон байгууламжийн төсвийн тодотгол одоогийн байдлаар хийгдээгүй байгаа бөгөөд Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанд тодотгох тухай саналыг хүргүүлсэн.
 
 
 
 
 
   
 

             
                                    БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
             ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС
 
 

 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ- ҮҮЛ БОЛОН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба                                                                                                       2013.03.11
Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/Түүний нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
ЗУРГАА. Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах. 2013 оны 3 дугаар сарын 01-ний байдлаар хэрэгжүүлсэн байх арга хэмжээнүүдийн тоогоор: Н.Батаа 11, С.Очирбат 134, Н.Гантөмөр 37, Ц.Энхцэнгэл 7, Ц.Буяндалай 6, Т.Бат- Эрдэнэ 39, Б.Бадрал 54, Н.Нацагдорж 40, Ё.Гэрэлчулуунд 38 байна. /Жишээ: Хотын төв хэсэгт авто замын  үзэгдэх орчин хязгаарласан рекламын байгууламжуудыг 2013 оны 03 дугаар сарын 01-ний дотор буулгах үүргийг Захирагчийн ажлын албанд өгсөн боловч хэрэгжээгүй/  
            Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилтыг хэрэгжүүлж ажиллах үүднээс календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч хэлтэс нарийвчилсан графикын дагуу  сар болгон биелэлт гарган ажиллаж байна. Биелэлтийг сар бүр Захирагчийн ажлын албаны Үйл ажиллагааны мониторингын хэлтэс гарган ажиллаж байна.
 ДОЛОО. Дулааны улиралд халдварт өвчний дэгдэлт нэмэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор золбин нохой устгалыг эрчимжүүлэх, ил задгай хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг Захирагчийн ажлын алба, Хот тохижилтын газар, дүүргүүдийн ЗДТГ энэ сард зохион байгуулах.  
              Нохой устгалд ХТГ-аас 10 бригад гаргаж 1 анчин нэг дүүргийг сарын туршид хариуцан ажилладаг байсан бол 3 дугаар сарын 05-ны өдрөөс эхлэн дүүрэг тус бүр дээр  3 анчин 10 хоногоор нохой устгалын ажлыг хуваарийн дагуу гүйцэтгэж байна.  2013 оны 3 сарын 1-нээс 19-ний хооронд нийт 5549 ширхэг нохой, муур устгагдаж, иргэд аж ахуй нэгжээс ирсэн 26 удаагийн дуудлага захиалга ирж, 58 ширхэг нохой, муурыг устгасан байна. Мөн 6 дүүргийн Засаг дарга, хороодын дарга нартай хамтран ажиллаж, хороодын дарга нараар тодорхойлолт гаргуулан баталгажуулж байна. Сэг зэмийн устгалыг өдөр бүр НЭТХЦ дээр устгаж байна.
ЕС. Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Усны барилга, байгууламж компани зэрэг газрууд нийслэлийн эргэн тойронд тогтсон их хэмжээний цас хайлж шар усны аюул учрах, авто болон явган хүний зам, гүүрэн байгууламж эвдрэх, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэр Д-1000-ын орчмын хөрсний усны халиа, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр Сэлбэ голын  гольдрилын дагуу суурьшсан өрхүүд үерт автахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй авах.
         Цаг үеийн өвөлжилтийн хүндрэлтэй байгаа байдалтай холбогдож “Усны барилга байгууламж” НӨҮГазраас Дэнжийн 1000-н 1 ба 3-р сувгууд дээр 2012 оны 12-р сарын 15-наас эхлэн 2013 оны 03-р сарын 05 хүртэл дараахи ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн болно. Үүнд:
 1. Эксковатороор нийт 3466.4 м³ мөс ухуулан,  мөсөнд суваг ( ховил) татуулах замаар халианы усыг зайлуулж, урсган нийтийн зам,талбай болон иргэдийн хашаа байшинг хамгаалан ажилласан. Үүнээс 853 м³ мөсийг 1 км-н зайнд автомашинд ачуулан зайлуулсан байна.
 2. 10-14 хүний бүрэлдэхүүнтэй бригад өдөр бүр дээрхи сувгууд дээр гарч нийт 413.2 м³ мөс гараар ухаж механизмаар татсан сувгийг сэргээж ажилласан.
 3. Үүнээс гадна халианы улмаас мөстсөн автозамыг байнга цэвэрлэж нийт 2 тн давс болон 2 м³ элсийг зарцуулсан байна.
        Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх хэмжээ авах, зохион байгуулах Нийслэлийн Засаг даргын албан даалгаврыг  төслийг боловсруулан 2013 оны 3 дугаар сар 25-ны дотор батлуулахаар ажиллаж байна.
 
 
АРВАН ХОЁР. Захирагчийн ажлын алба бичвэрүүд нь тухайн цаг үетэйгээ нийцэхгүй болсон, өнгө үзэмж муутай зар сурталчилгааны самбар, рекламын байгууламжуудыг буулгах.
Стандартын шаардлага хангаагүй сурталчилгааны байгууламжийг буулгах талаар:
            3-р сарын 9-10-ны өдөр Сүхбаатарын талбайн өмнөх цэцэрлэгийн орчимд байрлаж байсан 8 ширхэг сурталчилгааны байгууламжийг буулгаж, 124 гаруй байгууллагад хориглосон байрлал дах сурталчилгааны самбараа 3-р сарын 22-ны дотор буулгах талаар мэдэгдэл хүргүүлсэн. Үүний үр дүнд “Оюутолгой” ХХК, “Орифлем Монгол” ХХК, “Мон-ад” ХХК зэрэг компаниуд өөрийн эзэмшлийн 40 гаруй сурталчилгааны байгууламжийг буулгах ажлыг гүйцэтгээд байна. 3-р сарын 17-нд Бөмбөгөр, баруун 4 зам орчмын шаардлага хангаагүй, урагдаж, унжсан самбарын хуулгыг авсан.
Сурталчилгааны зөвлөлийн хурлыг 2 удаа зохион байгуулж, анхдугаар хуралдаанаар “Зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүн, ажлын хуваарь, журмын дагуу самбар буулгах ажлын зохион байгуулалт, оролцогчдыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. Хоёрдугаар хуралдааныг өргөтгөсөн хэлбэрээр зохион байгуулж хориглосон бүсэд хамрах сурталчилгааны байгууламжийг буулгах зардлыг тухайн байгууламжийг эзэмшигчээс гаргуулах, үлдэх хэсгийг дүүргийн болон нийслэлээс санхүүжүүлэхээр тогтов. Сурталчилгааны байгууламжын тусгайлсан шаардлагыг хэлэлцэн санал авлаа.
 
 
АРВАН ТАВ. Хотын хөрөнгөөр хийгдэх тохижилт, орон сууцны байрын лифт шинэчлэх, дээврийн засварын ажил гүйцэтгэх эрхийг дүүргүүдийн Засаг дарга нарт шилжүүлэх.
            Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/171 дугаар Захирамжаар үнэлгээний хороо байгууллагдан Ерөнхий менежер Бадрал даргаар ахлуулан тендерийг зарлах бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа тул лифт шинэчлэх, дээврийн засварын ажил гүйцэтгэх эрхийг Дүүргүүдийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлэх бололцоогүй байна.
АРВАН ЗУРГАА. Малчдад туслах хөдөлгөөнийг нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын дунд өрнүүлэх.
            Улаанбаатар хотын Захирагчын ажлын албаны нийт ажилчид малчдад туслах хөдөлгөөнийг дэмжиж нэг өдрийн цалин болох 1,130,369 төгрөгийг хандивлаад байна.
           
 
 
 
 
 
            Танилцсан:    Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд
                                                                      Захирагчийн ажлын албаны даргыг түр орлон
                                                                      гүйцэтгэгч                                                                               Б. Бадрал
 
                                             
                                              Хянасан:        Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн
                                                                      дарга                                                                                       Э.Энхцэцэг
 
 
 
                                              Нэгтгэсэн:      Гэрээ, хууль эрх зүй, шуурхайн биелэлт
                                                                     хариуцсан мэргэжилтэн                                                         Д. Шийтэр
 
 
 
 НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ- ҮҮЛ БОЛОН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
№4
 
2012.03.11
 
НЭГ. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын багцад тусгагдсан 2013 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний захиалгыг төсөл, арга хэмжээ бүрийн техникийн тодорхойлолт, техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, ажлын даалгавар болон бусад шаардлагатай мэдээллүүдийг нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар төвлөрүүлэн авсан байх. Тус газар Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Худалдан авах ажиллагааны газартай ажлын уялдаа холбоо сайтай ажиллах.
Засгийн газрын хуралдаанд төсвийн тодотголд санхүүжилтийг нэмж тусгах, эсхүл уг төсөл арга хэмжээг бүхэлд нь хасах талаар төсвийн ерөнхийлөн захирагч нараас ирүүлсэн саналыг хэлэлцэхийн өмнө манай өгсөн санал ямар хэмжээнд танилцуулагдахаар төлөвлөгдсөнийг нийслэлийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны газрын дарга, нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч нар урьдчилан танилцах.


БИЕЛЭЛТ: Дүүрэг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр 2013 онд хийгдэх зураг, төсөв боловсруулах ажлын жишиг үнийг тогтоож дүүргийн Засаг даргын захирамжаар батлуулахад бэлэн болгосон.

ХОЁР. УИХ-ын 2012 оны 60 дугаар тогтоолын 4 дүгээр заалт, Засгийн газрын 2013 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралдааны 7 дугаар тэмдэглэлд заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгуулахаар ирүүлсэн саналыг газар дээр нь очиж нягтлан эрэмбэлэх, барилга байгууламж, объектын талаархи бодит мэдээллийн сан бүрдүүлэх үүрэг бүхий ЭЗХЯ, ҮХААЯ, Хөдөлмөрийн яам, БХБЯ-ны хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдаад байна. Энэ ажлын хэсгүүд дүүрэгт ажиллахад дүүргүүдийн Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, төлөөлөгчид идэвхтэй оролцон дээрх ажлыг хамтран зохион байгуулах.
 
БИЕЛЭЛТ: Дээрх ажлын хэсэг 3 дугаар сарын 9-11-ны өдрүүдэд дүүрэгт ажилласан. Энэ хугацаанд дүүргийн төсвийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын харьяа барилга байгууламжийн чанар байдлын талаархи судалгааг гаргахад хамтран ажилласан ба мөн автозам, гүүр, үерийн далан, гэрэлтүүлгийн мэдээлэл, судалгааг гаргаж өгсөн. Мөн 2014-2016 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих шаардлагатай 122 төсөл, арга хэмжээг шаардлага, ач холбогдолоор нь иргэдийн оролцоотойгоор эрэмбэлсэн.
 
