Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хууль, Нийслэлийн...
2012 -оны 1 -р сарын 18
406
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Монголын бүх ард түмний спортын XIII их наадмыг нийслэлд зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 заалт, Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 16 дугаар зүйлийн 16.1, Засгийн газрын 2011 оны 249 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд “Монголын бүх ард түмний спортын XIII их наадам”-ыг 2012 оны 01 дүгээр сараас...
2012 -оны 1 -р сарын 17
369
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргааа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг,Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дах хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дах хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Нийслэлийн Эрүүл...
2012 -оны 1 -р сарын 17
437
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтад орсон өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Концессын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.10 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2011 оны 8/74 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтад нэмж орсон “Ионсей-Найрамдал” эмнэлгийн барилга барих,...
2012 -оны 1 -р сарын 16
327
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 30 дугаар зүйлийн 30.1.7 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2011 оны “Монгол Улсын иргэний үнэмлэхийн тодорхойлолт, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай" 338 дугаар тогтоол, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 2012 оны ХЭГ/55 дугаар албан бичгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1.Иргэний...
2012 -оны 1 -р сарын 16
787
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Автозам, гүүрийн хайгуул, зураг төсөл боловсруулах”
Огноо:2011-12-16 Улаанбаатар хотын дэдбүтцийгсайжруулахчиглэлээрзам,замынбайгууламжийншинэчлэлт,өргөтгөлийнажлуудынзурагтөсөлболовсруулахажлыгхэрэгжүүлэхээр “Автозам, гүүрийн хайгуул, зураг төсөл боловсруулах” эрх бүхий оролцогчдыг доорхи ажлуудад санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: Багц 1: ЧД, 12-р хороо,...
2012 -оны 1 -р сарын 16
1505
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Дэлхийн өвлийн хотуудын дарга нар Улаанбаатар хотод чуулж байна
Дэлхийн өвлийн хотуудын дарга нарын холбооны 15 дугаар чуулган өнөөдөр Улаанбаатар хотод эхэлж байна. Нэгдүгээр сарын 13-15-нд зохион байгуулах тус чуулганд Япон, АНУ, БНХАУ, Эстони, БНСУ, ОХУ зэрэг 6 улсын 12 хотоос 50 гаруй төлөөлөгч оролцож байна. Дэлхийн өвлийн хотуудын дарга нарын холбоо 1981 онд байгуулагдаж байжээ. Улмаар Японы Саппора хотод 1982 онд анхны чуулганыг 6 улсын 9 гишүүн хоттой...
2012 -оны 1 -р сарын 13
1710
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээ зохион байгуулж явуулах тухай
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3.1, 8 дугаар зүйлийн 8.2.5, 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, 26.1.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Болзошгүй гамшиг, аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх, дүүргийн гамшгаас хамгаалах албад, мэргэжлийн анги, ард иргэдийг гамшгийн аюулаас хамгаалах арга ажиллагаанд сурган...
2012 -оны 1 -р сарын 11
332
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө данснаас хасах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын балансанд бүртгэлтэй хямд өртөгтэй долоон загвар орон сууцнаас нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газар, нийслэлийн...
2012 -оны 1 -р сарын 10
347
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Үйл ажиллагааны зардал батлах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоол, Батлан хамгаалахын сайд, Нийслэлийн Засаг даргатай бүтээгдэхүүн нийлүүлэлт, санхүүжилтын талаар 2012 онд байгуулсан гэрээг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. 2012 онд Нийслэл, дүүргийн...
2012 -оны 1 -р сарын 6
350
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Өвлийн өдөрлөг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 246, 2009 оны 05 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит “Лондон-2012 -Олимп” сэдэвт 2012 оны өвлийн улиралд зохион...
2012 -оны 1 -р сарын 6
817
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
"Иргэдийн оролцоо-Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил"-ийн зорилтыг хэрэгжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 01 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Нийслэлийн Засаг даргын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийн зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2012 оныг “Иргэдийн оролцоо-Өрхийн хөгжлийг дэмжих...
2012 -оны 1 -р сарын 3
906
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОД СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ
Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 95 дүгаар тогтоолын хавсралт МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОД СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ /албан байгууллагын нэр/ д /д № Стратегийн зорилт Арга хэмжээний дугаар Хэрэгжүүлэх арга...
2012 -оны 1 -р сарын 1
2566
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилт
/албан байгууллагын нэр/ д /д № Стратегийн зорилт Арга хэмжээний дугаар Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт /Хэмжих нэгж/ Хүрэх үр дүн /2015 он/ Хүрэх үр дүн /2021...
2012 -оны 1 -р сарын 1
2573
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн мэдээ
Төсөл хэрэгжүүлэгч, яам, агентлаг,байгууллагын нэр.................................... Хөтөлбөрүүдийн мэдээллийг татаж авах хэсгээс бүрэн эхээр нь үзнэ үү
2012 -оны 1 -р сарын 1
2566
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