Орчны тохижилт бүхий нэгдсэн гараж байгуулах газар эзэмшүүлэх эрхийн төсөл сонгон шалгаруулах комисс томилох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны А/54 дүгээр захирамжийн дагуу зохион байгуулах орчны тохижилт бүхий нэгдсэн гараж байгуулах газар эзэмших эрхийн төсөл сонгон шалгаруулах комиссыг дараах...
2012 -оны 3 -р сарын 22
284
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Төслийн удирдах хороо байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Бүгд Найрамдах Солонгос улсын КОЙКА олон улсын байгууллагын хооронд 2011 онд байгуулсан санамж бичгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Улаанбаатар хотын орон сууцны хороололд оршин суух иргэдийн ус, дулаан хангамжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх,...
2012 -оны 3 -р сарын 22
348
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Эрүүл хүүхэд” аян зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5.”а” дахь хэсэг, Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны “Эрүүл хүүхэд аян зохион байгуулах тухай” 39 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ: 1 .Нийслэлийн хэмжээнд 18 хүртэлх насны бүх хүүхдийг “Эрүүл хүүхэд“ аянд хамруулан үйл ажиллагааг зохион...
2012 -оны 3 -р сарын 22
807
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө оруулалтын тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4, 29 дүгээр зүйлийн 29.2, “Нийслэлийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгөд хийх хөрөнгө оруулалтын зөвшөөрөл олгох, хянаж баталгаажуулах, бүртгэх түр журам”-ыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1 .Нийслэлийн Өмчийн харилцааны балансад бүртгэлтэй Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг...
2012 -оны 3 -р сарын 21
368
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын өгөгдлийн сангуудыг байрлуулах стандартын серверийн өрөө байгуулах”
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо : 2012 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын өгөгдлийн сангуудыг байрлуулах стандартын серверийн өрөө байгуулах” Тендер шалгаруулалтын дугаар: СӨ-12/01/01 Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийслэлийн Мэдээллийн Технологийн газар эрх бүхий тендерт...
2012 -оны 3 -р сарын 21
1259
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Мал эмнэлгийн үйлчилгээ явуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 “а”, 29.1.5 ”в”, 29.2 дахь хэсэг, Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4.5, 5.1 дэх хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2008 оны 62 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн мал, амьтанд 2012 онд хийх...
2012 -оны 3 -р сарын 20
338
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Худалдааны төв, зах болон замын дагуу байрлах худалдаа, үйлчилгээний газрын ажиллах цагийн хуваарийг батлах тухай.
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ын “г”, “ж” дэх заалт, 29.2 дахь хэсэг, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, 39.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны “Нийслэлийн нийтийн тээврийн талаар авах зарим арга хэмжээний...
2012 -оны 3 -р сарын 20
1629
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Үүрэг даалгавар
2012 -оны 3 -р сарын 19
1246
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Гэр хорооллын болон Орон сууцны хороолол доторх авто замуудын засвар
Огноо: 2012-3-15 Нийслэлийн Авто замын газар нь 2012 онд Улаанбаатар Гэр хорооллын болон Орон сууцны хороолол доторх авто замуудын засварын ажлыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг эрх бүхий тендерт оролцогчоос урьж байна. Багц Ажлыннэр Гэрээнийдугаар 1 Баянголдүүргийноронсууцныхороололдоторхавтозамынзасвар - 1 ХАЗЗ-2012/01 2...
2012 -оны 3 -р сарын 15
1073
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2012 онд Улаанбаатар хотын доторх автозамуудын урсгал засвар
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2012-3-15 Нийслэлийн Автозамын газар нь 2012 онд Улаанбаатар хотын доторх автозамуудын урсгал засварын ажлыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг эрх бүхий тендерт оролцогчоос урьж байна. Багц Ажлын нэр Гэрээний дугаар Ажлын тоо хэмжээ 1 Баянзүрх дүүргийн автозамуудад хийгдэх урсгал засварын ажил АЗУЗ -2012/01 4400 м2 - Нөхөөс 2...
2012 -оны 3 -р сарын 15
1140
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Нисэхийн товчоо-Биокомбинат-Шувуун фабрик чиглэлийн 22.5 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2012-3-12 Нийслэлийн Авто замын газар нь 2012 онд Улаанбаатар хотын авто замын сүлжээг сайжруулахаар Нисэхийн товчоо-Биокомбинат-Шувуун фабрик чиглэлийн 22.5 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил АЗБ-2012/03-ыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг эрх бүхий тендерт оролцогчоос урьж байна. Тухайн ажлыг гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй эрх...
2012 -оны 3 -р сарын 15
1257
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 “а”, “б”, 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Баянгол дүүргийн...
2012 -оны 3 -р сарын 15
637
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эрх шилжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хууль, Сангийн...
2012 -оны 3 -р сарын 15
248
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Улаанбаатар лифт” НӨҮГ-ын дүрэм, бүтэц, орон тоог батлах, даргыг томилох тухай
Монгол улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль” -ийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2-ийн “в”, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйл, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2012 оны 06 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ: Улаанбаатар хотын нийтийн зориулалттай орон сууц, барилга...
2012 -оны 3 -р сарын 15
331
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Авто замын ажлыг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хууль, Зам, тээвэр,...
2012 -оны 3 -р сарын 15
340
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийн засварын ажлын тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2012 оны төсөв батлах тухай хууль, Зам,...
2012 -оны 3 -р сарын 15
351
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эрх шилжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хууль, Зам, тээвэр,...
2012 -оны 3 -р сарын 15
262
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хуулийг тус тус...
2012 -оны 3 -р сарын 15
302
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө гаргах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс нь Аврах гал унтраах 26 дугаар ангийн байранд шилжиж байгаатай холбогдуулан албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг...
2012 -оны 3 -р сарын 15
326
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хуулийг тус тус...
2012 -оны 3 -р сарын 15
257
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