Замын хөдөлгөөний зөрчил 40 гаруй хувиар буурчээ

2013-08-13 00:00:00
Замын хөдөлгөөнийг оновчтой зохион байгуулах, зам тээврийн осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  “Замын хөдөлгөөний хяналтын төхөөрөмжөөр илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор баталсан билээ. Шинэ журам энэ сарын 1-нээс хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд замын хөдөлгөөний зөрчил өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 40 гаруй хувиар буурчээ.   8 сарын 10-ны байдлаар нийтдээ  3 650 000  төгрөгийг торгууль төлөгдсөн бөгөөд хаяг нь тодорхойгүй гэсэн шалтгаанаар 149 торгуулийн хуудас буцаагдсан байна. Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний Удирдлагын Төвөөс 11 цэг дээр тээврийн хэрэгслийн хурд хэтрүүлсэн болон уулзварт улаан гэрлэн дохиогоор нэвтэрсэн зөрчлийг илрүүлж, баримтаар баталгаажуулж байгаа юм.  Зөрчил гаргасан тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн мэдээллийг “Үндэсний Дата Төв”-өөс авч, торгуулийн мэдээллийг шуудангаар тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчийн хаягаар хүргэж байгаа юм.  Өнгөрсөн хугацаанд тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар давхардсан, тухайн дугаар дээр бүртгэл олдохгүй байх зэрэг хүндрэлтэй асуудлууд гарсан байна. Цаашид дугаарын давхардлыг арилгах, тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчийн хаягийг тодорхой болгож, эзэмшигч нь тодорхойгүй тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарыг хүчингүй болгох зэрэг зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай байгааг Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс нийслэлийн удирдлагуудад уламжилсан байна. Тиймээс энэ асуудлаар тодорхой үе шаттай ажил зохион байгуулж, хэрэгжүүлэхийг нийслэлийн удирдлагаас холбогдох албаныханд үүрэг болгожээ гэж Нийслэлийн Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.  

Жич: 8-р сарын 12-ны замын хөдөлгөөний хяналтын төхөөрөмжөөр илрүүлсэн зөрчлийн мэдээллийг доорхи хүснэгтээс харна уу. 


PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2013/08/12 10:33:48 0008УНИ SIGNAL RED / 0.066
2013/08/12 08:02:36 0127УНЧ SIGNAL RED / 0.049
2013/08/12 14:00:54 0332УНЧ SIGNAL RED / 0.168
2013/08/12 14:39:19 0363УНС SIGNAL RED / 0.046
2013/08/12 22:44:29 0396УНЭ SIGNAL RED / 0.19
2013/08/12 12:10:14 0442УНХ SIGNAL RED / 0.053
2013/08/12 09:51:36 0510УНЧ SIGNAL RED / 0.135
2013/08/12 08:31:25 0515УНТ SIGNAL RED / 0.073
2013/08/12 15:54:33 0524УНС SIGNAL RED / 0.126
2013/08/12 15:31:19 0593УНЦ SIGNAL RED / 0.151
2013/08/12 22:07:50 0715УНЦ SIGNAL RED / 0.118
2013/08/12 21:19:14 0814УНЭ SIGNAL RED / 0.068
2013/08/12 09:42:55 0857УНЕ SIGNAL RED / 0.115
2013/08/12 10:47:08 0864УНТ SIGNAL RED / 0.092
2013/08/12 08:32:10 0897УНМ SIGNAL RED / 0.246
2013/08/12 15:12:22 0944УНР SIGNAL RED / 0.074
2013/08/12 13:20:36 0955УНР SIGNAL RED / 0.049
2013/08/12 11:54:23 0990УНМ SIGNAL RED / 0.114
2013/08/12 12:20:00 1007УНО SIGNAL RED / 0.399
2013/08/12 20:11:14 1037УНБ SIGNAL RED / 0.102
2013/08/12 03:35:22 1204УНМ SIGNAL RED / 4.408
2013/08/12 07:08:04 1402УБС SIGNAL RED / 0.148
2013/08/12 11:10:53 1420УНУ SIGNAL RED / 0.077