ГУРАВ. Нийслэлийн хэмжээнд он дамжин хийгдэж байгаа болон энэ онд шинээр төлөвлөгдсөн ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх бэлтгэл, зохион байгуулалтыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтнууд хугацаа алдахгүй хийх.
Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаас хөрөнгө оруулалтын холбогдолтой асуудлаар хэд хэдэн удаагийн тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн хэрэгжилтийн явцад нийслэлийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс хяналт-шинжилгээ хийж дараагийн шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулах.
 
БИЕЛЭЛТ: 2013 онд дүүрэг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хийгдэх 19 төсөл, арга хэмжээний ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албанд хүргүүлээд байна.
 
ДӨРӨВ. Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар төсөвт болон төрийн өмчит байгууллагуудтай /586 байгууллага/ “Өмч эзэмших гэрээ”-г шинэчлэн байгуулж байгаа учир дүүргүүдийн ЗДТГ гэрээ байгуулах ажлын явцыг түргэтгэх, өнгөрсөн онд шинээр байгуулагдсан нэгжүүдтэй гэрээ байгуулахад хамтран ажиллах.
 
БИЕЛЭЛТ: Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын мэргэжилтэн Х.Сэлэнгэтэй хамтран 03 дугаар сарын 05-12-ны өдрүүдэд төсвийн 28 байгууллагын өмч эзэмших гэрээний биелэлтийг дүгнэсэн ба 03 дугаар сарын 20-ны өдөр 23, 123, 153 дугаар цэцэрлэг, “Чандмань” цогцолбор сургууль, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, ЗДТГ, Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, Хөдөлмөрийн хэлтсийн гэрээг дүгнэж, дүнг дүүргийн удирдлагуудад танилцуулсан.
 
ТАВ. Дүүргүүдийн удирдлагууд шинээр томилогдсон болон ЗДТГ, харъяа байгууллагуудад бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийгдсэн, тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд эхлэхтэй холбогдуулан албан тушаалтнуудыг мэдээллээр хангах зорилгоор нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Өмчийн харилцааны газар зэрэг мэргэжлийн байгууллагууд дүүрэг, хороодод тухайн нутаг дэвсгэрийн инженерийн шугам сүлжээ, үл хөдлөх хөрөнгийн байршил бүхий дэвсгэр зургуудыг шинэчлэн гаргаж хүргүүлэх.
Дүүргүүдийн ЗДТГ, эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгэсэн байгууллагууд гүйцэтгэсэн ажлын тухай мэдээллээ мэргэжлийн байгууллагуудад тухай бүр ирүүлж нийслэлийн мэдээллийн санд оруулдаг эргэх холбоотой ажиллах.
 
БИЕЛЭЛТ:
 
ЗУРГАА. Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах. 2013 оны 3 дугаар сарын 01-ний байдлаар хэрэгжүүлсэн байх арга хэмжээнүүдийн тоогоор: Н.Батаа 11, С.Очирбат 134, Н.Гантөмөр 37, Ц.Энхцэнгэл 7, Ц.Буяндалай 6, Т.Бат- Эрдэнэ 39, Б.Бадрал 54, Н.Нацагдорж 40, Ё.Гэрэлчулуунд 38 байна. /Жишээ: Хотын төв хэсэгт авто замын  үзэгдэх орчин хязгаарласан рекламын байгууламжуудыг 2013 оны 03 дугаар сарын 01-ний дотор буулгах үүргийг Захирагчийн ажлын албанд өгсөн боловч хэрэгжээгүй/
 
БИЕЛЭЛТ: 2013 оны 1 дүгээр улиралдаа хэрэгжиж дуусах 2 заалт байсан нь бүрэн хэрэгжисэн. 1 дүгээр улиралаас ажил нь эхлэх 58 заалт хэрэгжих шатандаа явагдаж байна.
ДОЛОО. Дулааны улиралд халдварт өвчний дэгдэлт нэмэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор золбин нохой устгалыг эрчимжүүлэх, ил задгай хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг Захирагчийн ажлын алба, Хот тохижилтын газар, дүүргүүдийн ЗДТГ энэ сард зохион байгуулах.
 
БИЕЛЭЛТ: 1-2 дугаар саруудад Тохижилт үйлчилгээ НӨҮГ нийт 103 золбин нохой устгасан бөгөөд одоогоор золбин нохойны судалгааг авч байна. Дүүрэгт үүссэн 19 цэгийн хур хогны 7 цэгийн хогийг бүрэн арилгаад байна. Мөн Цагдаагийн хэлтэс, хороодын Засаг дарга нартай хамтран нэмж хур хогийн цэг үүсгэхгүй байх тал дээр ажиллаж байна.

НАЙМ. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураалт, үзлэг тооллого, оношлогооны ажлыг эхнээс нь жигд явуулах чиглэлээр нийслэлийн Татварын газар, Замын цагдаагийн газар, дүүргүүдийн ЗДТГ-ууд ажлаа уялдуулах, үзлэг тооллогын явцад замын сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх.
 
БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн Татварын хэлтсээс төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгаа бөгөөд одоогоор төсөвт байгууллагуудын автомашины татвар хураах ажил явагдаж байна. 04 дүгээр сарын 01-ээс дүүрэгт авто тээврийн үзлэг, оношлогоо ажиллаж эхлэхээр иргэдийн тээврийн хэрэгслийн татвар, агаарын бохирдлын төлбөр авахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураалт, үзлэг тооллого, оношлогооны ажил эхлэснээс хойш өнөөдрийн байдлаар дүүрэгт 73  тээврийн хэрэгсэл хамрагдаж 4621600 төгрөг, агаарын бохирдлын 425700 төгрөгийг төвлөрүүлээд байна.

ЕС. Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Усны барилга, байгууламж компани зэрэг газрууд нийслэлийн эргэн тойронд тогтсон их хэмжээний цас хайлж шар усны аюул учрах, авто болон явган хүний зам, гүүрэн байгууламж эвдрэх, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэр Д-1000-ын орчмын хөрсний усны халиа, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр Сэлбэ голын  гольдрилын дагуу суурьшсан өрхүүд үерт автахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй авах.
 
БИЕЛЭЛТ: Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үерийн далан, сувгийг цэвэрлэх ажлыг 3 дугаар сард багтаан дуусгахаар хуваарь гарган ажиллаж байна.
 
АРАВ. Нийслэлийн ЗДТГ, Архивын газартай хамтран нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудад албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаар сургалт зохион байгуулах.
 
БИЕЛЭЛТ: 03 дугаар сарын 19-нд НЗДТГ-аас зохион явуулсан Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт сургалтанд Захиргаа, хуулийн хэлтсийн дарга Л.Болормаа суусан. Мөн ЗДТГ-ын нийт ажилтнуудын дунд Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн сургалтыг явуулсан.
 
АРВАН НЭГ. Нийслэлийн хэмжээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, тохижилтын ажлын гүйцэтгэх хугацаа, нийт хэмжээний талаар холбогдох байгууллагууд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах.
 
БИЕЛЭЛТ: Дүүрэг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хийгдэхээр батлагдсан тасал, арга хэмжээний талаарх мэдээллийг “Налайхын иргэний индэр” сонинд нийтлүүлэн иргэдэд тараасан. Мөн ЗДТГ-ын мэдээллийн самбарт байрлуулсан.
 
АРВАН ХОЁР. Захирагчийн ажлын алба бичвэрүүд нь тухайн цаг үетэйгээ нийцэхгүй болсон, өнгө үзэмж муутай зар сурталчилгааны самбар, рекламын байгууламжуудыг буулгах.
 
БИЕЛЭЛТ: Сурталчилгааны самбар, мэдээлэлийн байгууламжийн судалгааг гаргаж байна.

АРВАН ГУРАВ. Нийслэлийн Засаг даргын нийгмийн хөгжил, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан орлогч дарга нар Улаанбаатар хотын тэнэмэл иргэдийг нийгэмшүүлэх асуудлаар төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж үр дүнг тооцох.
 
БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн 2 дугаар хорооны хутаг дэвсгарт тэнэмэл амьдралтай 8 иргэнийг ирүүлж нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэн /халуун усанд оруулж, үсийг нь засуулсан/ харъяалах хороодын Засаг дарга нарт хүлээлгэн өгч тэдгээр иргэдийн ар гэр хамаатан садантай нь тулж ажиллах талаар зөвлөгөө өгсөн. Мөн байрны орц хонгилуудад хоноглож байгаа иргэдийг шуурхай илрүүлэх зорилгоор СӨХ-ууд 24 цагийн эргүүл гарган ажиллаж байна.
 
АРВАН ДӨРӨВ. Нийслэлийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс тендерт шалгаран ажил гүйцэтгэж байгаа компануудад урьдчилгаа болон гүйцэтгэсэн ажлын санхүүжилтийг тухай бүр өгч байх.
 
БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн төрийн санд шилжин ирсэн санхүүжилтийг зөвшөөрийн дагуу тендерт шалгарсан компаниудад шилжүүлж байгаа.
 
АРВАН ТАВ. Хотын хөрөнгөөр хийгдэх тохижилт, орон сууцны байрын лифт шинэчлэх, дээврийн засварын ажил гүйцэтгэх эрхийг дүүргүүдийн Засаг дарга нарт шилжүүлэх.
 
БИЕЛЭЛТ: 2013 онд хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлыг  Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхэд дээврийн засвар хийх байруудын дугаарыг батална.
 
АРВАН ЗУРГАА. Малчдад туслах хөдөлгөөнийг нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын дунд өрнүүлэх.
 
БИЕЛЭЛТ: Малчдад туслах уриалгын дагуу 2013 оны 03 дугаар сарын 21-ны байдлаар дүүргийн 12 байгууллага ажилтнуудынхаа 1 өдрийн цалин болох нийт 8325.4 мянган төгрөгийг Нийслэлийн онцгой комиссын 200051011 тоот дансанд шилжүүлсэн бөгөөд цаашид бусад байгууллагууд хандив өгөхөө мэдэгдэж байгаа.
 
