Денвер хотын ногоон байгууламжтай танилцана

2013-09-11 00:00:00
Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар нь Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, 2013 оны нийгэм эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, шинээр төлөвлөх ажлыг “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлага”-тай уялдуулан хэсэгчлэн төлөвлөн ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд уур амьсгалын хувьд ижил төстэй дэлхийн томоохон хотуудын нэг болох АНУ-ын Колорадо мужийн Денвер хотын Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнтэй нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон газар хамтран ажиллахаар болж, тус хүрээлэнгийн мэргэжилтнүүд Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн өнөөгийн байдалтай танилцлаа. Хамтран ажиллах хугацаанд мэргэжилтнүүд Хотын ногоон байгууламжийн бааз суурийг бэхжүүлэх, шинээр тарьж нутагшуулах ургамлын төрөл зүйлийн судалгааг хийх, ногоон байгууламжид тарьж ургуулах, түүний арчилгаа хамгаалалтын талаар санал солилцож байна. Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн мэргэжилтнүүд хамтын ажиллагааг үр дүнтэй байлгах үүднээс “Хотыг цэцэрлэгжүүлэх нь” сэдэвт сургалт семинарыг зохион байгуулж, энэхүү сургалтанд нийслэлийн ногоон байгууламжийг хөгжүүлэх чиглэлээр ажиллаж байгаа бүх байгууллагын төлөөллийг хамрууллаа. Энэ сургалтаар олж авсан мэдлэг чадвараа цаашид өөрсдийн байгууллагын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлснээр нийслэлийн ногоон байгууламж жинхэнэ өнгө төрхөө олоход ихээхэн дэмжлэг болох юм. Мөн НБОНХГ-ын мэргэжилтнүүд Денвер хотын Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үйл ажиллагаатай танилцан, ногоон байгууламжийн төлөвлөлт, арчилгаа хамгаалалт, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалтын туршлагаас судалж, үйл ажиллагаандаа тусгах ажлыг 10-р сард зохион байгуулахаар төлөвлөж байна гэж Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газраас мэдээллээ.