2008.12.29 Даваа
2008 -оны 12 -р сарын 29
2085
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2008.04.27 Даваа
2008 -оны 4 -р сарын 27
1993
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Атрын-3 дахь аян
2008 -оны 1 -р сарын 1
2486
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