АРВАН ДОЛОО. Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Батаа 2014 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг ИТХ-д танилцуулан Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлэх.
Дүүргүүд хог тээвэрлэлт, ногоон байгууламжийн асуудлыг бие даан шийдвэрлэхтэй уялдаж төсвийн тодотгол хийх.
 
БИЕЛЭЛТ: Дүүрэгт шууд хамааралгүй.
НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОН НӨХГ-ЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 03 САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№4
2013.03.11 – 2013.03.22
 

 
 
Үүрэг даалгавар
 
Хэлтэс
 
Гүйцэтгэл
 
Хувь
  А. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Э.Бат-Үүлийн өгсөн үүрэг даалгавар
 
 
1
 
 
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар төсөвт болон төрийн өмчит байгууллагуудтай /586 байгууллага/ “Өмч эзэмших гэрээ”-г шинэчлэн байгуулж байгаа учир дүүргүүдийн ЗДТГ гэрээ байгуулах ажлын явцыг түргэтгэх, өнгөрсөн онд шинээр байгуулагдсан нэгжүүдтэй гэрээ байгуулахад хамтран ажиллах.  
Өмчийн ашиглалт хамгаалалтын хэлтэс
Н.Буянхишиг
Төсөвт болон төрийн өмчит байгууллагуудын 2012 оны “Өмч эзэмших гэрээ”-ний биелэлт дүгнэх ажлыг Газрын даргын тушаалын дагуу 03 сарын 22-ны өдөр дуусгаж 03 сарын 26-ны өдөр комисст танилцуулна. Одоогийн байдлаар  586 байгууллагаас Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Багануур, Багахангай дүүргүүдийн өмч эзэмших гэрээг дүгнэсэн.  Мөн шинээр байгуулагдсан нэгжүүдтэй  гэрээ байгуулах ажил хийгдэж байна.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Дүүргүүдийн удирдлагууд шинээр томилогдсон болон ЗДТГ, харъяа байгууллагуудад бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийгдсэн, тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд эхлэхтэй холбогдуулан албан тушаалтнуудыг мэдээллээр хангах зорилгоор нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Өмчийн харилцааны газар зэрэг мэргэжлийн байгууллагууд дүүрэг, хороодод тухайн нутаг дэвсгэрийн инженерийн шугам сүлжээ, үл хөдлөх хөрөнгийн байршил бүхий дэвсгэр зургуудыг шинэчлэн гаргаж хүргүүлэх.
Дүүргүүдийн ЗДТГ, эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгэсэн байгууллагууд гүйцэтгэсэн ажлын тухай мэдээллээ мэргэжлийн байгууллагуудад тухай бүр ирүүлж нийслэлийн мэдээллийн санд оруулдаг эргэх холбоотой ажиллах.
 
 
 
Мэдээлэл технологийн хэлтэс
А.Батбаяр
 
Тухайн байгуулагын гаргасан хүсэлтийн дагуу шаардлагатай мэдээлэл болон зургийг цаг тухайд нь шуурхай гарган өгч хамтран ажиллаж байгаа.
Иргэн, аж ахуй нэгж байгуулагуудын газрын мэдээллийн сангийн өөрчлөлттэй холбоотой хүсэлтийг тухай бүрд нь хүлээн авч шийдвэрлэж байна.
 
 
 
3
 
Малчдад туслах хөдөлгөөнийг нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын дунд өрнүүлэх.
 
Санхүү, аж ахуйн хэлтэс
Ц.Оюунчимэг
Захиргаа удирдлагын хэлтэс
Б.Амаржаргал
Нийт хэлтэс албадын албан хаагчдаас санал аван 1 өдрийн цалин буюу 5 972 939 /таван сая есөн зуун далан хоёр мянга есөн зуун гучин есөн/ төгрөгийг Нийслэлийн онцгой комисст 03 сарын 11-ний өдөр шилжүүлсэн.  
 
Танилцсан:                                                                            Ш.Төмөрбаатар /Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны газрын дарга/
 
Биелэлт гаргасан:                                                                Ц.Цолмон /Захиргаа удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн/
 
 НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
 
ИЛТГЭХ ХУУДАС
Нийслэлийн засаг даргаас өгсөн үүргийн
хэрэгжилтийн тухай
 
2013 оны 03 дугаар сарын 22
Төрийн албан хаагчдын баримт бичиг боловсруулах үйл ажиллагаа буюу албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх мэдлэг, чадвар ойлголт хандлагыг сайжруулах чиглэлээр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчаас “Нийслэлийн удирдах ажилтны 2013 оны 03 сарын 11-ний өдрийн шуурхай” дээр  өгсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд чиглэлийн агентлагийн зүгээс дараах ажлуудыг авч хэрэгжүүллээ.
Нэг. Сургалт, арга зүй:
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудад сургалт явуулсан.
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн дэх төрийн албаны салбар зөвлөл, Нийслэлийн Архивын газар хамтран нийслэлийн бүх шатны байгууллагын удирдлагуудад “Төрийн албаны стандарт” сэдэвт сургалтыг 03 сарын 20, 21-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа.
 
Сургалтад Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын болон хэлтсийн дарга нар, хэрэгжүүлэгч агентлаг, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газрууд, гэр хороолол дахь Захирагчийн ажлын албадын дарга нар, түүнчлэн Нийслэл, дүүргийн Цагдаагийн газар, хэлтсийн дарга нар зэрэг нийт 86 байгууллагын 132 удирдах албан тушаалтан оролцсон байна.
 
Энэхүү сургалтын зорилго нь Нийслэлийн  нутгийн  захиргааны байгууллагуудын  удирдах  ажилтны манлайлал, ёс зүйн  мэдлэгийг  ахиулах, төрийн  албан хэрэг хөтлөлтийн талаар гарсан хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартыг бүх шатанд мөрдүүлэх,
 
Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүргийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилтын хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах  албан тушаалтнуудад төрийн албаны стандартыг  мөрдөх асуудлаар анхан шатны ойлголт өгч,  мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллахад оршсон юм.
 
Сургалтаар батлагдсан хөтөлбөр, удирдамжийн дагуу дараах мэдээллийг хийсэн байна.
1.Төрийн албыг үр дүнтэй удирдах, хэрэгжүүлэх, төрийн байгууллага,
төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулахад чиглэгдсэн төрийн албаны стандартыг төрийн албан хаагчдад бүх шатанд нэг мөр мөрдүүлэх,
2.Албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын зохион байгуулалтын хүрээнд баримт
бичгийг эцсийн шатанд хянаж баталгаажуулах, албажуулах эрх, үүрэг бүхий субьектүүдад “Төрийн албан хэргийг” зөв хөтлөн явуулах асуудлаар тодорхой ойлголт өгч, хууль тогтоомжийг мөрдүүлэх, ялангуяа албан харилцаанд нийтлэг илэрч буй алдаа дутагдлаас шалтгаалж Нийслэлийн Засаг даргаас удаа дараа өгч буй үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангахад оршсон юм.
 
Энэхүү сургалтад аливаа хууль тогтоомжийг байгууллага, нэгжид хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх, удирдлага зохион байгуулалтаар хангах үүрэг бүхий удирдах албан тушаалтнууд оролцож, зохих мэдээллээр хангагдаж ажилласнаараа онцлог бөгөөд цаашид төрийн албаны стандарт бүх шатанд мөрдөгдөх,удирдлагын үйл ажиллагааг стандартын дагуу зөв баримтжуулах,байгууллага бүрт албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хариуцлагын тогтолцоо бий болох, бичиг хэргийн ажилтнуудын үүрэг хариуцлага өндөржих нөхцөл зэрэгт тодорхой түлхэц өгсөн гэж үзэж байна.
 
Салбарын ажилтнуудад зориулж сургалт явуулав.
Нийслэлийн Архивын газраас Архивын Ерөнхий газартай хамтран хэрэгжүүлэгч агентлаг, дүүргүүдийн ЗДТГ-ын архив бичиг хэрэг болон төрийн архивын 18 байгууллагын 81 ажилтанд 2013 оны 03 сарын 19, 20-ны өдөр  “Архив, албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичгийн стандарт”, “Байгууллага болон төрийн архивын нөхөн бүрдүүлэлт”-ийн иж бүрэн сургалт.
 
Мөн ОССК, Чингэлтэй дүүргийн ИТХ зэрэг байгууллагаас ирүүлсэн санал хүсэлтийн дагуу “Баримт бичгийн стандарт”-ын хэрэгжилтийн асуудлаар нийт 30 төрийн албан хаагчдад сургалт явуулсан байна.
 
Хоёр. ”Баримт бичгийн стандарт хэрэгжилт аян”.
          Нийслэлийн нутгийн захиргаа, Улаанбаатар хотын захирагчийн харьяа бүх шатны байгууллагуудын удирдлагын үйл ажиллагааны явцад үүсч хөтлөгдөж баримт бичгийн зохион бүрдүүлэлт, стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавих замаар Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрыг түшиглэн явуулж буй “Баримт бичгийн стандартын хэрэгжилт аян” үргэлжлэн явагдлаа.
  Аяны явцад зөрчилтэй бичиг баримтуудад энэ талаар дурдаж, зөрчлийг арилгах, цаашид давтан гаргахгүй байх асуудлаар улсын байцаагчаас11 байгууллагад “Дүгнэлт” гарган хүргүүлж, зөрчлийг арилгуулж байна. 03 сарын 23-ны байдлаар дүгнэлт авсан дээрх 11 байгууллагаас  4 байгууллага зөрчлийг арилгаж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар дүгнэлт хийж, албан бичгээр тодорхой мэдээлэл ирүүлсэн байна.
3.Хяналт шалгалт, шалган туслах үйл ажиллагаа. Нийслэлийн Архивын газрын даргын баталсан удирдамж,  хуваарийн дагуу  Баянгол дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэст Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газартай хамтран “Шалган туслах үйл ажиллагаа”-г явууллаа.
Шалган туслах үйл ажиллагаа.Уг ажлын зорилго нь байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийх замаар хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд үнэлэлт дүгнэлт өгч, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлж чиглэл өгөх, ажлын  байранд заавар зөвлөгөө өгч, мэргэжлийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх зорилготой юм.
Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүргийн хүрээнд 2013 оны 03 сарын 11-ээс 03 сарын 23-ны хугацаанд
 • Нийт107 байгууллагын248 төрийн албан хаагч болон архив, бичиг хэргийн ажилтнуудад  “Баримт бичгийн стандарт”, “Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн заавар”, “Архив”-ын асуудлаар сургалт явуулж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажилласан байна. 
Цаашид байгууллагуудаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Байгаль орчмн ногоон хөгжлийн газар, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн, Нийслэл, дүүргийн Нийгмийн даатгалын газар, Багахангай дүүргийн ЗДТГ, тус дүүргийн Хөдөлмөр, Халамжийн хэлтсүүд болон  нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт тус тус сургалт явуулахаар хуваарь гарган ажиллаж байна.
Мөн СХД, ЧД, ХУД, БЗД, СБД-ийн хөдөлмөрийн хэлтсүүдэд “Шалган туслах” ажил явуулахаар хуваарьт орсон байна.
 
