Б.Гэрэлмаа эрхлэгчийг ажлаас чөлөөлөх тухай

2013-07-09 00:00:00
2013 оны 07 сарын 09 өдөр                                             дугаар Б/84                                              Улаанбаатар хот
     
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйл 29.2 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.2, 42 дугаар зүйлийн 42.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Хүүхдийн клиник 40 дүгээр сувиллын эрхлэгч Батаагийн Гэрэлмаа нь биеийн эрүүл мэндийн байдлын улмаас ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасны дагуу 2013 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсүгэй.
 
2.Хүүхдийн клиник 40 дүгээр сувиллын эрхлэгчийн ажлыг хүлээлцүүлэх комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
 
Дарга                          И.Наранцогт                     Нийслэлийн Боловсролын газрын
                                                                                  Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
                                                                                  даргын албан үүргийг түр орлон
                                                                                  гүйцэтгэгч          
Гишүүд:                      Х.Чинтогтох                       Нийслэлийн Боловсролын  Хяналт
                                                                                  шинжилгээ үнэлгээний хэлтсийн дарга                                                                                              
                                     З.Болормаа                      Нийслэлийн Боловсролын газрын
                                                                                  Сургуулийн өмнөх боловсролын
                                                                                   хяналт  шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн                                                                                            
                                     Ө.Алдармаа                      Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн
                                                                                  Боловсролын хэлтсийн дарга
Нарийн бичгийн дарга: Л.Ариунсанаа            Нийслэлийн Боловсролын газрын
                                                                                  Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
           
3.Б.Гэрэлмаад 6 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн тэтгэмж олгон, ажилласан хоногийн амралт болон бусад тооцоог хийж дуусгахыг Хүүхдийн клиник 40 дүгээр сувиллын Нягтлан бодогч /Д.Батцэнгэл/-д зөвшөөрсүгэй.
           
4.Тус сувиллын удирдлагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг нийслэлийн Боловсролын газар /Ц.Отгонбагана/-т даалгасугай.
 
 
 
 
                                     НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                     БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                     ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                         Э.БАТ-ҮҮЛ