2013/08/12 13:53:06 1447УНХ SIGNAL RED / 0.089
2013/08/12 23:07:50 1492УБЛ SIGNAL RED / 0.058
2013/08/12 15:38:03 1589УНС SIGNAL RED / 0.146
2013/08/12 15:54:53 1715УНА SIGNAL RED / 0.115
2013/08/12 14:52:57 1754УНБ SIGNAL RED / 0.449
2013/08/12 04:25:23 1814УНЕ SIGNAL RED / 0.127
2013/08/12 14:02:43 1887УНЭ SIGNAL RED / 0.048
2013/08/12 14:04:25 1997УНО SIGNAL RED / 0.186
2013/08/12 15:05:04 2084УНХ SIGNAL RED / 0.14
2013/08/12 12:31:19 2102УНЭ SIGNAL RED / 0.129
2013/08/12 06:22:13 2117УНО SIGNAL RED / 0.053
2013/08/12 17:34:01 2123УНЦ SIGNAL RED / 0.049
2013/08/12 21:21:32 2219УНЯ SIGNAL RED / 0.065
2013/08/12 13:33:23 2222ДАР SIGNAL RED / 0.122
2013/08/12 10:18:59 2283УББ SIGNAL RED / 0.654
2013/08/12 07:07:03 2356УБЧ SIGNAL RED / 0.05
2013/08/12 17:02:10 2482УНП SIGNAL RED / 0.179
2013/08/12 13:50:56 2544УНО SIGNAL RED / 0.366
2013/08/12 08:29:16 2558УНО SIGNAL RED / 0.125
2013/08/12 15:25:13 2595УБҮ SIGNAL RED / 0.077
2013/08/12 13:03:19 2722УНА SIGNAL RED / 0.258
2013/08/12 13:55:23 2836УНП SIGNAL RED / 0.047
2013/08/12 11:43:06 2837УНЧ SIGNAL RED / 0.066
2013/08/12 22:39:15 2848УНӨ SIGNAL RED / 0.09
2013/08/12 17:29:42 2920УНХ SIGNAL RED / 0.109
2013/08/12 18:49:14 2960УБА SIGNAL RED / 0.109
2013/08/12 18:26:21 3168УНП SIGNAL RED / 3.109
2013/08/12 14:04:27 3196УБМ SIGNAL RED / 0.294
2013/08/12 10:55:28 3240УБЕ SIGNAL RED / 0.124
2013/08/12 07:35:40 3253УНГ SIGNAL RED / 0.076
2013/08/12 15:36:13 3347УБЧ SIGNAL RED / 0.081
2013/08/12 06:51:46 3402УБТ SIGNAL RED / 0.242
2013/08/12 16:09:31 3419УБЛ SIGNAL RED / 0.063
2013/08/12 13:15:18 3438УНХ SIGNAL RED / 2.544
2013/08/12 16:11:14 3473УБИ SIGNAL RED / 0.065
2013/08/12 19:17:44 3523УБӨ SIGNAL RED / 9.279
2013/08/12 11:15:19 3610УНП SIGNAL RED / 0.194
2013/08/12 21:25:57 4042УНУ SIGNAL RED / 0.061
2013/08/12 08:16:15 4064УНЛ SIGNAL RED / 0.052
2013/08/12 21:51:14 4149УБП SIGNAL RED / 0.188
2013/08/12 14:06:18 4333УБЗ SIGNAL RED / 0.157
2013/08/12 12:54:54 4362УНЯ SIGNAL RED / 0.178
2013/08/12 09:40:49 4365УНС SIGNAL RED / 0.343
2013/08/12 08:05:10 4557УБИ SIGNAL RED / 1.651
2013/08/12 23:59:15 4585УНН SIGNAL RED / 1.881
2013/08/12 21:47:14 4705УНУ SIGNAL RED / 0.15
2013/08/12 13:27:53 4775УНЛ SIGNAL RED / 0.15
2013/08/12 10:03:58 4817УНУ SIGNAL RED / 0.146
2013/08/12 13:12:55 4923УНД SIGNAL RED / 0.194
2013/08/12 23:34:13 4946УНУ SIGNAL RED / 0.076
2013/08/12 22:46:32 5088УНМ SIGNAL RED / 0.12
2013/08/12 03:42:26 5274УНЛ SIGNAL RED / 4.373
2013/08/12 10:00:14 5412УНМ SIGNAL RED / 0.078
2013/08/12 00:59:50 5495ТӨВ SIGNAL RED / 0.115
2013/08/12 08:32:12 5496УНП SIGNAL RED / 0.397
2013/08/12 19:39:43 5512УНУ SIGNAL RED / 0.224
2013/08/12 13:37:19 5763УБИ SIGNAL RED / 0.087
2013/08/12 07:22:11 6023УБР SIGNAL RED / 0.085
2013/08/12 14:30:12 6133УНБ SIGNAL RED / 0.048
2013/08/12 08:14:23 6157УБИ SIGNAL RED / 0.06
2013/08/12 10:29:45 6168УНЯ SIGNAL RED / 0.222
2013/08/12 04:36:35 6220ДГО SIGNAL RED / 0.313
2013/08/12 22:57:07 6370УНӨ SIGNAL RED / 0.098
2013/08/12 18:01:16 6514УНЛ SIGNAL RED / 0.241
2013/08/12 08:12:43 6710УНХ SIGNAL RED / 0.139
2013/08/12 22:49:30 6805УНУ SIGNAL RED / 0.148