 
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН
ДАРГА                 С.ГАВАА
 
 
 
ИЛТГЭХ ХУУДАС БИЧСЭН
ТӨЛӨВЛӨЛТ, АРГА ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН
       ДАРГА                             Ц. РЭГЗЭДМАА
 
 
 
 
 
Iltgah huudas. Busad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
 
ИЛТГЭХ ХУУДАС
Нийслэлийн засаг даргаас өгсөн үүргийн
хэрэгжилтийн тухай
 
2013 оны 03 дугаар сарын 06
Нийслэлийн Архивын газар нь төрөөс архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр гаргасан хууль тогтоомж, шийдвэрийг Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих чиг үүргийн хүрээнд нийслэлийн сан хөмрөг үүсгэгч 990 гаруй байгууллагатай харьцаж ажилладаг бөгөөд сургалт, арга зүйн ажлыг жил бүр тодорхой бодлого, төлөвлөлтийн хүрээнд явуулж ирсэн.
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хууль тогтоомж болон тэдгээрт нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дүрэм, журам, зааврын мөрдөлтөд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хангуулах эрх, үүрэг бүхий “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын Улсын байцаагч” 2 ажилладаг.
Төрийн албан хаагчдын баримт бичиг боловсруулах үйл ажиллагаа буюу албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх мэдлэг, чадвар ойлголт хандлагыг сайжруулах чиглэлээр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчаас “Нийслэлийн удирдах ажилтны 2013 оны 02 сарын 18-ны өдрийн шуурхай” дээр  өгсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд чиглэлийн агентлагийн зүгээс дараах ажлуудыг авч хэрэгжүүллээ.
1.Сургалт, арга зүй:Нийслэлийн Архивын газраас Сан хөмрөг үүсгэгч 5 байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтнууда болон төрийн албан хаагчдад “Архив, албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичгийн стандарт”-ын асуудлаар хэсэгчилсэн болон сэдэвчилсэн сургалтуудыг явуулав. Үүнд:
 • Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар. Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн болон бичиг хэргийн ажилтнууд болох нийт 15 ажилтанд,
 • Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар. Нийт 10 ажилтанд,
 • Нийслэлийн Тээврийн газар. Мөн 32 төрийн албан хаагчдад,
 • Нийслэлийн Цагдаагийн газар. Нийт 28 албан хаагчдад,
 • Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал. Хурлын ажлын албаны албан хаагчид болон иргэдийн  нийтийн хурлын дарга нар болох нийт 15 албан хаагчдад буюу нийт 100 ажилтанд Нийслэлийн архивын газраас сургалт явуулав.
Мөн ажлын хүрээнд Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба дүүргүүд дэх Захирагчийн ажлын албаны ажилтнуудад  “Баримт бичгийн стандарт”-ын асуудлаар Архивын Ерөнхий газрын мэргэжилтнээр сургалт явуулах ажлыг зохион байгуулсан ба нийт 62 ажилтан хамрагдсан байна.
          2.”Баримт бичгийн стандарт хэрэгжилт аян”. Нийслэлийн нутгийн захиргаа, Улаанбаатар хотын захирагчийн харьяа бүх шатны байгууллагуудын удирдлагын үйл ажиллагааны явцад үүсч хөтлөгдөж буй баримт бичгийн зохион бүрдүүлэлт, стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавих замаар албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны явцад илэрч буй зөрчил, дутагдлыг арилгуулан төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадвар,  ойлголт хандалгыг төлөвшүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Архивын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрыг түшиглэн “Баримт бичгийн стандартын хэрэгжилт аян”-ыг  явуулж байна.
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын улсын байцаагч Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт байрлан тус байгууллагад ирүүлсэн албан бичиг болон хавсралтаар ирүүлсэн баримт бичгүүдийн зохион бүрдүүлэлт, стандартын хэрэгжилт, түүнчлэн тамга тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэж, хэрэглэж буй байдалд  хяналт тавьж ажилласан.
Аяны явцад зөрчилтэй бичиг баримтуудад энэ талаар дурдаж, зөрчлийг арилгах, цаашид давтан гаргахгүй байх асуудлаар улсын байцаагчийн “Дүгнэлт” үйлдэж буцаасан ба 4 байгууллагад дүгнэлтгарган хүргүүлж, зөрчлийг арилгуулж байна. Баримт бичгийг буцаахдаа төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцлийн хүрээнд “ирсэн бичиг”-ийг бүртгэлд авч, хуулбарласан хувь дээр  зөрчлийн талаарх тодорхой тэмдэглэж, дээрх дүгнэлтийн хамт буцааж байна. 03 сарын 07-ны байдлаар аяны нэгдсэн илтгэх хуудас гаргаж, НЗДТГ-т тайлагнах, байгууллагуудад илэрсэн нийтлэг зөрчил дутагдал болон цаашид анхаарч ажиллах асуудлуудын хүрээнд нэгдсэн илтгэх хуудсаар байгууллагуудад мэдээлж, сурталчилж ажиллахаар төлөвлөж байна. Аяны хугацаанд зөрчил гаргасан байгууллагууд тус байгууллагад хүсэлт тавьж, албан хаагчиддаа сургалт явуулахаар төлөвлөгөөнд тусгууллаа.
3.Хяналт шалгалт, шалган туслах үйл ажиллагаа. Нийслэлийн Архивын газрын даргын баталсан удирдамж,  хуваарийн дагуу  архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын Улсын байцаагч, мэргэжилтнүүд нийт 12 байгууллагад “Шалган туслах үйл ажиллагаа”-г явууллаа.
Шалган туслах үйл ажиллагаа.Уг ажлын зорилго нь байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийх замаар хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд үнэлэлт дүгнэлт өгч, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлж чиглэл өгөх, ажлын  байранд заавар зөвлөгөө өгч, мэргэжлийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх зорилготой ба батлагдсан хуваарийн дагуу 2 сард төлөвлөсөн 12 байгууллагад явуулав. Үүнд:
 • Нийслэлийн Халамж, үйлчилгээний газартай хамтран Нийслэлийн 9 дүүргийн Халамжийн хэлтсүүдэд 2013 оны 02 сарын 18-аас 02 сарын 28-ны хүртэлх хугацаанд явуулж, нийт 25 албан хаагчдад,
 • Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газартай хамтарч Багахангай, Багануур, Налайх дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтсүүдэд 02 сарын 26-28-ны өдрүүдэд явуулж, 12 албан хаагчдад буюу ний 37 ажилтанд ажлын байран дээр нь архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын зохион байгуулалт, баримт бичгийн стандартын хэрэгжилтийн асуудлаар заавар зөвлөгөө өгч, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тооцож ажиллалаа.
 
Хяналт шалгалт. Нийслэлийн Архивын газрын даргын баталсан удирдамж,
хуваарийн дагуу Багахангай дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албанд 2013 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын улсын байцаагч С.Гаваа, Мэргэжилтэн Ю.Дуламрагчаа нар “Иж бүрэн хяналт шалгалт”-ын ажлыг  явуулав.
             Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийж архивын чиглэлээр гарсан хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дүрэм, журам зааврын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, цаашид давтан гаргуулахгүй байх талаар зохих арга хэмжээ авч,  архив, албан хэрэг хөтлөлтийн  ажлыг сайжруулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор явуулсан хяналт шалгалтын мөрөөр илтгэх хуудас гаргаж тус байгууллагад хүргүүллээ
              Мөн газрын дарга бөгөөд Улсын байцаагч С.Гаваа Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад төрийн архивт баримт шилжүүлэх, нөхөн бүрдүүлэлтийн асуудлаар дараах байгууллагуудад  хяналт шалгалт хийж, байнга хадгалах баримтыг төрийн архивт шилжүүлэх бэлтгэл зохион байгуулалтын ажлыг газар дээр нь үзэж танилцав. Үүнд:
 • Нийслэлийн Аудитын газар
 • Баянгол дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал
 • Гэрлэх ёслолын ордон
 • Улаанбаатар дулаан сүлжээ ХК
 • Алтан тэвш-Өргөө ОНӨАТҮГ /хуучнаар Хаусинг сервис ХК/
Мөн ажлын хүрээнд “Баримт бичгийн стандартын хэрэгжилт аян”-ы явцад баримт бичгийн боловсруулалтад зөрчил гаргаж, улсын байцаагчийн “Дүгнэлт” авсан 2 байгууллагын удирдлагад уг асуудлыг танилцуулж, цаашид давтан гаргахгүй байх болон цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал дүгнэлт өгч ажиллав.
Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүргийн хүрээнд 2013 оны 02 сарын 18-аас 03 сарын 06-ны хугацаанд
 • Нийт6 байгууллагын162 төрийн албан хаагчид “Баримт бичгийн стандарт”, “Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн заавар”-аар “Сургалт”,
 • 2 байгууллагын 37 албан хаагчид“Мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөгөө” өгсөн,
 • 18 байгууллагад “Хяналт шалгалт” явуулсан,
 • Баримт бичгийн стандартын хэрэгжилт аяны хүрээнд НЗДТГ-т нийслэлийн байгууллагуудаас ирүүлсэн бичгээс 4 зөрчил бичигт улсын байцаагчийн дүгнэлт өгч, зөрчлийг арилгуулсан байна.
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ.
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах хүрээнд батлагдсан “Календарчилсан төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан ажлуудыг тухай бүр явуулах, байгууллагуудын хүсэлтээр сургалт явуулж, ажлын байранд тогтмол мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллах болно. Тухайлбал
 • Нийслэл дэх төрийн албаны салбар зөвлөлтэй хамтран дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газруудын дарга, удирдлагуудад 3 сард багтаан сургалт, семинар явуулахаар төлөвлөсөн,
 • Нийслэлийн дүүргүүдийн ИТХ, Засаг даргын Тамгын газарт шинээр томилогдсон архив, бичиг хэргийн ажилтнуудад 03 сарын 13-ны өдөр иж бүрэн сургалт явуулахаар хөтөлбөр гарган баталж, байгууллагуудад албан бичгээр хүргүүлсэн,
 • Мөн сан хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудад шинээр томилогдсон салбарын албан хаагчдад 03 сард багтаан архив, албан хэрэг хөтлөлт, үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн асуудлаар иж бүрэн сургалт,
 • Шинээр байгуулагдсан байгуулагдсан хэрэгжүүлэгч агентлагуудад болон хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд дараах байгууллагуудын төрийн албан хаагчдад “Баримт бичгийн стандарт”, “Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн заавар”-ын асуудлаар 3 сард багтаан сургалтууд явуулахаар төлөвлөсөн. Үүнд: Худалдан авах ажиллагааны газар, Эдийн засгийн хөгжлийн газар, Гэр хорооллын хөгжлийн газар болон байгууллагуудын хүсэлтээр Чингэлтэй дүүргийн ИТХ, Орон сууцны удирдах газар, Орон сууц санхүүжилтийн газар, Яаралтай тусламжийн төв, Автобус 3 компани зэрэг болно.
 • Байгууллагуудын хүсэлтээр сургалт, семинарыг тогтмол явуулна.         
 • Ажлын байранд тогтмол арга зүйгээр хангах. Байгууллага, салбарын албан хаагчдын хүсэлтээр өөрийн байгууллагын “Архивчдын сургалт үйлдвэрлэлийн төв”-ийн үйл ажиллагааг түшиглэн заавар зөвлөгөө өгч, дадлага ажил хийлгэнэ. Мөн утсаар, цахим хаягаар, байгууллагын вэб сайтаар арга зүйн заавар зөвлөгөөг тогтмол өгч ажиллана.
Байгууллагын вэб сайтад “Баримт бичгийн стандарт, тэдгээрт тавигдах бүрдлүүдийн асуудал”-аар хийсэн “Онлайн хичээл” буюу цахим хичээлийг  байршуулсан ба албан хаагчид нээлттэй ашиглаж боломжтой байдаг.
 
