Хөрөнгө бүртгэх тухай

2011-04-18 00:00:00

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 "а", 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 75 дугаар зүйл, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 46 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

     Нэг. Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2010 онд бүс орон нутгийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барьж ашиглалтанд оруулсан нийт 398.727.217 /Гурван зуун ерэн найман сая долоон зуун хорин долоон мянга хоёр зуун арван долоо/ төгрөгийн өртөг бүхий агропаркийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийг хавсралтын дагуу нийслэлийн өмчид бүртгэн авахыг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ч.Однасан/-т зөвшөөрсүгэй.

     Хоёр. Шинээр бүртгэгдсэн барилгын эзэмшилт, ашиглалтанд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ч.Однасан/-т үүрэг болгосугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ    Г.МӨНХБАЯР

Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны
04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн
312 тоот захирамжийн хавсралт

АГРОПАРКИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ

Д/д

Хөрөнгийн нэр

Тоо ширхэг

Хэмжих нэгж

Нэгбүрийн бүртгэх дүн

Нийт бүртгэх дүн

Барилга байгууламж

1

Сургалтын барилга

1

ш

74399085

74,399,085

2

Агуулах, харуулын байр

1

ш

10065009

10,065,009

3

Гүний худаг

4

ш

16831990

67,327,960

4

Хамгаалалтын төмөр хашаа

1

ш

71377889

71,377,889

5

Ус хадгалах сан, усалгааны хоолой

1

ш

38926073

38,926,073

6

Гадна цахилгаан

1

ш

30575842

30,575,842

7

Зоорь

1

ш

16750374

16,750,374

8

Хүлэмж

20

ш

3200000

64,000,000

 

Дүн

 

 

 

373,422,232

Гадна тохижилт

1

75м2 талбайтай авто машины хайрган зогсоол

1

ш

656223

656,223

2

60м2 явган хүний зам

1

ш

2991668

2,991,668

3

21 м2 цэцгийн мандал

1

ш

1467224

1,467,224

4

Гацуур

5

ш

82884.8

414,424

 

Дүн

 

 

 

5,529,539

Машин техник, тавилга, тоног төхөөрөмж

1

Трактор (SHIFENG-304)

1

ш

6200000

6,200,000

2

Компьютер Aser АМ1350

3

ш

750000

2,250,000

3

Принтер Samsung SCX4300

1

ш

285000

285,000

4

Проектор Aser

1

ш

750000

750,000

5

Проекторын дэлгэц

1

ш

150000

150,000

6

Уртасгагч залгуур

3

ш

12000

36,000

7

Хурлын ширээ

6

ш

270000

1,620,000

8

Багшийн ширээ

1

ш

190000

190,000

9

Бичгийн ширээ

3

ш

205000

615,000

10

Тумбочка

3

ш

117000

351,000

11

Компьютерийн ширээ

2

ш

250000

500,000

12

Хар сандал

25

ш

28000

700,000

13

Диван

1

ш

170000

170,000

14

Кресло

2

ш

50000

100,000

15

Хувцасны шкаф

1

ш

320000

320,000

16

Газар тариалангийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл

 

 

 

5,538,500

 

Дүн

 

 

 

19,775,500

 

Нийт дүн

 

 

 

398,727,271