2013/08/12 06:17:38 6868УНТ SIGNAL RED / 4.143
2013/08/12 13:04:04 6915УББ SIGNAL RED / 0.102
2013/08/12 07:27:39 6917УНЧ SIGNAL RED / 0.098
2013/08/12 11:47:04 6938УНО SIGNAL RED / 0.122
2013/08/12 18:15:14 6947УНА SIGNAL RED / 0.047
2013/08/12 00:29:07 7113УНР SIGNAL RED / 0.153
2013/08/12 19:59:16 7123УНБ SIGNAL RED / 0.175
2013/08/12 14:32:53 7169УБЗ SIGNAL RED / 0.277
2013/08/12 18:09:14 7310УНЧ SIGNAL RED / 0.053
2013/08/12 08:51:31 7319УНС SIGNAL RED / 0.041
2013/08/12 00:59:08 7514УНУ SIGNAL RED / 0.089
2013/08/12 14:33:54 7542УНЗ SIGNAL RED / 0.273
2013/08/12 08:05:12 7577УНЭ SIGNAL RED / 1.848
2013/08/12 01:30:18 7691УНЧ SIGNAL RED / 6.821
2013/08/12 23:27:37 7877УНТ SIGNAL RED / 2.715
2013/08/12 17:27:15 7887УНЕ SIGNAL RED / 0.087
2013/08/12 02:44:55 7914УНЦ SIGNAL RED / 0.163
2013/08/12 16:33:15 8034УБС SIGNAL RED / 0.072
2013/08/12 08:46:46 8172УНЧ SIGNAL RED / 0.04
2013/08/12 11:49:18 8173УНР SIGNAL RED / 0.083
2013/08/12 08:58:09 8252УНН SIGNAL RED / 0.086
2013/08/12 09:27:19 8591УНН SIGNAL RED / 0.063
2013/08/12 08:43:08 8648УНХ SIGNAL RED / 5.265
2013/08/12 12:59:02 8764УНО SIGNAL RED / 0.54
2013/08/12 14:39:23 8783УБС SIGNAL RED / 0.048
2013/08/12 08:48:04 8802УНС SIGNAL RED / 0.154
2013/08/12 17:26:09 8930УНУ SIGNAL RED / 0.056
2013/08/12 13:48:55 8939УБЯ SIGNAL RED / 0.247
2013/08/12 02:29:16 9007УБТ SIGNAL RED / 0.075
2013/08/12 23:29:23 9118УНП SIGNAL RED / 2.763
2013/08/12 23:29:10 9131УНЯ SIGNAL RED / 1.435
2013/08/12 15:35:22 9205УНЗ SIGNAL RED / 0.208
2013/08/12 08:54:58 9231УНТ SIGNAL RED / 2.219
2013/08/12 03:52:34 9246УНЛ SIGNAL RED / 1.597
2013/08/12 03:15:40 9261УНӨ SIGNAL RED / 0.045
2013/08/12 14:02:46 9307УНУ SIGNAL RED / 0.312
2013/08/12 23:26:08 9309УНЭ SIGNAL RED / 0.045
2013/08/12 20:09:14 9407УНХ SIGNAL RED / 0.13
2013/08/12 09:13:18 9409УНС SIGNAL RED / 0.051
2013/08/12 07:19:10 9503УНА SIGNAL RED / 0.632
2013/08/12 16:27:14 9523УНХ SIGNAL RED / 0.045
2013/08/12 07:50:15 9637УНЗ SIGNAL RED / 0.152
2013/08/12 08:45:07 9680УНР SIGNAL RED / 0.044
2013/08/12 17:08:06 9945УНЗ SIGNAL RED / 0.641
2013/08/12 10:04:53 9952УБД SIGNAL RED / 0.126
2013/08/12 06:20:26 9957УБЛ SIGNAL RED / 0.32
2013/08/12 21:01:46 9991УНӨ SIGNAL RED / 0.048
PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2013/08/12 07:23:45 0002БРА SPEED 82km/h
2013/08/12 11:17:07 0010УБР SPEED 69km/h
2013/08/12 08:26:15 0019УНЗ SPEED 77km/h
2013/08/12 08:55:37 0029УНП SPEED 67km/h
2013/08/12 11:16:16 0039УНҮ SPEED 88km/h
2013/08/12 07:40:06 0054УНН SPEED 73km/h
2013/08/12 07:16:30 0055УБЗ SPEED 86km/h
2013/08/12 18:20:37 0072УНИ SPEED 73km/h
2013/08/12 03:25:06 0088УНБ SPEED 75km/h
2013/08/12 06:44:36 0131УНМ SPEED 71km/h
2013/08/12 06:00:01 0147УНС SPEED 69km/h
2013/08/12 02:08:18 0158УНБ SPEED 76km/h
2013/08/12 06:09:11 0166УНО SPEED 75km/h
2013/08/12 16:18:19 0169УНС SPEED 96km/h
2013/08/12 22:54:20 0188УНЯ SPEED 72km/h
2013/08/12 08:03:25 0278УБЧ SPEED 70km/h
2013/08/12 12:39:01 0282УБЭ SPEED 73km/h
2013/08/12 09:46:18 0290УБП SPEED 69km/h
2013/08/12 05:25:39 0306УНУ SPEED 99km/h
2013/08/12 18:21:09 0313УНБ SPEED 72km/h
2013/08/12 06:17:10 0324УБЦ SPEED 74km/h
