Иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлын 90,1 хувийг шийдвэрлэжээ

2013-08-09 00:00:00
Нийслэлийн Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээний талаар иргэдэд лавлагаа мэдээлэл өгөх, судалгаа хийх, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх, нийслэлээс гарч буй бодлого шийдвэрт иргэдийн санаа бодлыг тусгах, төр иргэндээ шуурхай үйлчлэх зорилготойгоор байгуулагдсан юм. “Иргэд хүлээн авах төв” нь иргэдийн талархал, санал, гомдол, мэдэгдэл бүрийг шуурхай хүлээн авч, холбогдох байгууллага, албан хаагчдад шилжүүлэн, шийдвэрлэлтийн явц, байдалд хяналт тавин ажиллаж байна. “Иргэд хүлээн авах төв”-ийн 2013 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулж байна гэж Иргэд хүлээн авах төвөөс мэдээллээ.