 
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН
ДАРГА                 С.ГАВАА
 
 
 
ИЛТГЭХ ХУУДАС БИЧСЭН
ТӨЛӨВЛӨЛТ, АРГА ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН
       ДАРГА                      Ц. РЭГЗЭДМАА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D:\LOCAL DISK-D\HAYANLT SHALGALT\илтгэх хуудас.docx
МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН УДИРДЛАГА,
 ШАЛГАН ТУСЛАХ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БАЙДАЛ
 
 
Дүүргүүдийн Халамжийн хэлтсүүдэд “шалган туслах ажиллагаа”-г Нийслэлийн Халамж, үйлчилгээний газартай хамтран явуулав.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
 
ИЛТГЭХ ХУУДАС
Албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичгийн стандартын хэрэгжилтэд
 хяналт тавих, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах хүрээнд
авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тухай
 
2013 оны 03 дугаар сарын 06                                                              Улаанбаатар хот
 
Сан хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудад архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжийг сурталчлах, архив бичиг хэргийн ажилтан болон төрийн албан хаагчдыг арга зүйн удирдлагаар хангах, хяналт тогтоох чиглэлээр нэгдсэн болон хэсэгчилсэн сургалт, арга зүйн ажлаас гадна “Баримт бичгийн стандарт аян”, “Онлайн хичээл”, “Шалган туслах ажил”, “Үзүүлэх сургалт” зэрэг зорилго чиглэл бүхий тодорхой ажлуудыг шинээр санаачлан хэрэгжүүлж ирсэн. Тухайлбал 2012 онд нийт 167 удаагийн сургалтыг хийж, сан хөмрөг үүсгэгч байгууллагын 5937  ажилтан, албан хаагчдыг хамруулсан байна.
Байгууллагаас 2013 оныг “Анхан шатны нэгж байгууллагуудад архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжийг мөрдүүлэх жил” болгон зарлаж, сургалт арга зүй, хяналтын чиглэлээр зохион байгуулах ажлуудын төлөвлөгөө, календарчилсан хуваариудыг баталж, холбогдох байгууллага, албан тушаалтнуудад мэдээлэн ажиллаж байна. Ажлуудыг нутгийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран явуулах болно. Үүнд:
 • “Баримт бичгийн стандарт аян”-ыг 7 удаа.
 • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн “Иж бүрэн сургалт”-ыг 4 удаа.
 • Сэдэвчилсэн сургалтыг 7 удаа,
 • Үзүүлэх сургалтыг 8 удаа,
 • Нэгдсэн сургалтыг 2 удаа,
 • Шалган туслах ажлыг 3 удаа 27 байгууллагад,
 • 3-аас доошгүй сэдвээр “Онлайн хичээл” шинээр бэлтгэн гаргах,
 • Хяналт шалгалтыг 21 байгууллагад,
 • Архивын гэрчилгээжүүлэлтийн ажлын хяналт, зохион байгуулалтыг жилийн хугацаанд,
 • Байгууллагуудын хүсэлтээр сургалт арга зүйн ажлыг 15-аас доошгүй байгууллагад “Хамтран ажиллах гэрээ”-г байгуулж ажиллах зэрэг болно.
 
 
 
 
 
 
 
БАТЛАВ
           НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗРЫН  ДАРГА,                                                                               
           АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН
ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ
                                                                                    С.ГАВАА
 
                                                                      ....... оны ....... сарын .....-ны өдөр
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
 АРХИВЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ
АЖЛЫН УДИРДАМЖ
 
2012 оны 04 дүгээр сарын 18                                                              Улаанбаатар хот
 
            Нэг. Шалган туслах үйл ажиллагааны зорилго
 
          1.1. Байгууллагын архивын үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийж архивын чиглэлээр гарсан хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дүрэм, журам зааврын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг ариглуулах, цаашид давтан гаргуулахгүй байх талаар зохих арга хэмжээ авч,  архивын ажлыг сайжруулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулахад оршино.
          Уг хяналт шалгалтыг байгууллагын санал, хүсэлтийн дагуу “Төлөвлөгөөт бус” хэлбэрээр зохион байгуулж байгаа болно.
            1.2. Шалган туслах ажлыг явуулахдаа:
 1. Монгол улсын Архивын тухай хууль,
 2. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль,
 3. Захиргааны хариуцлагын тухай хууль,
 4. Монгол улсын Засгийн газрын 1999 оны 164 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын дүрэм,
 5. Засгийн газрын 2006 оны 64 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр,
 6. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын  2001 оны 122 дугаар тушаалаар батлагдсан “Архивын байгууллагад дагаж мөрдөх галын аюулгүйн дүрэм” ,
 7. Архивын ерөнхий газрын даргын 2007 оны 59 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар”,
 8. Архивын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 69 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналт шалгалтын заавар”
 9. Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 196 дугаар захирамжаар батлагдсан “Архивын гэрчилгээ” олгох журам,
 10. Нийслэлийн Засаг даргын “Захирамжлалын баримтанд цахим хувь үйлдэх тухай” 2011 оны  804 дүгээр захирамж,
 11. Нийслэлийн Архивын газрын даргын 2010 оны 36 дугаар тушаалаар батлагдсан “Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тоон тайлан гаргах журам”  зэргийг үндэслэл болгоно.
 
          1.3. Шалган туслах ажлыг нийслэлийн Архивын газрын Төлөвлөлт арга зүйн хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн, Архив албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын улсын байцаагч Ц.Рэгзэдмаа,  Сургалт арга зүйн мэргэжилтэн Б.Ариунзаяа, Мэдээллийн технологийн тасгийн Мэргэжилтэн Б.Номингэрэл  нар 2012 оны ...  дүгээр сарын .....-ны өдөр явуулах бөгөөд .... 00 цагаас эхэлнэ. 
          1.4. Ажлын удирдамж, зорилго, чиглэл, ажлын зохион байгуулалтын талаар Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргад урьдчилан танилцуулсан байна.      
 
          Хоёр. Хяналт шалгалтын чиглэл, ажлын зохион байгуулалт.
 
          2.1. Хяналт шалгалтын ажил нь дараах чиглэлүүдээр явагдах ба байгууллагын архивын 2011-2012 оны үйл ажиллагааг  хамааруулж үзнэ. 
 
 1. Архивын удирдлага, зохион байгуулалт.  Үүнд:
 • Архивын ажилтныг томилохдоо ажлыг албан ёсоор хүлээлцүүлсэн байдал.
 • Ажлын хэсэг байгуулсан, тооллого явуулж баримтыг бүрэн хүлээлцсэн Байгууллагын архивын дүрэм боловсруулж батлуулсан эсэх,
 • Архивын ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтод хийж гүйцэтгэх ажлын үндсэн төрөл, хүлээх эрх үүргийг тодорхой тусгасан байдал.
 
 1. Байгууллагын архивын нөхөн бүрдүүлэлт, нягтлан шалгалтын үйл ажиллагаа.  Үүнд:
 • Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу хуулийн хугацаанд зохион байгуулалтын нэгж, ажилтнуудаас архивын баримтыг график, жагсаалт, бүртгэлээр хүлээн авсан байдал,
 • Баримтыг архив зүйн үүднээс эмхлэн цэгцэлж ангилан төрөлжүүлсэн буюу архивын баримтаар хэрэг бүрдүүлсэн байдал.
 • Данс бүртгэл үйлдэж батлуулсан байдал, /Байнга, түр, 70 жилийн бүртгэл/
 • Байгууллагын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс /ББНШК/-ын үйл ажиллагаа,
 
 1. Архивын тоо бүртгэлийн баримт бичиг хөтлөх журмын хэрэгжилт. Үүнд:
 • Байгууллагын архивт баримт хүлээж авсан акт, төрийн архивт баримт шилжүүлсэн акт, устгах хэргийн акт, тооллогын акт, олдоогүй баримтын акт, түүхчилсэн лавлах, танилцуулга, байгууллагын архивын гэрчилгээ тэдгээрийн хөтлөлт, баяжилт/
 
 1. Архивын баримтын хадгалалт хамгаалалтын байдал. Үүнд:
 • Архивын өрөө хадгаламжийн сан, аюулгүй байдлын баталгаа хангасан эсэх.
 • Хадгаламжийн сангийн эрүүл ахуйн дэглэмийг мөрдсөн байдал, хяналт, цэвэрлэгээ үйлчилгээ,
 • Хадгалалтын хэрэгсэл,
 • Галын хэрэгсэл  /Галын хор, элс, хүрз, авралтын гарц, схем гэх мэт/
 
 1. Тусгай төрлийн баримтын зохион бүрдүүлэлт, хадгалалт, хамгаалалтын үйл ажиллагаа.
 • CD, DVD, гэрэл зургийн баримт, гэрэл зургийн цомгийн бүртгэл
 • Бүртгэлийг ББНШК-ын хурлаар батлуулсан байдал, ашиглалт.
 