2013/08/12 13:07:29 0327УНЧ SPEED 70km/h
2013/08/12 07:18:30 0362УНӨ SPEED 76km/h
2013/08/12 00:57:46 0402УНТ SPEED 72km/h
2013/08/12 23:11:50 0423УНМ SPEED 74km/h
2013/08/12 09:42:34 0438УНО SPEED 66km/h
2013/08/12 07:03:28 0477УНВ SPEED 79km/h
2013/08/12 15:06:01 0518УНУ SPEED 76km/h
2013/08/12 13:27:57 0537УБҮ SPEED 70km/h
2013/08/12 06:19:16 0576УНҮ SPEED 79km/h
2013/08/12 06:05:40 0594УНТ SPEED 76km/h
2013/08/12 06:00:22 0600УНӨ SPEED 69km/h
2013/08/12 09:04:04 0617УНМ SPEED 69km/h
2013/08/12 09:20:10 0621УНЭ SPEED 75km/h
2013/08/12 01:59:26 0632УБН SPEED 76km/h
2013/08/12 02:34:49 0698УНР SPEED 78km/h
2013/08/12 22:36:55 0701УНА SPEED 72km/h
2013/08/12 00:10:58 0705УНЭ SPEED 71km/h
2013/08/12 01:13:30 0706УНЛ SPEED 71km/h
2013/08/12 22:38:49 0712УБТ SPEED 73km/h
2013/08/12 06:04:08 0759УБР SPEED 70km/h
2013/08/12 21:35:18 0789УНТ SPEED 72km/h
2013/08/12 21:26:56 0804УНС SPEED 70km/h
2013/08/12 23:56:47 0807УНО SPEED 74km/h
2013/08/12 01:44:00 0815УНМ SPEED 66km/h
2013/08/12 09:41:07 0840УНК SPEED 67km/h
2013/08/12 05:01:47 0871УНӨ SPEED 72km/h
2013/08/12 01:39:07 0883УБД SPEED 70km/h
2013/08/12 01:03:58 0885УНЗ SPEED 70km/h
2013/08/12 00:10:34 0885УНК SPEED 83km/h
2013/08/12 06:52:00 0957УНБ SPEED 78km/h
2013/08/12 22:50:37 0973УНМ SPEED 71km/h
2013/08/12 16:46:12 0978УНА SPEED 72km/h
2013/08/12 17:05:41 0984УНА SPEED 69km/h
2013/08/12 17:01:34 1064УНӨ SPEED 74km/h
2013/08/12 02:27:48 1101УБГ SPEED 74km/h
2013/08/12 20:50:38 1113УНЛ SPEED 65km/h
2013/08/12 00:34:04 1118УНВ SPEED 67km/h
2013/08/12 18:14:24 1142УНБ SPEED 72km/h
2013/08/12 06:13:09 1176УНЗ SPEED 77km/h
2013/08/12 01:04:17 1194УНБ SPEED 88km/h
2013/08/12 07:22:54 1205УНМ SPEED 70km/h
2013/08/12 08:24:59 1219УНР SPEED 69km/h
2013/08/12 12:08:27 1247УНН SPEED 78km/h
2013/08/12 00:15:53 1265УНХ SPEED 82km/h
2013/08/12 05:42:43 1284УНМ SPEED 76km/h
2013/08/12 22:34:01 1307УНМ SPEED 72km/h
2013/08/12 08:08:08 1368УНМ SPEED 66km/h
2013/08/12 05:54:43 1412УНС SPEED 67km/h
2013/08/12 04:33:47 1429УНХ SPEED 70km/h
2013/08/12 22:09:31 1433УНП SPEED 75km/h
2013/08/12 06:09:05 1436УНТ SPEED 68km/h
2013/08/12 09:58:59 1439УНО SPEED 74km/h
2013/08/12 05:10:04 1445УНС SPEED 71km/h
2013/08/12 07:35:45 1445УНС SPEED 67km/h
2013/08/12 22:34:24 1484УНА SPEED 72km/h
2013/08/12 00:13:00 1507УНХ SPEED 70km/h
2013/08/12 05:52:13 1518УНЛ SPEED 71km/h
2013/08/12 05:18:04 1525УНХ SPEED 72km/h
2013/08/12 06:34:22 1558УНП SPEED 67km/h
2013/08/12 05:47:56 1616УНН SPEED 68km/h
2013/08/12 06:16:52 1645УНП SPEED 78km/h
2013/08/12 22:36:51 1676УНО SPEED 73km/h
2013/08/12 01:16:35 1723УНХ SPEED 72km/h
2013/08/12 05:56:22 1739УНМ SPEED 71km/h
2013/08/12 09:02:16 1743УНО SPEED 69km/h
2013/08/12 07:33:53 1795УНЗ SPEED 79km/h
2013/08/12 23:38:30 1832УНЭ SPEED 73km/h
2013/08/12 09:21:57 1868УБИ SPEED 76km/h
2013/08/12 10:10:58 1895УНБ SPEED 67km/h
2013/08/12 07:30:30 1953УНХ SPEED 68km/h
2013/08/12 18:54:46 1995УНВ SPEED 85km/h
2013/08/12 06:05:40 2005УНӨ SPEED 93km/h
2013/08/12 01:04:48 2019УНЦ SPEED 70km/h
2013/08/12 10:18:34 2032УНХ SPEED 71km/h
2013/08/12 00:48:25 2094УБӨ SPEED 66km/h
2013/08/12 09:01:31 2097УБР SPEED 71km/h
2013/08/12 04:00:47 2132ӨВР SPEED 70km/h
