Дотоод аудитын хороог шинэчлэн байгуулах тухай

2019-08-27 08:20:08

2019 оны 08 сарын 27-ны өдөр                                      Дугаар А/882                                           Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

Дотоод аудитын хороог шинэчлэн

байгуулах тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Засгийн газрын 2015 оны “Дүрэм батлах тухай” 483 дугаар тогтоол, Сангийн сайдын “Дотоод аудитын хорооны дүрэм”-ийг шинэчлэн батлах тухай 2019 оны 29 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1.Нийслэлийн Дотоод аудитын хороог дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулсугай. Үүнд:

 

Дарга:                                     Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч

 

Гишүүд:                                  Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын асуудал

                                              хариуцсан нэгдүгээр орлогч

 

                                              Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөх /Төсөв, санхүү хариуцсан/

 

                                               Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

 

                                               Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтийн гүйцэтгэх

                                               захирал /зөвшилцсөнөөр/

 

                                               Монголын Үндэсний Дотоод Аудиторуудын Холбооны

                                               төлөөлөл /зөвшилцсөнөөр/

 

Нарийн бичгийн

дарга:                                     Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын дарга         

 

      2.Дотоод аудитын хороог шинэчлэн байгуулсантай холбогдуулан Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/425, 2015 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/324 дугаартай захирамжийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

 

 

                                          НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                          БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                          ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                С.АМАРСАЙХАН