 1. Архивын баримтын ашиглалтын байдал, бүртгэл, хяналт. Үүнд:
 • Баримт ашиглуултад хяналт тавьж, бүртгэл хөтөлж ажилласан байдал,
 • Түр хугацаагаар олгосон баримтыг буцааж авсан, хадгаламжийн санд байрлуулсан байдал.
 • Архиваас  лавлагаа хуулбар олгосон байдал, бүртгэл, баталгаажилт
 • Ашиглалтын хуудас хөтлүүлж хэвшсэн байдал.
 
 1. Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны 804 дүгээр захирамж, батлагдсан удирдамжийн хэрэгжилт, үр дүн.
 • Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, тамгын газрын даргын тушаалуудыг цахим хэлбэрт оруулсан, хадгалалт хамгаалалтын хувь үйлдсэн байдал.
 
 1. Нийслэлийн Архивын газрын даргын 2010 оны 36 дугаар тушаалын хэрэгжилтийн байдал.
 • Нийслэлийн архивын газарт байгууллагын 2011 оны архивын ажлын тоон мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргаж ирүүлсэн байдал, чанар, хугацаа.
 
Гурав. Хяналт шалгалт явуулах, дүгнэх, тайлагнах.
 
 1.   Хяналт шалгалтын ажилд байгууллагын Архивын мэргэжилтэн хамрагдах ба удирдамжийн 2.1-д заагдсан чиглэлүүдээр шалгаж дүгнэнэ. Шаардлагатай бол зохион байгуулалтын нэгж /хэлтэс/-үүдэд архив, бичиг хэргийн ажлыг хавсран гүйцэтгэж буй ажилтнуудыг татан оролцуулна. 
 
 1.   Хяналт шалгалтыг байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөхөөргүй, хөнгөн шуурхай, удирдамжид заасан хугацаанд явуулах ба шалгагдагч байгууллага нь шалгагдах болон шалгаж буй ажилтнуудыг ажиллах боломж нөхцлөөр хангаж, шаардлагатай баримт, мэдээллийг гаргаж өгнө.
 
 1.   Хяналт шалгалтыг явуулж үнэлгээг бүлэг бүрээр 100 оноогоор дүгнэх ба үнэлгээний хэсэгт үнэлгээний аргачлалыг зааж тусгана. 
 
 1.    Хяналт шалгалт явуулж буй ажилтнууд нь шалгалтын явцад илэрсэн ажлын ахиц, дэвшилттэй шинэлэг байдал, зөрчил дутагдал зэрэг нөхцөл байдлыг нотлох бүхий л боломжтой арга хэлбэрийг сонгож хэрэглэх ба шаардлагатай тохиолдолд бодит байдлыг дүрс бичлэг, гэрэл зураг, цаасан болон цахим байдлаар баталгаажуулна.
 
 1.    Хяналт шалгалтын ажил дууссаны дараа Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргад ажлын хэрэгжилт, үр дүнг танилцуулж  мэдээлнэ.
 
                        Дөрөв. Ажлын   мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ.
 
 1.   Хяналт шалгалтын дүн, илтгэх хуудсыг хяналт шалгалт явуулсан өдрөөс хойш ажлын 3-10 өдөрт багтаан байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлнэ.
 
 1.    Ажлын явцад хууль тогтоомж, дүрэм журам, зааврын хэрэгжилтэд зөрчил дутагдал илэрсэн бол хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, хэрэгжилтийг хангуулна.
 
 
 
                                                УДИРДАМЖ БОЛОВСРУУЛСАН:
 
                                    АХЛАХ  МЭРГЭЖИЛТЭН, АРХИВ,
                                    АЛБАН ХЭРЭГ  ХӨТЛӨЛТИЙН ХЯНАЛТЫН
                                    УЛСЫН БАЙЦААГЧ               Ц.РЭГЗЭДМАА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
 АРХИВЫН АЖЛЫГ ДҮГНЭХ
ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ
 
 
2012 оны 04 дүгээр сарын 19                                                                   Улаанбаатар хот
 
Д/д Шалгуур үзүүлэлт Дүгнэх үзүүлэлт Авбал зохих Авсан Дундаж оноо
 
1
2 3 4 5 6
1 Архивын удирдлага зохион байгуулалт Архивын ажилтныг томилохдоо ажлын хэсэг байгуулж, албан ёсоор хүлээлцүүлсэн байдал 5 3 15
Байгууллагын архивын дүрэм боловсруулж батлуулсан эсэх 5 5
Архивын ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтод хийж гүйцэтгэх ажлын үндсэн төрөл, хүлээх эрх үүргийг тодорхой тусгасан байдал 5 4
2 Байгууллагын архивын нөхөн бүрдүүлэлт, нягтлан шалгалтын үйл ажиллагаа Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу хуулийн хугацаанд зохион байгуулалтын нэгж, ажилтнуудаас архивын баримтыг график, жагсаалт, бүртгэлээр хүлээн авсан байдал 3 2 20
Баримтыг архив зүйн үүднээс эмхлэн цэгцэлж ангилан төрөлжүүлсэн буюу архивын баримтаар хэрэг бүрдүүлсэн байдал 7 6
Данс бүртгэл үйлдэж батлуулсан байдал, /Байнга, түр, 70 жилийн бүртгэл/ 5 1
Байгууллагын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс /ББНШК/-ын үйл ажиллагаа 5 3
3 Архивын тоо бүртгэлийн баримт бичиг хөтлөх журмын хэрэгжилт Байгууллагын архивт баримт хүлээж авсан акт, төрийн архивт баримт шилжүүлсэн акт 4 2 15
Устгах хэргийн акт, тооллогын акт, олдоогүй баримтын акт 3 3
Түүхчилсэн лавлах, танилцуулга, 4 2
Байгууллагын архивын гэрчилгээ тэдгээрийн хөтлөлт, баяжилт 4 2
4 Архивын баримтын хадгалалт хамгаалалтын байдал Архивын өрөө хадгаламжийн сан, аюулгүй байдлын баталгаа хангасан эсэх. 4 2 15
Хадгаламжийн сангийн эрүүл ахуйн дэглэмийг мөрдсөн байдал, хяналт, цэвэрлэгээ үйлчилгээ 3 2
Хадгалалтын хэрэгсэл 4 3
Галын хэрэгсэл  /Галын хор, элс, хүрз, авралтын гарц, схем/ 4 3
5 Тусгай төрлийн баримтын зохион бүрдүүлэлт, хадгалалт, хамгаалалтын үйл ажиллагаа CD, DVD, гэрэл зургийн баримт, гэрэл зургийн цомгийн бүртгэл 5 0 10
Бүртгэлийг ББНШК-ын хурлаар батлуулсан байдал, ашиглалт 5 0
6 Архивын баримтын ашиглалтын байдал, бүртгэл, хяналт Баримт ашиглуултад хяналт тавьж, бүртгэл хөтөлж ажилласан байдал 4 3 15
Түр хугацаагаар олгосон баримтыг буцааж авсан, хадгаламжийн санд байрлуулсан байдал 3 2
Архиваа<НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР


ХОЁР. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажлын хүрээнд 2013 онд хийхээр төлөвлөгдсөн боловч өнөөг хүртэл тендер зарлагдахгүй хойшлогдсон, ажлын даалгаваргүй, техникийн нөхцөлгүй, задаргаагүй, газар шийдвэрлэгдээгүй, төсөв өөрчлөгдсөн, зураг төсөвгүй ажлуудыг нэг бүрчлэн гаргаж танилцуулах, энэ чиглэлийн мэдээллээр холбогдох албан тушаалтнуудыг хангах.

Биелэлт:Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажлын хүрээнд 2013 онд хийхээр төлөвлөгдсөн  төсөл хөтөлбөрөөс 31 тендерийн материалын төсөв зөрүүтэй, төлөвлөлттэй уялдуулах шаардлагатай байгаа, газар шийдэгдээгүй, эрхийн зөрчилтэй, зураг төсөв ажлын даалгавар дутуу зэргээс  шалтгаалан тендерийн материал  боловсруулах боломжгүй хойшлогдоод байна.
Эдгээр 31 ажлыг жагсаалтаар  гаргаж Санхүү эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч дарга, Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Нийслэлийн захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн удирдлагуудад асуудлыг тавьж шийдвэрлүүлэхээр хандаад байна. 

НАЙМ. Байгууллагууд вэб сайтынхаа мэдээлэл, программын шинэчлэлийг тухай бүр тогтмол хийж ажлаа иргэдэд ил тод, нээлттэй байлгах. Ялангуяа хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэдэд нээлттэй байлгаж иргэдээр гүйцэтгэлийн хяналт тавиулах.

Биелэлт:Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар нь  хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийг  олон нийтэд ил тод, нээлттэй, шударга байлгах үүднээс олон нийтийн оролцоог  ханган сонгон шалгаруулалтыг  явуулж буй бөгөөд  Худалдан авах ажиллагааны  төлөвлөгөө, гүйцэтгэл урилга, үр дүнг www.ulaanbaatar.mn www.e-prpoсurement.mn  вэб сайтад, байршуулж, зар мэдээг өдрийн сонин, нийслэл  таймс зэрэг сонин хэвлэлээр олон нийтэд мэдээлж байгаа.
Худалдан авах ажиллагааны газрын  цахим хуудасны  бүтэц, зохион  байгуулалт, агуулга зэргийг шинээр боловсруулж байгаа ба   www.ub-procurement.mn   сайтыг 2013 оны 04 дүгээр сарын 10-наас нээх төлөвлөгөөтэй байна.

АРВАН ГУРАВ. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд бүх ажиллагсдаа энэ долоо хоногт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулах.