2013/08/12 05:21:36 2186УНП SPEED 84km/h
2013/08/12 08:05:17 2197УНН SPEED 70km/h
2013/08/12 06:22:56 2207УНП SPEED 75km/h
2013/08/12 01:48:57 2250УНЭ SPEED 73km/h
2013/08/12 17:26:57 2363УНЛ SPEED 77km/h
2013/08/12 14:59:08 2372УНО SPEED 72km/h
2013/08/12 23:36:54 2414УВХ SPEED 69km/h
2013/08/12 05:57:43 2415УБЧ SPEED 75km/h
2013/08/12 05:46:56 2418УНЛ SPEED 84km/h
2013/08/12 05:22:13 2444УНЛ SPEED 77km/h
2013/08/12 07:59:45 2469ДАХ SPEED 66km/h
2013/08/12 07:13:27 2538УНЛ SPEED 76km/h
2013/08/12 04:47:24 2570УНМ SPEED 75km/h
2013/08/12 06:23:37 2570УНМ SPEED 78km/h
2013/08/12 00:18:49 2655УНМ SPEED 69km/h
2013/08/12 08:21:26 2662БРА SPEED 76km/h
2013/08/12 04:59:47 2704УНЧ SPEED 73km/h
2013/08/12 05:43:32 2729ТӨВ SPEED 79km/h
2013/08/12 15:05:08 2827УНБ SPEED 74km/h
2013/08/12 19:50:28 2853УБЗ SPEED 78km/h
2013/08/12 06:05:41 2865УНХ SPEED 75km/h
2013/08/12 02:57:07 2867УНБ SPEED 74km/h
2013/08/12 18:34:03 2877УНС SPEED 79km/h
2013/08/12 04:07:40 2886УНА SPEED 88km/h
2013/08/12 11:06:04 2889УБС SPEED 67km/h
2013/08/12 08:03:27 2904УНЛ SPEED 72km/h
2013/08/12 01:06:27 2966УНИ SPEED 75km/h
2013/08/12 08:18:36 2979УНК SPEED 73km/h
2013/08/12 23:25:20 3005СЭҮ SPEED 67km/h
2013/08/12 23:34:38 3028УНН SPEED 69km/h
2013/08/12 08:10:16 3050УНИ SPEED 73km/h
2013/08/12 22:17:58 3053УНО SPEED 69km/h
2013/08/12 21:53:11 3060УНВ SPEED 68km/h
2013/08/12 02:35:24 3088УНО SPEED 70km/h
2013/08/12 01:12:53 3099УНЯ SPEED 70km/h
2013/08/12 07:40:55 3112УНЦ SPEED 68km/h
2013/08/12 09:01:01 3138УНӨ SPEED 71km/h
2013/08/12 11:14:45 3150УБС SPEED 74km/h
2013/08/12 23:02:54 3150УБС SPEED 74km/h
2013/08/12 22:39:12 3181УНА SPEED 74km/h
2013/08/12 18:56:29 3205УНӨ SPEED 80km/h
2013/08/12 23:18:01 3234УНН SPEED 71km/h
2013/08/12 22:56:45 3320УНП SPEED 70km/h
2013/08/12 09:53:11 3330УНЦ SPEED 68km/h
2013/08/12 00:41:41 3336УНХ SPEED 85km/h
2013/08/12 06:14:29 3340СЭҮ SPEED 79km/h
2013/08/12 06:35:47 3363УНХ SPEED 71km/h
2013/08/12 00:23:15 3404УНМ SPEED 75km/h
2013/08/12 08:14:33 3434УНУ SPEED 72km/h
2013/08/12 01:09:23 3437УБТ SPEED 81km/h
2013/08/12 10:53:05 3448УНР SPEED 69km/h
2013/08/12 05:58:15 3461УНС SPEED 67km/h
2013/08/12 02:24:49 3468УНН SPEED 75km/h
2013/08/12 06:30:43 3487УНХ SPEED 76km/h
2013/08/12 07:24:48 3489АРА SPEED 71km/h
2013/08/12 01:02:47 3493УНЛ SPEED 78km/h
2013/08/12 17:21:46 3523УНХ SPEED 77km/h
2013/08/12 06:32:38 3528УНЗ SPEED 72km/h
2013/08/12 06:24:33 3539УНГ SPEED 75km/h
2013/08/12 14:34:21 3554УНЦ SPEED 67km/h
2013/08/12 06:22:04 3556УНТ SPEED 79km/h
2013/08/12 09:21:37 3590СЭҮ SPEED 69km/h
2013/08/12 07:29:58 3615УНИ SPEED 68km/h
2013/08/12 07:05:06 3637УНӨ SPEED 94km/h
2013/08/12 10:22:36 3679УНЦ SPEED 67km/h
2013/08/12 19:46:03 3683УНМ SPEED 69km/h
2013/08/12 21:39:23 3691УБЦ SPEED 68km/h
2013/08/12 23:45:01 3775УНӨ SPEED 68km/h
2013/08/12 23:58:02 3791УБИ SPEED 73km/h
2013/08/12 11:15:19 3843УБЭ SPEED 83km/h
2013/08/12 12:49:07 3898УНН SPEED 68km/h
2013/08/12 14:24:47 3978УНП SPEED 72km/h
2013/08/12 22:49:58 3999УНЧ SPEED 76km/h
2013/08/12 07:58:34 4022УБС SPEED 73km/h
2013/08/12 04:01:31 4033УНХ SPEED 74km/h
2013/08/12 09:33:20 4033УНЯ SPEED 70km/h
