Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019-11-14 09:10:18

2019 оны 11 сарын 14-ний өдөр                                     Дугаар А/1206                                         Улаанбаатар хот

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 98 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний  2.9.1 дэх заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрсийг хориглох тухай“ 62 дугаар тогтоол, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 3.2.1-д заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      1.Нийслэлийн гэр хорооллын айл өрхүүд болон Дулааны цахилгаан станцуудын галлагаанаас гарч байгаа үнсийг агаар орчны бохирдлыг бууруулах, хөрсний бохирдол үүсэхээс сэргийлэх зорилгоор судалгаа шинжилгээнд оруулах, эх үүсвэр дээр нь үнсийг ангилан ялгах, тээвэрлэх, дахин ашиглах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх арга ажиллагааны талаар санал боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

 

Ахлагч:                        -Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдлын асуудал хариуцсан

                                    төслүүдийн удирдагч, Нийслэлийн Засаг даргын орлогч

 

Гишүүд:                       -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  Хөгжлийн

                                    бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга;

                                                          

                                    -Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хог

                                     хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн дарга;

 

                                    -Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга;

 

                                    -Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын дарга;

 

                                    -Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга;

 

                                    -Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газрын дарга;

 

                                    -Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт,

                                     зохицуулалтын газрын дарга;

 

                                    -Нийслэлийн Байгаль орчны газрын дарга;

 

                                    -Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын дарга;

 

                                    -Барилга, хот байгуулалтын яамны харьяа Барилгын

                                     хөгжлийн төвийн захирал /зөвшилцсөнөөр/;

                           

                                     -“Дулааны цахилгаан станц-2, 3, 4“ ТӨХК–иудын

                                     удирдлагын төлөөлөл /зөвшилцсөнөөр/;

 

                                    -Шинжлэх ухааны академийн Хими, химийн технологийн

                                     хүрээлэнгийн захирал /зөвшилцсөнөөр/;

 

                                    -Шинжлэх ухаан, технологийн Их сургуулийн эрдэмтэн

                                     судлаачдын төлөөлөл /зөвшилцсөнөөр/;

 

                                    -“Монголын хог хаягдлыг дахин боловсруулах үндэсний

                                     холбоо” ТББ-ын ерөнхийлөгч;

 

                                    -“Монголын барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбоо”

                                     ТББ-ын гүйцэтгэх захирал; 

                                                                         

Нарийн бичгийн

дарга:                         -Нийслэлийн Байгаль орчны газрын Хүрээлэн буй орчин,

                                    байгалийн нөөцийн хэлтсийн дарга.

 

            2.Санал дүгнэлтийг 2019 оны 11 дүгээр сард багтаан боловсруулж  Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Д.Мөнхжаргал/-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

 

                                                   НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                                   БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                                   ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                  С.АМАРСАЙХАН