Биелэлт: Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”-ын 5.1-д “Онцгой байдлын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагаас жил бүрийн 3 дугаар сарын дөрөв дэх долоо хоногийн Пүрэв гаригийн 16:00 цагт улс орон даяар гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дадлага, сургалт хийж, бэлэн байдлыг хангаж ажиллана.” гэж заасны дагуу худалдан авах ажиллагааны газрын нийт ажилтан албан хаагчид 3-р сарын 28-ны өдөр дохиогоор ажиллаж, дадлага сургуульд амжилттай оролцсон.


       ТАНИЛЦСАН:
                        ГАЗРЫН ДАРГА                                 Ю.ИДЭРЦОГТ
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
                         ЗУХ-ИЙН ДАРГА                                        Б.ЛХАСЖАВ

НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
         
 2013.03.11                                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот
 
д/д
 
 
Өгсөн үүрэг даалгавар
 
 
Биелэлт
Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан  
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
1.
         Ес. Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Усны барилга, байгууламж компани зэрэг газрууд нийслэлийн эргэн тойронд тогтсон их хэмжээний цас хайлж шар усны аюул учрах, авто болон явган хүний зам, гүүрэн байгууламж эвдрэх, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэр Д-1000-ын орчмын хөрсний усны халиа, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр Сэлбэ голын  гольдрилын дагуу суурьшсан өрхүүд үерт автахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй авах.

 
      Шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай нийслэлийн Онцгой комиссын даргын албан даалгаврын төслийг боловсруулж бэлэн болгоод байна.
       Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэр Дэнжийн 1000 орчмын хөрсний усны халиаг суваг татаж даланд нийлүүлэн айл өрхүүдийн усанд автахаас урьдчилан сэргийлэн ажиллаж байна.
       Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үерийн аюултай бүсэд суурьшсан айл өрхүүдийн судалгааг шинэчлэн тодотгож байгаа ба тус газраас хэвлэлийн мэдээллийн хэрэгсэлээр иргэдийг шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлгийг тогтмол хүргэн ажиллаж байна.
       .  
2        Арван зургаа. Малчдад туслах хөдөлгөөнийг нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын дунд өрнүүлэх.

 
       Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн  санаачлагаар өрнүүлсэн “Малчиддаа туслая” аяныг хэрэгжүүлэх ажлын  хүрээнд Нийслэлийн удирдах ажилтны зөвлөгөөнөөс гаргасан уриалгыг дэмжиж өвөлжилтийн нөхцөл  байдал хүндэрсэн малчин түмэндээ сэтгэлийн дэмжлэг үзүүлж   нийслэлийн төр захиргааны байгууллага, ард иргэд,  төрийн бус байгууллагын 147 нэгжээс ирүүлсэн 132, 9 сая /зуун гучин хоёр аравны есөн сая/ төгрөгийн хандивыг Үйлдвэр Хөдөө Аж Ахуйн Яамны “Мал хамгаалах сан”-д төвлөрүүлэн ажиллалаа.   
 
   
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ- ҮҮЛ БОЛОН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРÛÍ ÁÈÅËÝËÒ  
 
Íèéñëýëèéí õºðºí㺠îðóóëàëòûí ãàçàð                                                                       2013.03.22
д/д Үүрэг даалгавар Биелэлт
1 3. Нийслэлийн хэмжээнд он дамжин хийгдэж байгаа болон энэ онд шинээр төлөвлөгдсөн ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх бэлтгэл, зохион байгуулалтыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтнууд хугацаа алдахгүй хийх. Õºðºí㺠îðóóëàëòûí áýëòãýë àæëûí õ¿ðýýíä äàðààõ àæëóóäûã õèéñýí.
1. Çóðàã òºñºâ øèíý÷ëýõ àæèë 60%-òàé
2. ¯íýëãýýíèé õîðîîäîä òåíäåðèéí áè÷èã áàðèìòàä çàéëøã¿é òóñãàõ øààðäëàãàòàé çààëòóóäûã õ¿ðã¿¿ëñýí.
3. Òºñºë àðãà õýìæýýí¿¿äèéí ãàçàð îëãîëò, òåõíèêèéí íºõöë¿¿äèéí ñóäàëãààã ãàðãàñàí.
4. Õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíû ãàçàð, ä¿¿ðã¿¿äèéí çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçàð áîëîí áóñàä õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãóóäòàé óóëçàëò çîõèîí áàéãóóëæ ñàíàìæ, çºâëºìæ õ¿ðã¿¿ëñýí.
2 6.  Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах. 2013 оны 3 дугаар сарын 01-ний байдлаар хэрэгжүүлсэн байх арга хэмжээнүүдийн тоогоор: Н.Батаа 11, С.Очирбат 134, Н.Гантөмөр 37, Ц.Энхцэнгэл 7, Ц.Буяндалай 6, Т.Бат- Эрдэнэ 39, Б.Бадрал 54, Н.Нацагдорж 40, Ё.Гэрэлчулуунд 38 байна.   
Хавсралтаар хүргүүлж байна.
3 10. Нийслэлийн ЗДТГ, Архивын газартай хамтран нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудад албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаар сургалт зохион байгуулах. Нийслэлийн архивын газартай хамтран ажиллах гэрээг 2013.03.11-нд байгуулсан. Гэрээíèé дагуу сургалтын төлөвлөгөө гаргаж эхний сургалтаа 3.29-нд нийт ажилчидад “Баримт бичгийн стандартын тухай ойлголт” сэдвээр зохион байгуулàõààð òºëºâëºæ áàéíà.
4 11. Нийслэлийн хэмжээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, тохижилтын ажлын гүйцэтгэх хугацаа, нийт хэмжээний талаар холбогдох байгууллагууд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах. Íèéñëýëèéí õýìæýýíä õèéãäýõ õºðºí㺠îðóóëàëòûí òºñºë àðãà õýìæýýíèé òàëààð 2013.03.06-íû ºäðèéí “Íèéñëýë òàéìñ” ñîíèíä ÿðèëöëàãà, 2013.03.15-íû ºäºð “Èéãë” ÒÂ-èéí Õýëýëö¿¿ëýã íýâòð¿¿ëýãò îðîëöñîí.
5 16. Малчдад туслах хөдөлгөөнийг нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын дунд өрнүүлэх. Àæèë÷èä íýã ºäðèéí öàëèí áîëîõ 1869382 òºãðºãèéã 2013 îíû 03 äóãààð ñàðûí 11-íä Íèéñëýëèéí Îíöãîé êîìèññûí äàíñàíä øèëæ¿¿ëñýí.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАЗАР
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ        ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                     Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
ХОЁР. УИХ-ын 2012 оны 60 дугаар тогтоолын 4 дүгээр заалт, Засгийн газрын 2013 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралдааны 7 дугаар тэмдэглэлд заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгуулахаар ирүүлсэн саналыг газар дээр нь очиж нягтлан эрэмбэлэх, барилга байгууламж, объектын талаархи бодит мэдээллийн сан бүрдүүлэх үүрэг бүхий ЭЗХЯ, ҮХААЯ, Хөдөлмөрийн яам, БХБЯ-ны хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдаад байна. Энэ ажлын хэсгүүд дүүрэгт ажиллахад дүүргүүдийн Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, төлөөлөгчид идэвхтэй оролцон дээрх ажлыг хамтран зохион байгуулах.
 
БИЕЛЭЛТ: “Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгуулахаар ирүүлсэн саналыг газар дээр нь очиж нягтлан эрэмбэлэх, барилга байгууламж, объектын талаархи бодит мэдээллийн сан бүрдүүлэх үүрэг бүхий ЭЗХЯ, ҮХААЯ, Хөдөлмөрийн яам, БХБЯ-ны хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдсан бөгөөд энэ ажлын хэсгүүдэд Нийслэлийн хөдөлмөрийн газрын мэргэжилтэн У.Баттуяа Хан-Уул дүүрэгт, мэргэжилтэн Ц.Бямбасүрэн Багахангай дүүрэгт идэвхтэй оролцон ажиллаж байна.
 
ЗУРГАА. Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах. 2013 оны 3 дугаар сарын 01-ний байдлаар хэрэгжүүлсэн байх арга хэмжээнүүдийн тоогоор: Н.Батаа 11, С.Очирбат 134, Н.Гантөмөр 37, Ц.Энхцэнгэл 7, Ц.Буяндалай 6, Т.Бат- Эрдэнэ 39, Б.Бадрал 54, Н.Нацагдорж 40, Ё.Гэрэлчулуунд 38 байна. /Жишээ: Хотын төв хэсэгт авто замын  үзэгдэх орчин хязгаарласан рекламын байгууламжуудыг 2013 оны 03 дугаар сарын 01-ний дотор буулгах үүргийг Захирагчийн ажлын албанд өгсөн боловч хэрэгжээгүй
 
БИЕЛЭЛТ: 2013 оны 02 дугаар сарын байдлаар  Нийслэлийн хэмжээнд 264 ажлын байр шинээр бүртгэгдэж, ажил олгогчдоос  2008 ажлын байрны захиалга ирж,  2062 ажилгүй иргэнийг бүртгэж, нийт бүртгэлтэй иргэдийн 850 нь буюу 41 хувь нь зуучлагдсан байна.
Нийт бүртгэлтэй иргэдийн 1.4 хувийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд эзэлж байгаагаас 46 хувийг тохирох ажилд зуучилсан.
Нийслэлийн хөдөлмөрийн газар нь ажил олгогч ААН, байгууллагуудаас 620 ажлын байрны захиалга авч, 335 ажилгүй иргэнийг бүртгэн, 72 иргэнийг зуучилж, 396 иргэнд хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөөг хүргэсэн байна.
          ХАБЭА-н Нийслэлийн салбар зөвлөлийн дүрэм болон бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн боловсруулж, НИТХуралд өргөн бариад байна. Мөн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Нийслэлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Засаг даргын захирамжаар батлуулан ажиллаж байна.
           Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд Мэргэжлийн болон давтан сургалтыг эрхийн бичгээр зохион байгуулах ажлыг эхлүүлэн,  эрэлттэй байгаа ажил, мэргэжлийн судалгааг ААН, байгууллага, иргэдийн дунд явуулж,  ХЭҮТ-өөс зарласан тендэрт шалгарсан 74 сургалтын байгууллагад 61 мэргэжлээр 5100 ажил, мэргэжилгүй иргэдийг сурган ажилтай болгохоор зорилт тавин ажиллаж байна.
Тус сургалтын хөтөлбөрийг иргэдэд танилцуулах үүднээс МУ-ын Хөдөлмөрийн яам, Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээтэй хамтран 2013 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 10-16 цагт МҮЭСТО-нд “Мэргэжлийн сургалт- ” сэдэвт өдөрлөгийг амжилттай зохион байгуулан ажилласан.
Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөх бэлтгэх сургалтыг 2013 оны 02 дугаар сарын 25-аас 03 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд МУ-ын Хөдөлмөрийн төв бирж болон “Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үндэсний зөвлөхүүдийн холбоо” ТББ-тай хамтран зохион байгуулсан.
Уг сургалтанд  Хөдөлмөрийн биржүүдийн холбоо болон хувийн хөдөлмөр  зуучлалын албадын удирдлага, ажилтнуудыг хамруулан, Ажил мэргэжлийн зөвлөхөөр бэлтгэсэн.
Бусад ажлууд төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж байна
 
АРАВ. Нийслэлийн ЗДТГ, Архивын газартай хамтран нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудад албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаар сургалт зохион байгуулах.
 
