Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019-09-30 09:00:56

2019 оны 09 сарын 30-ны өдөр                                            Дугаар А/990                                      Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгөөр 2019 онд санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтын XII. I. I. 227 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 244 дүгээр тогтоол, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны А/69 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      1.Баянгол дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх “Нарны хороолол”-д “Гранд слаб” ХХК-ийн барьсан иж бүрэн тоног төхөөрөмж бүхий 960 хүүхдийн суудалтай сургууль, 280 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилга байгууламжийн үнийг өнөөгийн зах зээлийн жишгийн дагуу бууруулах чиглэлээр хэлэлцээ хийсний үндсэн дээр худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ажлын хэсгийн

дарга                                     -Нийслэлийн Засаг даргын Хүний хөгжил, нийгмийн

                                              бодлогын асуудал хариуцсан орлогч Ш.Анхмаа

           

Гишүүд:                                 -Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Санхүү,

                                              хөрөнгө оруулалтын газрын даргын үүрэг

                                              гүйцэтгэгч С.Нансалмаа /зөвшилцсөнөөр/; 

 

                                              -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого,

                                              төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Н.Отгонбаяр;

 

                                               -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль,

                                               эрх зүйн хэлтсийн дарга А.Даваажаргал;

 

                                               -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын

                                               хэлтсийн дарга М.Эрдэнэжаргал; 

 

                                               -Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга Ж.Гантулга;

 

                                               -Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын  газрын

                                                орлогч дарга Д.Рэнцэнбямба;

 

                                                -Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын

                                                Худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн дарга С.Батбаатар.

           

Нарийн бичгийн

дарга                                      -Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын  газрын

                                               Өмчийн бүртгэл, хувьчлалын хэлтсийн дарга Д.Итгэл.

 

      2.Холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж дүнг 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны дотор танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Ш.Анхмаа/-т даалгасугай.

 

       3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан 2019 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/262 дугаар захирамжийг хүчингүйд тооцсугай. 

 

 

  

 

 

 

 

                                              НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                              БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                              ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                   С.АМАРСАЙХАН