2013/08/12 08:04:59 4045УНЯ SPEED 67km/h
2013/08/12 00:25:24 4091УНӨ SPEED 68km/h
2013/08/12 11:12:23 4103УНЭ SPEED 70km/h
2013/08/12 03:41:32 4105УБЗ SPEED 73km/h
2013/08/12 02:28:42 4159УНЗ SPEED 70km/h
2013/08/12 07:17:27 4177УНЧ SPEED 69km/h
2013/08/12 03:23:39 4181УНЧ SPEED 87km/h
2013/08/12 22:12:00 4243УНГ SPEED 70km/h
2013/08/12 22:11:44 4289УНБ SPEED 71km/h
2013/08/12 14:18:22 4404УНЧ SPEED 70km/h
2013/08/12 00:31:20 4437УНБ SPEED 81km/h
2013/08/12 02:02:13 4440УНП SPEED 89km/h
2013/08/12 05:32:05 4471УНМ SPEED 80km/h
2013/08/12 17:48:02 4493УНЭ SPEED 72km/h
2013/08/12 17:03:28 4708УНУ SPEED 70km/h
2013/08/12 23:18:13 4731УНХ SPEED 78km/h
2013/08/12 10:00:45 4744УНА SPEED 67km/h
2013/08/12 03:40:27 4753УНТ SPEED 78km/h
2013/08/12 01:29:22 4805УНЛ SPEED 70km/h
2013/08/12 02:59:00 4807УБТ SPEED 92km/h
2013/08/12 08:57:12 4822УБӨ SPEED 70km/h
2013/08/12 22:38:07 4838УНЧ SPEED 76km/h
2013/08/12 01:44:32 4856УБЧ SPEED 80km/h
2013/08/12 03:22:29 4863УНН SPEED 70km/h
2013/08/12 08:02:02 4891УНЛ SPEED 70km/h
2013/08/12 15:22:05 4892УНД SPEED 74km/h
2013/08/12 20:36:30 4924УНТ SPEED 66km/h
2013/08/12 06:45:37 5044УНУ SPEED 75km/h
2013/08/12 07:31:51 5068УНЭ SPEED 76km/h
2013/08/12 17:20:39 5073УНХ SPEED 74km/h
2013/08/12 02:13:00 5129УНЭ SPEED 71km/h
2013/08/12 05:46:57 5137УБР SPEED 70km/h
2013/08/12 05:00:32 5159УНТ SPEED 68km/h
2013/08/12 06:05:20 5166УБЯ SPEED 71km/h
2013/08/12 07:57:52 5208УНА SPEED 69km/h
2013/08/12 08:04:44 5233УНЯ SPEED 73km/h
2013/08/12 07:34:23 5250УНЦ SPEED 73km/h
2013/08/12 06:43:11 5255УНӨ SPEED 71km/h
2013/08/12 06:44:16 5292УНЦ SPEED 72km/h
2013/08/12 07:23:34 5293УНТ SPEED 70km/h
2013/08/12 03:37:55 5391УНМ SPEED 77km/h
2013/08/12 01:48:14 5397УНТ SPEED 70km/h
2013/08/12 09:49:05 5420УНЛ SPEED 73km/h
2013/08/12 22:14:51 5453УНЧ SPEED 70km/h
2013/08/12 23:18:17 5454УНЯ SPEED 77km/h
2013/08/12 06:00:17 5459УНЗ SPEED 75km/h
2013/08/12 05:30:14 5490УНХ SPEED 87km/h
2013/08/12 21:33:20 5556УНК SPEED 66km/h
2013/08/12 06:07:40 5566УБН SPEED 79km/h
2013/08/12 06:04:23 5588УББ SPEED 88km/h
2013/08/12 18:13:32 5647УНР SPEED 70km/h
2013/08/12 06:53:48 5738УНТ SPEED 70km/h
2013/08/12 02:36:28 5760УНС SPEED 69km/h
2013/08/12 14:24:41 5775УНД SPEED 75km/h
2013/08/12 12:17:28 5777УНЯ SPEED 70km/h
2013/08/12 06:55:38 5841УНЯ SPEED 72km/h
2013/08/12 00:52:55 5882УНЯ SPEED 74km/h
2013/08/12 23:19:52 5883УНС SPEED 86km/h
2013/08/12 05:32:03 5894УНА SPEED 72km/h
2013/08/12 07:57:20 5897УБП SPEED 75km/h
2013/08/12 02:57:06 5952УНЧ SPEED 71km/h
2013/08/12 04:14:58 5966УБЛ SPEED 74km/h
2013/08/12 02:05:18 5982УНТ SPEED 75km/h
2013/08/12 15:21:59 6004УНА SPEED 73km/h
2013/08/12 07:34:25 6007УБӨ SPEED 73km/h
2013/08/12 00:40:53 6023УНЯ SPEED 76km/h
2013/08/12 02:25:13 6037УБВ SPEED 73km/h
2013/08/12 09:03:29 6062УНЛ SPEED 70km/h
2013/08/12 14:57:07 6065УНН SPEED 70km/h
2013/08/12 06:07:28 6099УНУ SPEED 88km/h
2013/08/12 15:31:33 6100УНХ SPEED 75km/h
2013/08/12 05:49:31 6120УБК SPEED 78km/h
2013/08/12 22:06:21 6128УНХ SPEED 68km/h
2013/08/12 11:50:24 6188УНЛ SPEED 70km/h
2013/08/12 17:00:27 6198УНХ SPEED 79km/h
2013/08/12 01:31:41 6201НАА SPEED 73km/h