БИЕЛЭЛТ: Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газрын орлогч дарга Б.Мөнхцэцэг Нийслэлийн ЗДТГ, Архивын газартай хамтран зохион байгуулагдсан албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын  сургалтанд хуваарийн дагуу хамрагдсан болно. 
 
АРВАН ЗУРГАА: Малчдад туслах хөдөлгөөнийг нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын дунд өрнүүлэх.
 
БИЕЛЭЛТ: Нийслэлийн хөдөлмөрийн газрын нийт 14 албан хаагч нэг өдрийн цалингаа малчиддаа хандивласан болно.
 


 
ХЯНАСАН:
 
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН
АЛБАНЫ ДАРГА                                            Д.ОЮУНГЭРЭЛ
 
 
 
БИЕЛЭЛТИЙГ ГАРГАСАН:
 
МЭРГЭЖИЛТЭН                                        Н.ОДОНТУЯА
  


НАЙМ. Биелэлт:  Нийслэлийн Замын цагдаагийн газраас авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураалт, үзлэг тооллого, оношлогооны үйл ажиллагааг жигд явуулахад дэмжлэг үзүүлэх,  Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар, Татварын хэлтэс, Зам тээврийн яамны авто тээврийн үндэсний төв зэрэг байгууллагуудтай  үйл ажиллагаагаа уялдуулах, хөдөлгөөнд оролцож яваа жолооч, иргэдэд тээврийн хэрэгслийн оношлогоо, албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, үзлэг тооллогод тогттоосон хугацаанд хамрагдах талаар  зөвлөгөө өгөх,  энэ чиглэлээр  хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэн ажиллах талаар харьяа дүүргүүд дэх Замын цагдаагийн тасагуудад чиглэл өгч ажиллаж байна. 
ÍÈÉÑËÝËÈÉÍ ÓÄÈÐÄÀÕ ÀÆÈËÒÍÓÓÄÛÍ ØÓÓÐÕÀÉ ÇªÂ˪êªÍ
ÄÝÝÐ ÍÈÉÑËÝËÈÉÍ ÇÀÑÀà ÄÀÐÃÀ ÁªÃªªÄ ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ ÕÎÒÛÍ
ÇÀÕÈÐÀÃ×  Э.БАТҮҮЛИЙН  ªÃÑªÍ ¯¯ÐÝà ÄÀÀËÃÀÂÐЫН БИЕЛЭЛТ
“Óсны барилга байгууламж”” ͪ¯Ã                                                                                                                       2013 оны 03 -р сарын 11-ны өдөр
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам
3 . Нийслэлийн хэмжээнд он дамжин хийгдэж байгаа болон энэ онд шинээр төлөвлөгдсөн ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх бэлтгэл, зохион байгуулалтыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтнууд хугацаа алдахгүй хийх.
Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаас хөрөнгө оруулалтын холбогдолтой асуудлаар хэд хэдэн удаагийн тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн хэрэгжилтийн явцад нийслэлийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс хяналт-шинжилгээ хийж дараагийн шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулах.

 
   ÃÓÐÀВ  “Усны барилга байгууламж” Нª¯Ã-í 2012 îíä ã¿éöýòãýñýí áàðèëãà óãñðàëòûí àæëààñ îí äàìæñàí àæèë áàéõã¿é. Õàðèí  13-ð õîðîîëîëûí 5-ð êîëëåêòîðûí ºðãºòãºëèéí àæèë íü ãàçðûí ìàðãààíààñ áîëîí õîéøëîãäñîí áèëýý. Óã øóãàìûí ìàòåðèàë òàòàëò áîëîí áýëòãýë àæèë á¿ðýí õèéãäñýí ãàçðûí àñóóäàë íü øèéäýãäâýë àæëàà ýõýëõýä áýëýí áàéãàà.
 
   
5 Дүүргүүдийн удирдлагууд шинээр томилогдсон болон ЗДТГ, харъяа байгууллагуудад бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийгдсэн, тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд эхлэхтэй холбогдуулан албан тушаалтнуудыг мэдээллээр хангах зорилгоор нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Өмчийн харилцааны газар зэрэг мэргэжлийн байгууллагууд дүүрэг, хороодод тухайн нутаг дэвсгэрийн инженерийн шугам сүлжээ, үл хөдлөх хөрөнгийн байршил бүхий дэвсгэр зургуудыг шинэчлэн гаргаж хүргүүлэх.
Дүүргүүдийн ЗДТГ, эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгэсэн байгууллагууд гүйцэтгэсэн ажлын тухай мэдээллээ мэргэжлийн байгууллагуудад тухай бүр ирүүлж нийслэлийн мэдээллийн санд оруулдаг эргэх холбоотой ажиллах
ÒÀВ. Ìàíàé áàéãóóëëàãàä øèíýýð áàðèæ õèéñýí øóãàì ñ¿ëæýýã õ¿ëýýëãýí ºãºõ人 ã¿éöýòãýã÷ áàéãóóëëàãà íü òóõàéí îáúåêòîî íèéñëýëèéí ìýäýýëëèéí ñàíä çààâàë á¿ðòã¿¿ëэх дүрэмтэй учраас одоогийн байдлаар бүртгэлгүй объект байхгүй.
 
   
9 . Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Усны барилга, байгууламж компани зэрэг газрууд нийслэлийн эргэн тойронд тогтсон их хэмжээний цас хайлж шар усны аюул учрах, авто болон явган хүний зам, гүүрэн байгууламж эвдрэх, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэр Д-1000-ын орчмын хөрсний усны халиа, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр Сэлбэ голын  гольдрилын дагуу суурьшсан өрхүүд үерт автахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй авах.
 

 
ЕС. Õàâðûí øàð óñíû ¿åðèéí àþóëààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýíèé òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëàí àæèëëàæ áàéãàà áîëíî. Ýíý àæëûí õ¿ðýýíä ç¿¿í íàðàíãèéн ¿åðèéí õàìãààëàëòûí ñóâãèéí íåôòü áààçûí ãàðãàëãàà , íîãîîí çîîðèíû ãàðãàëãààíóóäûã õóð õîãíîîñ
 íü öýâýðëýæ 17 òîíí ëàã, õîãèéã Óëààí÷óëóóòûí õîãèéí öýãò çàéëóóëñàí áàéíà.
Мөн 1-р хороололын ¿åðèéí õàìãààëàëòûí ñóâãèéí  хос гүүрнээс доош  Дунд голтой нийлэх  1500 м газрыг цэвэрлэх  анажлыг эхлүүлээд байна. Энэ ажлын үр дүнд нь нийт 2550 тонн хөлдүү лаг шаврыг Улаанчулуутын хогийн цэгт 14 хоногийн хугацааны дотор зайлуулагдах юм.
   
8 НАЙМ. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураалт, үзлэг тооллого, оношлогооны ажлыг эхнээс нь жигд явуулах чиглэлээр нийслэлийн Татварын газар, Замын цагдаагийн газар, дүүргүүдийн ЗДТГ-ууд ажлаа уялдуулах, үзлэг тооллогын явцад замын сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх.
 

 
    НАЙМ.  Байгууллагын зүгээс бүх техник хэрэгслэлээ хаврын ажилд  бэлдэж, график төлөвлөгөө гаргаж, засвар үйлчилгээг хийж үзлэг, оношлогоонд машин техникээ 4-р сарын 10  дотор нэгдсэн журмаар оруулахаар төлөвлөж байгаа.    
         
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:  ГИДРОТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР Б.ЭНХТАЙВАН
     НЭГТГЭСЭН: ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН С.ЭРДЭНЭБАТ
 
2013 -оны 3 -р сарын 11
2361
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2 хоногт дунджаар 120 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэжээ
Нийслэлийн иргэдээс өнгөрсөн долоо хоногт  /03.04-03.11/ нийт 540 өргөдөл, гомдол ирүүлсэн байна. Эдгээрээс “Лавлагаа, мэдээллийн төв”-ийн  “Call center-1200”  тусгай дугаарын утсаар ирсэн 150 өргөдөл, гомдлын  29-ийг нь,  www.ub1200.mn цахим хуудсаар ирсэн 27 өргөдөл, гомдлын  4-ийг нь, шинэчлэлийн Засгийн газрын  “11-11”  төвд  ирсэн 159 өргөдөл, гомдлын 29-ийг нь , “Иргэдийг хүлээн авах төв”-д ирсэн 124 өргөдөл, гомдлын 37-г нь, нийслэлийн харъяа байгууллагуудад ирсэн 80 өргөдөл, гомдлын 21-ийг нь тус тус шийдвэрлэжээ
2013 -оны 3 -р сарын 11
99853
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Бидний хаяг

МОНГОЛ УЛС, УЛААНБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ, ЖАНЖИН Д.СҮХБААТАРЫН НЭРЭМЖИТ ТАЛБАЙ 7

Бидэнтэй харилцах

УТАС : +(976) - (11) - 32-89-22 /НЗДТГ-ын Угтах үйлчилгээ/

УТАС : +(976) - (11) - 32-50-44 /НЗДТГ-ын ХМОНХХ/

ВЭБ : ULAANBAATAR.MN

ХАНДАЛТЫН ТОО

ӨНӨӨДӨР : 208

ЭНЭ ДОЛОО ХОНОГ : 14463

ЭНЭ САР : 50044

©2017. УЛААНБААТАР ХОТ. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.