Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээ авах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 /б/, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, 26.1.4, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 8, 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт 2012 оны 07 дугаар...
2012 -оны 7 -р сарын 18
912
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Таравган тахал өвчний халдвараас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.1.3 “а”, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, Ан агнуурын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.4.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Нийслэлд Байгалийн голомтот болон мал амьтнаас хүнд халдварладаг...
2012 -оны 7 -р сарын 18
1345
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Үүрэг даалгавар
2012 -оны 7 -р сарын 16
1374
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Үүрэг даалгавар
2012 -оны 7 -р сарын 3
1392
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Малын гоц халпварт "Боом" өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, тууний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 /б/, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, 26.1.4, Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5.9, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Налайх...
2012 -оны 6 -р сарын 27
457
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ажил зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 “а”, 29.1.5”в”, 29.2 дахь хэсэг, Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4.5 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь : 1. Нийслэлийн хүн амын хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, мал амьтны халдварт өвчин гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор...
2012 -оны 6 -р сарын 27
930
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Шалгалт хийх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Усны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйл, Ариун цэврийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйл, “Ус үндэсний хөтөлбөр”-ийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Улаанбаатар хот орчмын нутаг дэвсгэрт байрлах гүний худгуудын усанд Америкийн нэгдсэн улсын Мичиганы их сургуулийн лабораториар хийлгэсэн...
2012 -оны 6 -р сарын 27
841
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Зарим арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, тууний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, 39.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2, 8.4 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 6, 12...
2012 -оны 6 -р сарын 26
945
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2011 оны...
2012 -оны 6 -р сарын 25
510
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Үүрэг даалгавар
2012 -оны 6 -р сарын 25
1445
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө оруулалт хийх зөвшөөрөл олгох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Монгол Улсын гавьяат жүжигчин Т.Баяраагийн гавьяат жүжигчин цол хүртсэн, Л.Ганбаатар хурандаа цол хүртсэн, Т.Дашнямын өндөр насны тэтгэвэрт гарсантай холбогдуулан баяр хүргэж хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Төрийн захиргааны...
2012 -оны 6 -р сарын 22
480
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх,N
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.3 дахь заалт, 21 дүгээр зүйл, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.4 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2003 оны 8/41, 9/48, 2004 оны 3/14, 2005 оны 5/29, 2006 оны 9/48, 2007 оны 11/64, 2008 оны 2/14,...
2012 -оны 6 -р сарын 22
447
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээ авах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 161, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, 26.1.4, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3, Нийслэлийн Иргэдийн...
2012 -оны 6 -р сарын 22
451
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Газар эзэмшүүлэх эрх олгох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.5 дахь хэсэг, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.5 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа Улаанбаатар зам засвар, арчлалт"компанид Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар...
2012 -оны 6 -р сарын 22
469
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Гэрэлтүүлгийн ажлыг зохион байгуулах тухай
Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2011 оны...
2012 -оны 6 -р сарын 20
869
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газар болон БНСУ-ын Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны байгууллага (КОЙКА)-ын хооронд байгуулсан “Улаанбаатар хотын Яармаг орчмын орон сууцны шинэ хорооллын усан хангамжийн төсөл” -ийн гэрээг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. БНСУ-ын Олон Улсын...
2012 -оны 6 -р сарын 20
472
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.3 дахь заалт, 32.6 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны А/66 дугаар захирамжаар Улс болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг...
2012 -оны 6 -р сарын 19
468
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Нийслэлийн иргэдийн спортын их наадмыг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 16 дугаар зүйлийн 16.1, Засгийн газрын 2011 оны 249 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд Нийслэлийн иргэдийн спортын их наадмыг 2012 оны 08 дугаар сараас 2012 оны 11 дүгээр сар хүртэл...
2012 -оны 6 -р сарын 19
822
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2011 оны...
2012 -оны 6 -р сарын 19
416
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1.2 дахь заалт, Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай...
2012 -оны 6 -р сарын 18
951
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