Л.Бямбаахүү эрхлэгчийг ажлаас чөлөөлөх тухай

2013-07-09 00:00:00
2013 оны 07 сарын 09 өдөр                                            дугаар Б/83                                                Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйл 29.2 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.1.1 дэх заалт, Боловсролын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.15 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
 
1.Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч Лүндэнгийн Бямбаахүүг эрхлэгчийн ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлтийн дагуу 2013 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсүгэй.
 
2.6 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн ажлыг хүлээлцүүлэх комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
 
Дарга                          И.Наранцогт                 Нийслэлийн Боловсролын газрын
                                                                              Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн даргын
                                                                              албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч          
Гишүүд:                      Х.Чинтогтох                   Нийслэлийн Боловсролын  Хяналт
                                                                              шинжилгээ үнэлгээний хэлтсийн дарга                                                                                               
                                     З.Болормаа                  Нийслэлийн Боловсролын газрын
                                                                              Сургуулийн өмнөх боловсролын
                                                                              хяналт  шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн                                                                
                                    Ө.Алдармаа                  Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн
                                                                             Боловсролын хэлтсийн дарга
Нарийн бичгийн дарга: Л.Ариунсанаа       Нийслэлийн Боловсролын газрын
                                                                              Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
           
3. Л.Бямбаахүүтэй ажилласан хоногийн амралт болон холбогдох бусад тооцоог хийж дуусгахыг 6 дугаар цэцэрлэгийн Нягтлан бодогч /Л.Энхчимэг/-д зөвшөөрсүгэй.
 
4. Тус цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтын дүн гартал зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг нийслэлийн Боловсролын газар /Ц.Отгонбагана/-д даалгасугай.
 
 
 
 
                                   НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                   БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                   ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                         Э.БАТ-ҮҮЛ