2013/08/12 06:31:06 6237УНТ SPEED 81km/h
2013/08/12 02:22:03 6286УНА SPEED 75km/h
2013/08/12 03:23:16 6315УНА SPEED 79km/h
2013/08/12 22:30:08 6320УНЦ SPEED 68km/h
2013/08/12 06:15:15 6342УНӨ SPEED 72km/h
2013/08/12 09:41:55 6350УНӨ SPEED 69km/h
2013/08/12 07:11:13 6373УБЗ SPEED 72km/h
2013/08/12 07:03:32 6389УНЗ SPEED 76km/h
2013/08/12 08:17:50 6402УНЧ SPEED 69km/h
2013/08/12 07:32:20 6404УНЭ SPEED 73km/h
2013/08/12 06:18:10 6425УНР SPEED 68km/h
2013/08/12 03:05:26 6460УНП SPEED 67km/h
2013/08/12 07:06:41 6498УНЗ SPEED 76km/h
2013/08/12 11:03:33 6536УНӨ SPEED 70km/h
2013/08/12 08:14:18 6622УБҮ SPEED 68km/h
2013/08/12 06:59:39 6630УБА SPEED 67km/h
2013/08/12 02:01:28 6653УБС SPEED 80km/h
2013/08/12 12:41:02 6688УНН SPEED 67km/h
2013/08/12 01:45:42 6767УБУ SPEED 78km/h
2013/08/12 07:11:19 6819УНП SPEED 71km/h
2013/08/12 06:04:28 6825УНТ SPEED 78km/h
2013/08/12 09:16:36 6845УНП SPEED 72km/h
2013/08/12 23:22:22 6898УНӨ SPEED 67km/h
2013/08/12 06:05:14 6989УНК SPEED 80km/h
2013/08/12 02:27:48 7023УНӨ SPEED 72km/h
2013/08/12 04:47:23 7055УНЗ SPEED 79km/h
2013/08/12 03:12:06 7077НАА SPEED 81km/h
2013/08/12 18:54:10 7079УНМ SPEED 73km/h
2013/08/12 04:04:00 7098УНЭ SPEED 71km/h
2013/08/12 16:09:18 7105УНС SPEED 75km/h
2013/08/12 06:47:39 7137УБЧ SPEED 89km/h
2013/08/12 09:20:07 7175УНЦ SPEED 67km/h
2013/08/12 07:28:48 7249УНЛ SPEED 78km/h
2013/08/12 05:44:12 7265УНЛ SPEED 70km/h
2013/08/12 05:47:03 7282УНМ SPEED 74km/h
2013/08/12 03:12:39 7327УНТ SPEED 68km/h
2013/08/12 09:58:10 7373УБЦ SPEED 69km/h
2013/08/12 03:24:34 7377УНН SPEED 71km/h
2013/08/12 02:22:49 7378УНТ SPEED 72km/h
2013/08/12 07:10:24 7413УНЯ SPEED 72km/h
2013/08/12 12:59:10 7427УНЧ SPEED 73km/h
2013/08/12 14:35:51 7433УБП SPEED 71km/h
2013/08/12 05:26:17 7483УНП SPEED 79km/h
2013/08/12 01:05:03 7485УНЦ SPEED 72km/h
2013/08/12 09:03:34 7528УБЕ SPEED 68km/h
2013/08/12 00:49:20 7529УНТ SPEED 66km/h
2013/08/12 23:18:58 7530УНӨ SPEED 70km/h
2013/08/12 01:45:43 7542УНӨ SPEED 73km/h
2013/08/12 07:17:31 7582УБХ SPEED 72km/h
2013/08/12 22:52:15 7623УБЦ SPEED 71km/h
2013/08/12 23:25:40 7623УНУ SPEED 74km/h
2013/08/12 14:31:24 7700УНР SPEED 70km/h
2013/08/12 09:04:01 7714УНТ SPEED 67km/h
2013/08/12 03:13:52 7723ДАХ SPEED 69km/h
2013/08/12 10:24:19 7733УНБ SPEED 69km/h
2013/08/12 00:49:56 7751УНЯ SPEED 74km/h
2013/08/12 22:45:08 7756УНЗ SPEED 68km/h
2013/08/12 03:24:23 7810УНЭ SPEED 72km/h
2013/08/12 17:00:48 7822УНЯ SPEED 67km/h
2013/08/12 05:40:44 7843УНН SPEED 70km/h
2013/08/12 00:36:47 7868УНО SPEED 74km/h
2013/08/12 00:44:28 7905УНТ SPEED 78km/h
2013/08/12 06:14:53 7909УНЯ SPEED 75km/h
2013/08/12 22:58:54 7931УНС SPEED 71km/h
2013/08/12 07:22:41 7973УБЛ SPEED 72km/h
2013/08/12 06:00:12 7999УНО SPEED 80km/h
2013/08/12 02:40:58 8013УНС SPEED 75km/h
2013/08/12 08:35:42 8014УНП SPEED 67km/h
2013/08/12 01:00:25 8018УНЦ SPEED 70km/h
2013/08/12 10:34:42 8037УНА SPEED 76km/h
2013/08/12 12:11:54 8039УНМ SPEED 72km/h
2013/08/12 05:46:28 8039УНТ SPEED 72km/h
2013/08/12 19:55:35 8046УББ SPEED 82km/h
2013/08/12 06:32:05 8067УНӨ SPEED 79km/h
2013/08/12 07:10:19 8135НАА SPEED 68km/h
2013/08/12 08:17:38 8143УБР SPEED 70km/h
