24 цагийн  хугацаанд  11867 хүнд тандалт, илрүүлгийн шинжилгээ хийлээ 

2021-02-04 10:58:48

Өнөөдөр өглөөний 08:00 цаг хүртэлх өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд  нийслэлд  нийт 11867 хүнд тандалт, илрүүлгийн шинжилгээ хийсэн байна.

Үүнд шинжилгээний 30 төв,  тандалтын  10 баг ажилласан бөгөөд  417 ажилтан, албан хаагчид  ажиллалаа.  

 

Нийслэлийн онцгой комисс