24  цагийн хугацаанд  14872  хүнд  шинжилгээ хийлээ 

2021-02-03 11:30:39

2021 оны 02 сарын 02-ны өдрийн 08.00 цагаас хойших 24 цагийн хугацаанд нийслэлд нийт 14872 хүнд коронавирусийн тандалт, илрүүлгийн шинжилгээ хийсэн байна.

Үүнд шинжилгээний 30 төв, тандалтын  10 цагт  469  хүн ажиллажээ. 

 

Нийслэлийн онцгой комисс