2013/08/12 05:30:53 8163УБЕ SPEED 75km/h
2013/08/12 17:00:27 8180УБЭ SPEED 68km/h
2013/08/12 08:32:01 8248УНУ SPEED 77km/h
2013/08/12 01:02:02 8258УНЭ SPEED 69km/h
2013/08/12 00:34:36 8316УНБ SPEED 71km/h
2013/08/12 01:48:53 8328УНП SPEED 75km/h
2013/08/12 18:18:18 8332УНО SPEED 70km/h
2013/08/12 06:10:03 8376УНУ SPEED 75km/h
2013/08/12 23:04:08 8387УНО SPEED 80km/h
2013/08/12 08:01:50 8395УНХ SPEED 72km/h
2013/08/12 00:33:53 8399УБР SPEED 68km/h
2013/08/12 19:32:03 8400УНМ SPEED 72km/h
2013/08/12 00:37:26 8412УНӨ SPEED 70km/h
2013/08/12 23:05:16 8472УНТ SPEED 72km/h
2013/08/12 13:02:01 8488УНГ SPEED 88km/h
2013/08/12 06:51:15 8492УНУ SPEED 70km/h
2013/08/12 11:15:20 8495УНУ SPEED 76km/h
2013/08/12 08:45:02 8517УНЭ SPEED 67km/h
2013/08/12 06:24:04 8555УНМ SPEED 70km/h
2013/08/12 00:44:01 8622УНӨ SPEED 79km/h
2013/08/12 10:19:41 8679УНМ SPEED 75km/h
2013/08/12 02:54:27 8722УНА SPEED 76km/h
2013/08/12 04:33:44 8722УНА SPEED 73km/h
2013/08/12 08:07:55 8778УНР SPEED 67km/h
2013/08/12 17:16:30 8785УНР SPEED 71km/h
2013/08/12 23:38:24 8789УБТ SPEED 81km/h
2013/08/12 05:29:53 8848УНС SPEED 93km/h
2013/08/12 06:30:54 8885УНП SPEED 74km/h
2013/08/12 22:09:14 8885УНЧ SPEED 68km/h
2013/08/12 06:57:24 8890УБВ SPEED 71km/h
2013/08/12 06:19:01 8898УБҮ SPEED 106km/h
2013/08/12 08:24:47 8900УНӨ SPEED 79km/h
2013/08/12 07:19:18 8949УНЧ SPEED 69km/h
2013/08/12 08:12:25 8985УНЧ SPEED 68km/h
2013/08/12 02:18:10 8994УНЦ SPEED 68km/h
2013/08/12 09:00:07 9060УНИ SPEED 68km/h
2013/08/12 07:17:06 9096УНГ SPEED 70km/h
2013/08/12 07:38:19 9111УНЭ SPEED 68km/h
2013/08/12 06:25:43 9115УНЯ SPEED 83km/h
2013/08/12 11:22:07 9143УНБ SPEED 75km/h
2013/08/12 05:18:36 9167УНУ SPEED 73km/h
2013/08/12 07:09:26 9177УНХ SPEED 75km/h
2013/08/12 12:43:22 9184УНЭ SPEED 74km/h
2013/08/12 06:35:44 9188УНТ SPEED 74km/h
2013/08/12 02:16:46 9199УНХ SPEED 67km/h
2013/08/12 04:48:35 9221УНС SPEED 69km/h
2013/08/12 08:56:07 9229УНК SPEED 75km/h
2013/08/12 23:41:39 9274УБЗ SPEED 68km/h
2013/08/12 06:46:07 9316УНӨ SPEED 73km/h
2013/08/12 05:51:43 9321УНЯ SPEED 80km/h
2013/08/12 15:09:10 9354УНТ SPEED 74km/h
2013/08/12 11:45:47 9358УНЦ SPEED 79km/h
2013/08/12 05:23:03 9373УБЦ SPEED 72km/h
2013/08/12 04:59:11 9378УНЧ SPEED 79km/h
2013/08/12 07:51:00 9383УНМ SPEED 67km/h
2013/08/12 07:13:05 9383УНС SPEED 67km/h
2013/08/12 05:38:19 9434УНЦ SPEED 73km/h
2013/08/12 07:23:19 9469УНТ SPEED 74km/h
2013/08/12 22:15:03 9494УБЯ SPEED 79km/h
2013/08/12 03:51:48 9514УБН SPEED 89km/h
2013/08/12 06:27:52 9575УНЯ SPEED 81km/h
2013/08/12 22:24:48 9600УНМ SPEED 68km/h
2013/08/12 07:27:10 9625УБП SPEED 70km/h
2013/08/12 05:32:41 9649УНЯ SPEED 68km/h
2013/08/12 03:12:00 9677УНЦ SPEED 82km/h
2013/08/12 08:55:51 9723УНН SPEED 73km/h
2013/08/12 05:58:14 9741УНО SPEED 72km/h
2013/08/12 21:20:32 9754УНМ SPEED 84km/h
2013/08/12 07:16:08 9777УБҮ SPEED 84km/h
2013/08/12 22:26:05 9779УБҮ SPEED 67km/h
2013/08/12 07:28:18 9782УНХ SPEED 94km/h
2013/08/12 23:15:14 9809УНЕ SPEED 82km/h
2013/08/12 21:40:52 9895УНО SPEED 70km/h
2013/08/12 03:52:12 9898УБЯ SPEED 71km/h
2013/08/12 07:03:40 9960УНП SPEED 73km/h
2013/08/12 07:31:27 9997УБЛ SPEED 73km/h